facebook RSS # #

22.06.2018 17:02

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2017-06-12 14:37       aktualizacja: 2017-06-12 12:04       WIADOMOŚCI
  A A A

Kryterium dotacji. MIB: Nowe zasady udzielania wsparcia na drogi

Kryterium dotacji. MIB: Nowe zasady udzielania wsparcia na drogi
Fot. Fotolia
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa przygotowało projekt rozporządzenia, który zakłada zmiany w zasadach udzielania dotacji celowych dla samorządów na przebudowę, budowę lub remont dróg powiatowych i gminnych przewiduje rządowy projekt rozporządzenia.

W ocenie resortu projektowana zmiana ma na celu wyrównanie dysproporcji rozwojowych w jednostkach samorządu terytorialnego oraz zmniejszenie ryzyka zagrożeń wypadkami drogowymi na obszarach gmin i powiatów.

Projekt noweli przewiduje m.in. reformę kryteriów oceniania wniosków składanych przez zarządców dróg gminnych oraz dróg powiatowych. Zmiana wprowadza nową punktację w kryteriach dotyczących znaczenia zadania dla infrastruktury drogowej, znaczenia zadania dla spójnej sieci dróg publicznych, wpływu zadania na poprawę dostępności komunikacyjnej oraz kontynuacji ciągu.

Nowelizacja zakłada również wprowadzenie kryterium dochodowego w miejsce dotychczasowego kryterium finansowego. Punktem odniesienia w ramach kryterium dochodowego ma być poziom dochodów własnych rozumiany jako iloraz dochodu własnego JST i średniego dochodu własnego w danym województwie. Dochód własny będzie zaczerpnięty z opracowań Głównego Urzędu Statystycznego i nie będzie uwzględniał dotacji oraz subwencji ogólnej z budżetu państwa.

W projekcie zwrócono uwagę, że jeśli samorząd-wnioskodawca uzyskuje dochody własne na poziomie wyższym niż średni dochód własny w województwie, to nie uzyska dodatkowych punktów.

W noweli zawarto również nowe kryterium dotyczące zmniejszenia ryzyka wystąpienia wypadku drogowego na obszarach o największym poziomie wypadkowości.

Resort infrastruktury zaznaczył, że istnieje potrzeba możliwie najszybszego wejścia w życie projektu, dlatego rozporządzenie nabierze mocy sprawczej dzień po jego ogłoszeniu.

mm/
 
KOMENTARZE: 2 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2017-07-17 11:40:18
Marcin Skonieczka: "Dochód własny nie będzie uwzględniał dotacji oraz subwencji ogólnej z budżetu państwa". Częścią składową subwencji ogólnej jest "kwota podstawowa części wyrównawczej". Jej celem jest wyrównanie dochodów gmin, które mają wskaźnik pochodów podatkowych poniżej 92% średniej krajowej. Tak, więc biedniejsze gminy mają już wyrównane dochody i w kryteriach oceny powinno się uwzględniać ich rzeczywiste dochody, a nie teoretyczne. W opisywanym kryterium kwota podstawowa części wyrównawczej powinna być doliczona do dochodów własnych.
 
2017-06-13 08:55:00
zdegustowany: Kolejna kara dla gmin prężnych, z wizją, mądrze i dobrze zarządzanych - i kolejna nagroda za nicnierobienie, za wieloletni marazm, za bylejakość. Super... :-(

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Adam Michrowski
Tel.: (22) 509 29 47
Kom.: 516 363 056
a.michrowski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25