facebook RSS # #

17.10.2019 23:44

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2017-07-02 12:38       aktualizacja: 2017-07-03 09:05       WIADOMOŚCI
  A A A

Co się zmienia. Kolorowa reforma śmieciowa - nowe zasady segregacji odpadów

Co się zmienia. Kolorowa reforma śmieciowa - nowe zasady segregacji odpadów
Fot. MŚ
Od soboty, 1 lipca 2017 r. we wszystkich gminach zaczęły obowiązywać nowe zasady segregacji odpadów komunalnych. Od tej pory odpady będą dzielone na cztery frakcje.

„Dla wielu Polaków nie będzie to żadna rewolucja, bo już w około 50 proc. gmin odpady są zbierane w ten sposób” – podkreślił Sławomir Mazurek, wiceminister środowiska podczas konferencji prasowej, która odbyła się 30 czerwca 2017 r. w Wieluniu.

Dodał, że celem resortu jest poprawa efektywności segregacji odpadów. „Dlatego wprowadzamy standardy selektywnej zbiórki odpadów, które będą jednolite dla całej Polski. Dzięki temu zyskamy dobrej jakości surowiec, który będzie mógł trafić do recyklingu. Pamiętajmy, że Polska do roku 2020 musi osiągnąć 50 proc. recyklingu odpadów komunalnych. Obecnie wynosi on zaledwie 26 proc. A to właśnie właściwa segregacja jest wstępem do recyklingu” – zaznaczył Mazurek.

Wspólny System Segregacji Odpadów (WSSO) zakłada, że do pojemnika/worka niebieskiego trafi papier, do zielonego - szkło, do żółtego - metale i tworzywa sztuczne, a do brązowego - odpady ulegające biodegradacji.

W specjalnie przygotowanej instrukcji resort środowiska przypomina jak po 1 lipca mieszkańcy powinni segregować odpady.

Papier - pojemnik/worek niebieski


Wrzucamy:

 •  opakowania z papieru, karton, tekturę (także falistą),
 •  katalogi, ulotki, prospekty,
 •  gazety i czasopisma,
 •  papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki,
 •  zeszyty i książki,
 •  papier pakowy,
 •  torby i worki papierowe.


Nie wrzucamy:

 •  ręczników papierowych i zużytych chusteczek higienicznych,
 •  papieru lakierowanego i powleczonego folią,
 •  papieru zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego,
 •  kartonów po mleku i napojach,
 •  papierowych worków po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych,
 •  tapet,
 •  pieluch jednorazowych i podpasek,
 •  zatłuszczonych jednorazowych opakowań z papieru i naczyń jednorazowych,
 •  ubrań.


Szkło - pojemnik/worek zielony (z możliwością rozdzielenia na szkło bezbarwne - biały i szkło kolorowe - zielony)


Wrzucamy:

 •  butelki i słoiki po napojach i żywności (w tym butelki po napojach alkoholowych i olejach roślinnych),
 •  szklane opakowania po kosmetykach (o ile nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców).


Nie wrzucamy:

 •  ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu, kryształów,
 •  szkła okularowego,
 •  szkła żaroodpornego,
 •  zniczy z zawartością wosku,
 •  żarówek i świetlówek,
 •  reflektorów,
 •  opakowań po lekach, rozpuszczalnikach, olejach silnikowych,
 •  luster,
 •  szyb okiennych i zbrojonych,
 •  monitorów i lamp telewizyjnych,
 •  termometrów i strzykawek.


Metale i tworzywa sztuczne - pojemnik/worek żółty


Wrzucamy:

 •  odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach,
 •  nakrętki, o ile nie zbieramy ich osobno w ramach akcji dobroczynnych,
 •  plastikowe opakowania po produktach spożywczych,
 •  opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku i sokach),
 •  opakowania po środkach czystości (np. proszkach do prania), kosmetykach (np. szamponach, paście do zębów) itp.,
 •  plastikowe torby, worki, reklamówki, inne folie,
 •  aluminiowe puszki po napojach i sokach,
 •  puszki po konserwach,
 •  folię aluminiową,
 •  metale kolorowe,
 •  kapsle, zakrętki od słoików,
 •  zabawki (zabawki z tworzywa sztucznego, o ile nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców).


Nie wrzucamy:

 •  butelek i pojemników z zawartością,
 •  opakowań po lekach i zużytych artykułów medycznych,
 •  opakowań po olejach silnikowych,
 •  części samochodowych,
 •  zużytych baterii i akumulatorów,
 •  puszek i pojemników po farbach i lakierach,
 •  zużytego sprzętu elektronicznego i AGD.

  Odpady ulegające biodegradacji - pojemnik/worek brązowy


Wrzucamy:

 •  odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki itp.),
 •  gałęzie drzew i krzewów,
 •  skoszoną trawę, liście, kwiaty,
 •  trociny i korę drzew,
 •  resztki jedzenia.


Nie wrzucamy:

 •  kości zwierząt,
 •  odchodów zwierząt,
 •  popiołu z węgla kamiennego,
 •  leków,
 •  drewna impregnowanego,
 •  płyt wiórowych i MDF,
 •  ziemi i kamieni,
 •  innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych).

  Ministerstwo przypomina, że wszystko to, czego nie można odzyskać w procesie recyklingu, z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych, należy wyrzucać do pojemnika z odpadami zmieszanymi.

  Elektrośmieci i inne odpady problemowe


Przy segregacji należy pamiętać o odpadach niebezpiecznych, do których zaliczają się zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane lekarstwa, zużyte świetlówki, odpady po żrących chemikaliach (np. środkach ochrony roślin), a także zużyty sprzęt RTV i AGD (tzw. elektroodpady). Można je oddać w specjalnie wyznaczonych punktach w sklepach i aptekach, a także w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, czyli tzw. PSZOK-u, zorganizowanym przez gminę. Informację o PSZOK-ach gmina ma obowiązek udostępnić na swojej stronie internetowej.

Okresy przejściowe
Ministerstwo przypomina, że na wymianę pojemników na te we właściwych kolorach gminy będą miały pięć lat, tj. maksymalnie do 30 czerwca 2022 r. Natomiast oznakowanie dotychczas obowiązujących pojemników będzie musiało być wymienione w terminie 6 miesięcy od wejścia w życie Wspólnego Systemu Segregacji Odpadów.

Ministerstwo Środowiska wprowadziło również okres przejściowy ze względu na konieczność wygaszenia już obowiązujących umów z firmami odbierającymi odpady. Oznacza to, że wprowadzenie nowych zasad segregacji odpadów w poszczególnych gminach, będzie odbywało się w terminach uzależnionych od czasu zakończenia tych umów, lecz nie dłużej niż do 30 czerwca 2021 r.

Segregacja a wymogi UE
Jednym z powodów wprowadzenia nowych regulacji jest konieczność zwiększenia przez Polskę poziomu odpadów poddawanych recyklingowi. W 2020 r., zgodnie z unijnymi regulacjami, Polska musi uzyskać 50-proc. poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła. Tymczasem obecny poziom recyklingu odpadów komunalnych w Polsce, czyli głównie tych pochodzących z naszych domów, znacznie odbiega od średniej europejskiej i wynosi jedynie 26 proc.

Nieosiągnięcie w 2020 r. wymaganych przez UE poziomów recyklingu będzie skutkowało nałożeniem na Polskę wysokich kar pieniężnych.

Jak tłumaczy resort środowiska, brak jednolitych zasad selektywnego zbierania odpadów określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska groziłby utratą unijnych funduszy na gospodarkę odpadami w wysokości ok. 1,3 mld euro. Tymczasem środki te są przeznaczane na inwestycje ułatwiające obywatelom gospodarowanie odpadami, np. na budowę większej liczby punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

mp/
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25