facebook RSS # #

20.04.2018 16:10

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2017-07-11 16:19       aktualizacja: 2017-07-11 13:08       WIADOMOŚCI
  A A A

Oko na podatki. MF chce sprawozdań gmin z podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego

Oko na podatki. MF chce sprawozdań gmin z podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego
Fot. Fotolia
Gminy będą miały obowiązek składania corocznych sprawozdań na temat podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego - zakłada projekt nowelizacji ustawy o podatkach lokalnych przygotowany przez ministra rozwoju i finansów.

Skierowany 10 lipca do konsultacji projekt ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych zakłada wprowadzenie obowiązku corocznego sprawozdawania przez organy podatkowe właściwe w sprawach podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wybranych informacji o tych podatkach.

Projekt przewiduje, że sprawozdanie obejmie informacje o podstawach opodatkowania tymi podatkami, a także o podstawach opodatkowania zwolnionych z tych podatków na mocy uchwał rad gmin.

Sprawozdawaniu będą podlegać również dane o wysokości stawek podatku od nieruchomości, średniej cenie skupu żyta i średniej cenie sprzedaży drewna przyjmowanych  dla potrzeb wymiaru podatków na terenie danej gminy.

Zgodnie z projektem sprawozdanie będzie przekazywane wyłącznie w postaci elektronicznej za pośrednictwem regionalnych izb obrachunkowych. Do przekazywania danych zostanie wykorzystany istniejący informatyczny system zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego BeSTi@.

Jak tłumaczą autorzy projektu gromadzone w ten sposób dane zwiększą możliwości analizy obecnych rozwiązań podatkowych m. in. umożliwiając oszacowanie struktury potencjalnych wpływów z tych podatków w podziale na typy przedmiotów opodatkowania, jak również określenie średnich stawek podatkowych stosowanych przez gminy.

Dane te zwiększą również możliwości analizy i oceny polityki podatkowej gmin pod kątem wykorzystania potencjału dochodowego w zakresie opodatkowania nieruchomości. Według resortu finansów dzięki powstałej sprawozdawczości gminy uzyskają lepszy dostęp do informacji o stosowanych stawkach podatkowych oraz podstawach opodatkowania w innych samorządach, co ułatwi im prowadzenie nie tylko własnej polityki podatkowej, lecz również formułowanie propozycji zmian w opodatkowaniu nieruchomości.

Obecnie gminy nie mają obowiązku sprawozdawczości o charakterze podatkowym w zakresie podatków od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego. Informowanie o tych podatkach sprowadza się jedynie do przekazywania danych o dochodach budżetowych z tych podatków oraz skutków obniżania górnych granic stawek podatkowych, skutków udzielonych ulg i zwolnień w tych podatkach na mocy uchwał rad gmin, a także skutków decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa.

Dotychczas resort finansów pozyskiwał dane na temat omawianych podatków za pomocą dobrowolnych badań ankietowych gmin przeprowadzanych w odstępach kilkuletnich. Zdaniem ministerstwa taka forma ze względu na dużą pracochłonność i koszty nie jest optymalnym rozwiązaniem oraz utrudnia prowadzenie racjonalnej polityki podatkowej.

mp/
TAGI: FINANSE , PODATKI
 
KOMENTARZE: 3 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2017-07-26 09:44:36
Skarbnik: Dokładnie o to chodzi. Ankiety musi obrobić samo MF. A my zamiast pójść na urlop będziemy robić kolejne nikomu niepotrzebne sprawozdania.
 
2017-07-16 11:20:26
MB: To dobra zmiana chce teraz ustalać stawki podatku dla każdej gminy centralnie?
 
2017-07-12 07:52:46
skarbnik: Ankiety duża pracochłonność wg MF. Sprawozdania które zrobią skarbnicy-mała. Wprowadzane miesięczne sprawozdania do RIO też mała pracochłonność? TONY SPRAWOZDAŃ!!!!!!!!!
Po co taka biurokracja. Komu to służy? Przecież za to wszystko płacimy wszyscy w podatkach.
 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Tel.: (22) 509 22 25
Faks: (22) 509 22 72
pap@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25