facebook RSS # #

18.06.2018 11:56

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2017-07-13 13:29       aktualizacja: 2017-07-13 13:33       WIADOMOŚCI
  A A A

Śmieci bez fałszu. Ministerstwo środowiska zapowiada uszczelnienie systemu gospodarowania odpadami

Śmieci bez fałszu. Ministerstwo środowiska zapowiada uszczelnienie systemu gospodarowania odpadami
Fot. PAP/M.Przybylski
Resort środowiska zapowiada uszczelnienie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Pomóc w tym ma m.in. wprowadzenie elektronicznej karty przekazania odpadów.

Wiceminister środowiska Mariusz Gajda poinformował, że jego resort podjął kroki w celu uszczelnienia systemu gospodarowania odpadami m. in. przez zmiany w zakresie sposobu prowadzenia dokumentów związanych z ewidencją odpadów. Chodzi o lepszą kontrolę ich przekazywania pomiędzy poszczególnymi posiadaczami odpadów.

„Proponowane zmiany zostały ujęte w projekcie ustawy o zmianie ustawy o odpadach, który 29 czerwca 2017 r. został przyjęty przez Stały Komitet Rady Ministrów" - poinformował Gajda w odpowiedzi na poselską interpelację.

Projektowane przepisy przewidują wprowadzenie systemu kart przekazania odpadów komunalnych pozwalającego na każdorazowe potwierdzenie przejęcia odpadów przez uprawnione podmioty i rozliczenia mas odpadów odebranych z terenów poszczególnych gmin w systemie dziennym.

W obecnym systemie nie jest wymagane, aby karta przekazania odpadów towarzyszyła przesyłce i była okazywana przez kierowcę w trakcie wykonywania transportu odpadów uprawnionym służbom. Co więcej, przepisy zezwalają na sporządzanie zbiorczej karty przekazania odpadów obejmującej odpady danego rodzaju przekazywane w okresie jednego miesiąca.

Jak zaznaczył Gajda, z jednej strony przepisy te ułatwiały przedsiębiorcom prowadzenie ewidencji odpadów przez zmniejszały biurokrację, jednak z drugiej prowadziło to do nadużyć w zakresie przekazywania odpadów.

Natomiast projektowane przepisy przewidują prowadzenie karty przekazania odpadów komunalnych (jak również pozostałych dokumentów związanych z ewidencją odpadów) wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami (BDO), której uruchomienie przewidywane jest w 2019 r.

Będzie ono polegało na tym, że zalogowany podmiot odbierający odpady komunalne, będzie zobowiązany do wprowadzenia do tej karty wymaganych informacji. Dostęp do tego dokumentu będzie posiadał także przyjmujący odpady komunalne (z możliwością edycji). W przypadku edycji karty przekazania odpadów komunalnych przez przejmującego odpady, podmiot odbierający odpady komunalne otrzyma informację z systemu o zmianach wprowadzonych w karcie przekazania odpadów komunalnych. Dopiero po ponownej akceptacji karty przekazania odpadów komunalnych przez podmiot odbierający odpady komunalne, karta stanie się ostateczna.

Zdaniem wiceministra taka forma sporządzania dokumentów (tj. za pośrednictwem BDO) stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów umożliwi rezygnację ze zbiorczej karty przekazania odpadów, jak również umożliwi bieżący, a nie tylko okresowy, dostęp do nich organom inspekcji ochrony środowiska.

mp/
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Adam Michrowski
Tel.: (22) 509 29 47
Kom.: 516 363 056
a.michrowski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25