facebook RSS # #

18.06.2018 11:57

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2017-07-05 11:26       aktualizacja: 2017-07-05 11:28       WIADOMOŚCI
  A A A

Ruszyły konsultacje. MEN: projekt dotyczący wydawania orzeczeń i opinii w konsultacjach

Ruszyły konsultacje. MEN: projekt dotyczący wydawania orzeczeń i opinii w konsultacjach
Fot. Fotolia
Do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych trafił projekt rozporządzenia MEN ws. wydawania orzeczeń i opinii przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

Jak poinformował resort edukacji w komunikacie, projektowane rozporządzenie zastąpi obowiązujące rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

Według MEN, w projekcie określono m.in. kryteria wskazywania przez kuratora oświaty przy poradni uprawnionych do wydawania orzeczeń i opinii dla dzieci i młodzieży niewidomych, słabowidzących, niesłyszących i słabosłyszących oraz z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera.

Projekt zakłada, że w diagnozie będącej podstawą do wydania orzeczenia lub opinii koniecznie należy uwzględnić informacje dotyczące funkcjonowania ucznia w przedszkolu, szkole lub placówce oraz wpływu środowiska nauczania i wychowania. Konieczne jest także uwzględnienie odmienności językowej i kulturowej dzieci i młodzieży należących do mniejszości kulturowych i etnicznych, które nie znają języka polskiego albo znają go na poziomie niewystarczającym do korzystania z nauki.

W projektowanych przepisach wskazano termin wydania przez zespół orzekający orzeczenia i opinii, a także możliwości udziału w posiedzeniu zespołu orzekającego, z głosem doradczym, innych osób, które mogą dostarczyć zespołowi dodatkowych informacji o potrzebach rozwojowych i edukacyjnych dziecka, ucznia lub uczestnika zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

Zaproponowano również zwiększenie kompetencji zespołów orzekających w zakresie podejmowania decyzji dotyczących potrzeby objęcia ucznia indywidualnym rocznym przygotowaniem przedszkolnym lub indywidualnym nauczaniem, z uwzględnieniem informacji zawartych w zaświadczeniu wydanym przez lekarza.
Ponadto uzupełnione zostały wzory orzeczeń oraz określony został wzór opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Źródło: MEN
dap/
TAGI: EDUKACJA
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Adam Michrowski
Tel.: (22) 509 29 47
Kom.: 516 363 056
a.michrowski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25