facebook RSS # #

22.04.2018 16:37

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2017-04-07 14:58       aktualizacja: 2017-04-07 17:00       WIADOMOŚCI
  A A A

Cel inflacyjny. Celem NBP jest stabilność, nie inflacja

Cel inflacyjny. Celem NBP jest stabilność, nie inflacja
Fotolia
W informacjach o NBP spotyka się określenie „cel inflacyjny”. Czy bank centralny ma rzeczywiście na celu osiągnięcie jakiegoś założonego poziomu inflacji? Czy inflacja w ogóle ma jakieś zalety? Czy to dobrze, kiedy za nasze pieniądze możemy kupić coraz mniej? – pyta Czytelniczka.

Przypomnijmy, że inflacja to zjawisko ekonomiczne polegające na wzroście ogólnego poziomu cen towarów i usług oferowanych w gospodarce. Inflacja bywa postrzegana jako stan gospodarki wynikający z nadwyżki globalnego popytu nad globalną podażą. Kiedy występuje znaczny wzrost popytu globalnego, wówczas przedsiębiorstwa zareagują wzrostem cen oferowanych dóbr i usług.

Deflacja to z kolei długotrwały spadek przeciętnego poziomu cen w gospodarce przekładający się na wzrost siły nabywczej pieniądza. W warunkach deflacji za tę samą ilość pieniędzy po pewnym czasie można kupić więcej towarów i usług.

Cel inflacyjny ma sens jako pewne kryterium decyzyjne, pojęcie bliższe rozumieniu celu w badaniach operacyjnych, właśnie jako kryterium decyzyjne. Bank centralny wyznaczając cel inflacyjny, na ogół określa oczekiwania inflacyjne na niskim poziomie. Warto jednak pamiętać, że podmioty gospodarcze potrzebują inflacji, czyli niewielkiego dodatniego wskaźnika.

Towarzyszący inflacji spadek wartości pieniądza jest niepokojący, ale ma także swoje zalety. Dla eksportu jest to korzystne, bo eksporterzy zarabiają, a bank centralny skupując waluty, kreuje dodatkowe pieniądze do gospodarki. Z kolei dla tych, którzy wzięli kredyt w zagranicznych walutach, jest to niekorzystne, bo spłacanie długu kosztuje ich więcej.

Istotnym elementem naszego systemu jest płynny kurs złotego, dzięki czemu zmiany wartości naszego pieniądza następują automatycznie i spekulantom nie opłaca się brnąć w działania osłabiające złotego.

W Polsce założenia polityki pieniężnej państwa ustala co roku organ Narodowego Banku Narodowego - Rada Polityki Pieniężnej. Ważnym narzędziem w staraniach o nieprzekroczenie założonego poziomu inflacji jest ustalanie przez RPP wysokości stóp procentowych.

Należy oczekiwać, że po dłuższym okresie deflacji inflacja w Polsce w tym roku przyspieszy i dotknie – jak przewiduje prezes Narodowego Banku Polskiego i przewodniczący Rady Polityki Pieniężnej Adam Glapiński – i dotknie dolnej granicy celu inflacyjnego, tj. 1,5 proc. w relacji rok do roku, natomiast nie sięgnie samego celu, tj. 2,5 proc.

Dolnego przedziału dotkniemy na pewno - wszystko na to wskazuje - w tym roku, natomiast nie sądzę, żebyśmy dotknęli celu - powiedział Adam Glapiński podczas konferencji prasowej po styczniowym posiedzeniu RPP.

Oprócz wyższych niż rok wcześniej cen surowców energetycznych, wzrostowi cen będzie sprzyjało oczekiwane przyspieszenie wzrostu gospodarczego, następujące w warunkach stopniowego zwiększania się dynamiki inwestycji i stabilnego wzrostu konsumpcji - stwierdziła RPP.

TAGI:
 
KOMENTARZE: 1 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2017-04-10 08:22:22
jotka: "inflacja to zjawisko ekonomiczne polegające na wzroście ogólnego poziomu cen towarów i usług oferowanych w gospodarce" - zawsze sądziłem, że inflacja to obniżenie wartości pieniądza. Myliłem się.

Ciekawi mnie, jak wyglądałby mechanizm inflacyjny, gdyby budżet centralny oraz budżety województw, miast, gmin i powiatów nie były obciążone długami. I jak by to było, gdyby wartość zasobów pieniężnych z eksportu przekraczała wartość zasobów z konsumpcji wewnętrznej.

Jak wtedy rozmawialibyśmy o inflacji?
 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Tel.: (22) 509 22 25
Faks: (22) 509 22 72
pap@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25