facebook RSS # #

19.08.2019 17:22

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2017-07-12 20:53       aktualizacja: 2017-07-13 13:33       WIADOMOŚCI
  A A A

Weto do RIO. Prezydenckie weto dla zmian w RIO

Weto do RIO. Prezydenckie weto dla zmian w RIO
Fot. PAP/J.Turczyk
Prezydent Andrzej Duda zawetował w środę nowelizację ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych. To pierwsza ustawa zawetowana przez prezydenta, która została przygotowana za rządów PiS. Cztery dotychczasowe weta prezydent zgłosił w październiku 2015 r.

Odmowa podpisania ustawy przez prezydenta oznacza, że trafia ona do Sejmu do ponownego rozpatrzenia. Sejm odrzuca weto prezydenta większością trzech piątych głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.

Jak poinformowała Kancelaria Prezydenta RP, kwestia poddana pod ponowne rozpatrzenie przez Sejm dotyczy wprowadzanej ustawą możliwości natychmiastowego odwołania wójta (burmistrza albo prezydenta miasta), rozwiązania zarządu powiatu lub województwa, jak też możliwości natychmiastowego zawieszenia organów poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego, w tym rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa, w związku z negatywną opinią regionalnej izby obrachunkowej w sprawie programu postępowania naprawczego. Zasady realizacji programów postępowania naprawczego określa art. 240a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, który wskazuje przesłanki wezwania do opracowania programu, procedurę jego przyjęcia, wymagania, jakie powinien spełniać program, oraz obostrzenia mające zastosowanie w trakcie jego realizacji.

Obecnie opinia negatywna izby do programu postępowania naprawczego niweluje jedynie możliwość samodzielnego uchwalenia budżetu przez jednostkę samorządową. W takich przypadkach budżet ustala regionalna izba obrachunkowa.

"Istnieje wątpliwość, czy proponowany tryb odwołania albo zawieszenia organu jednostki samorządowej, w połączeniu z rozszerzeniem o kryterium gospodarności przedmiotowego zakresu kontroli spraw finansowych samorządu, nie stanowi nadmiernej ingerencji w samodzielność jednostek samorządu terytorialnego" - podkreślono w komunikacie Kancelarii Prezydenta.

Nowelizacja ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, która trafiła do prezydenta pod koniec czerwca, m.in. zmienia zasady wyłaniania prezesów izb i rozszerza uprawnienia nadzorcze izb nad jednostkami samorządu terytorialnego.

Do tej pory kandydata na prezesa wybierało w konkursie kolegium izby spośród członków kolegium i pozostałych kandydatów spełniających wymogi, które pozwalają zasiadać w kolegium; konkurs ogłaszany był przez kolegium w ogólnopolskim dzienniku, a w skład komisji konkursowej wchodziło trzech członków kolegium. Wybranego w konkursie kandydata powoływał zaś na funkcję prezesa RIO premier na wniosek ministra spraw wewnętrznych i administracji. 

Projekt PiS zakłada, że prezesem izby może zostać osoba, która spełnia określone w ustawie wymogi pozwalające na zasiadanie w kolegium izby, a ponadto posiada: znajomość obowiązujących przepisów prawa w zakresie działania izb; wiedzę prawną i ekonomiczną z zakresu finansów publicznych; kompetencje kierownicze.

Jednym z najbardziej spornych przepisów projektu jest zapis umożliwiający RIO kontrolę gospodarki finansowej samorządów, w tym realizację zobowiązań podatkowych oraz zamówienia publiczne (...), nie tylko na podstawie kryterium legalności jak obecnie, ale także gospodarności i rzetelności. Zmiana zakładała, że kontrola w zakresie zadań  zleconych przez administrację rządową, mogłaby być prowadzona także pod względem kryterium celowości.

Zapisy te były ostro krytykowane przez korporacje samorządowe oraz przedstawicieli opozycji zrzeszonych w parlamentarnym zespole ds. obrony polskiej praworządności, zdaniem których oznaczają one podporządkowanie RIO administracji rządowej - m.in. poprzez wybór ich prezesa.

Czytaj także:

KWRiST ws RIO. Wspólny apel sześciu korporacji samorządpowych nt. ustawy o RIO


RIO po nowemu. Sejm znowelizował ustawę o RIO

Strach przed RIO. Samorządy obawiają się nowych uprawnień izb obrachunkowych

Senat o RIO. Zieliński: nowela ustawy o RIO ma rozwiązać problem nadmiernego zadłużania się JST


mp/
 
KOMENTARZE: 2 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2017-07-14 08:50:20
W.B.: No rzeczywiście jest to dla wszystkich szok. Nawet brak komentarzy jest tego dowodem (a było ich pod informacją sejmu o RIO 11 szt.). Chyba,że jest to pomyłka.Trudną rolę ma minister Łapiński, tak tą decyzję zawile tłumaczy, że w końcu już sam nie wierzy w to co mówi.
 
2017-07-13 12:54:19
kij: Brawo , wreszcie po raz pierwszy prezydent postanowił być jak Prezydent. Pierwszy PLUS DODATNI !.
 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25