facebook RSS # #

21.09.2018 14:47

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2017-03-24 10:50       aktualizacja: 2017-03-24 16:54       WIADOMOŚCI
  A A A

Praca w domu. RPD: czy uczniowie potrzebują prac domowych?

Praca w domu. RPD: czy uczniowie potrzebują prac domowych?
Fot. Fotolia
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej w sprawie nadmiernego obciążanie dzieci pracami domowymi.

Do Rzecznika Praw Dziecka zgłaszają się dzieci i ich rodzice ze skargami na nadmiar zadawanych prac domowych.

„Uczniowie są przemęczeni, zniechęceni do zajęć, szkolnych, nie mają możliwości odpoczynku oraz szans na realizowanie i rozwijanie pasji. Nauczyciel zadający obszerną pracę domową zwykle nie wie o pracach zadawanych z innych przedmiotów, czego efektem jest wielogodzinne spędzanie czasu przeznaczonego na odpoczynek po nauce nawet do późnych godzin wieczornych” – czytamy w wystąpieniu RPD do minister edukacji.

Rzecznik przytoczył przeprowadzone przez Instytut Badań Edukacyjnych w 2015 r. badania dotyczące efektywności nauczania w klasach IV – VI. Autorzy wskazali, że zdaniem przeciwników prac domowych ich zadawanie powoduje: utratę zainteresowania nauką, zmęczenie, ograniczenie czasu, który mógłby zostać przeznaczony na inne - korzystne z punktu widzenia dobra dziecka - aktywności pozaszkolne, rozwijanie własnych zainteresowań, czy spotkania z rodziną i przyjaciółmi.

Autorzy badania wskazują również, że zadawanie prac domowych może być, źródłem konfliktów w rodzinie - rodzice często ingerują w odrabianie zadań domowych, wywierają presję na poprawne ich wykonanie.
Według ekspertów przeciwko zadawaniu prac domowych przemawia także fakt, że nauczyciele nie mają wglądu w to, czy uczniowie odrabiają prace domowe samodzielnie, czy korzystają z pomocy rodziców, stron internetowych zawierających gotowe rozwiązania zadań lub przepisują je od rówieśników.

Rzecznik podkreślił, że nadmierne obciążanie dzieci pracami domowymi narusza Konwencje o prawach dziecka, zgodnie z którym Polska uznaje prawo dziecka „do wypoczynku i czasu wolnego, do uczestniczenia w zabawach i zajęciach pozalekcyjnych, stosownych do wieku dziecka, oraz do nieskrępowanego uczestniczenia w zajęciach kulturalnym i artystycznych (…)”.

W opinii RPD, oprócz zagrożeń związanych z nadmiernym obciążaniem dzieci pracami domowymi, niebagatelną kwestię z punktu widzenia praw dziecka stanowi nieuzasadniona ingerencja szkoły w życie prywatne rodzin, poprzez pośredni wpływ na rozkład dnia w domu rodzinnym ucznia i utrudnienia w podejmowaniu swobodnych decyzji co do dysponowania wspólnym wolnym czasem dzieci i rodziców.

RPD w liście do minister edukacji podkreśla, że kolejnym bardzo ważnym wnioskiem płynącym, z powyższych badań jest sugestia, że nauczyciele nie mają świadomości niekorzystnych aspektów prac domowych oraz małej skuteczności tej metody.

„Zmiana podejścia w tym zakresie to zapewne trudne zagadnienie. Przeświadczenie o potrzebie zadawania prac domowych jest silnie ugruntowane w przekonaniach nauczycieli oraz w tradycji polskiego systemu edukacji” – wskazuje rzecznik.

Dodaje, że problem odstąpienia od nadmiernego obciążania uczniów pracami domowymi wymaga głębokiej zmiany w świadomości pedagogów, połączonej z wysiłkami na rzecz tworzenia otoczenia szkolnego sprzyjającego dziecku i jego potrzebom.

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej o analizę przedstawionego problemu oraz rozważenie możliwości włączenia zagadnienia do Planu Nadzoru Pedagogicznego Ministra Edukacji Narodowej.

Źródło: RPD
Jma/Serwis Samorządowy PAP
TAGI: EDUKACJA
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Adam Michrowski
Tel.: (22) 509 29 47
Kom.: 516 363 056
a.michrowski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25