facebook RSS # #

24.06.2018 13:05

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2017-04-21 15:21       aktualizacja: 2017-04-21 15:31       WIADOMOŚCI
  A A A

Środki na wsparcie. Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

Środki na wsparcie. Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
Fot. Fotolia
Nawet 120 mln zł na wsparcie zatrudnienia asystentów rodziny i koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. Resor rodziny ogłosił „Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017”.

Program jest adresowany do JST szczebla gminnego i powiatowego, których obowiązkiem jest realizacja zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „ Za życiem”.

Jak informuje MRPiPS, w ramach programu ze środków finansowych korzystać mogą również podmioty niepubliczne, które realizują zadanie pracy z rodziną lub organizatora rodzinnej pieczy zastępczej na zlecenie samorządu.

Dofinansowaniu mogą podlegać koszty wynagrodzenia koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej do kwoty maksymalnie wynoszącej 2000 zł brutto miesięcznie dla koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej miesięcznie na etat lub 1400 zł brutto miesięcznie dla koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej w przypadku - równoważnej czasowo w stosunku do etatu - umowy – zlecenia.

Zgodnie z założeniami, finansowy udział środków własnych JST musi wynieść odpowiedni udział procentowy wynagrodzenia brutto. W przypadku zatrudnienia na etat - minimum 33 proc., natomiast w przypadku równoważnej czasowo w stosunku do etatu – umowy - zlecenia - minimum 50 proc.

Oferty należy składać w ciągu 14 dni od daty ogłoszenia Programu (20 kwietnia) do właściwych terytorialnie wojewodów.

Szczegóły w ogłoszeniu.


Z danych na koniec grudnia 2016 r. wynika że gminy zatrudniały 3905 asystentów, a powiaty 1643 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.

Źródło: MRPiPS

Jma/
TAGI:
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Adam Michrowski
Tel.: (22) 509 29 47
Kom.: 516 363 056
a.michrowski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25