facebook RSS # #

16.07.2018 22:01

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2017-07-15 19:54       aktualizacja: 2017-07-14 15:19       WIADOMOŚCI
  A A A

Mniej odstępstw. Resort infrastruktury ograniczy skalę odstępstw dot. budowy na obszarach powodziowych

Mniej odstępstw. Resort infrastruktury ograniczy skalę odstępstw dot. budowy na obszarach powodziowych
Fot. PAP/EPA
Resort infrastruktury i budownictwa zalecił jednostkom samorządu terytorialnego zachowanie szczególnej ostrożności przy uchwalaniu miejscowych planów zagospodarowania terenu i ustalaniu warunków zabudowy na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią.

W związku z licznymi wnioskami o przyznanie upoważnienia do udzielenia zgody na odstępstwo od przepisów prawa budowlanego, kierowanymi przez samorządy do resortu infrastruktury, wiceminister Tomasz Żuchowski skierował pismo do samorządowców i organów odpowiedzialnych za gospodarkę przestrzenną, w którym wyjaśnił przepisy dotyczące uchwalania planów miejscowych na obszarach powodziowych.

Wiceszef resortu przypomniał, że ustanawianie obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, służy celom ochrony przed powodzią. „Natomiast powszechne przeznaczanie tych obszarów pod nową zabudowę w planach miejscowych lub w decyzjach o warunkach zabudowy należy uznać za niewłaściwe z uwagi na kolizję z potrzebami ochrony przed powodzią oraz na potencjalne zagrożenia, jakie zasiedlanie tych obszarów niesie dla inwestorów” – zaznaczył Żuchowski.

Żuchowski zapowiedział, że skala wydawanych odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych będzie ulegała ograniczeniu w celu zapewnienia odpowiednich warunków realizacji inwestycji.

Wiceminister zwrócił uwagę, że „warunkowe” dopuszczanie zabudowy na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią może prowadzić nie tylko do braku możliwości instalowania bezodpływowych zbiorników na nieczystości ciekłe, ale również do całkowitego braku możliwości realizacji zabudowy.

W ocenie resortu omawiana praktyka jest niekorzystna dla przyszłych inwestorów, którzy, mogą nie posiadać pełnej wiedzy co do uwarunkowań mających wpływ na faktyczną możliwość zagospodarowania takich nieruchomości.

W piśmie podkreślono, że plan miejscowy powinien zawierać jednoznaczne ustalenia umożliwiające realizację inwestycji zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym m.in. z przepisami techniczno-budowlanymi.

Żuchowski zaznaczył, że plany miejscowe, które z „oczywistych przyczyn” nie będą mogły być zrealizowane, nie powinny być uchwalane przez radę gminy. „Co więcej takie działania powinny również zostać uznane za niezgodne z wynikającymi z art. 2 Konstytucji RP, zasadą zaufania obywateli do państwa oraz zasadami poprawnej legislacji, ponieważ prowadzą do uchwalania aktów prawa, których realizacja, z uwagi na inne regulacje prawne, nie jest możliwa” – dodał.

Resort zwrócił też uwagę na konieczność uwzględnienia przepisów techniczno-budowlanych w projektach planów miejscowych, jak i w wydawanych decyzjach o warunkach zabudowy.

W piśmie przypomniano, że odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych dopuszczone jest wyłącznie w przypadkach szczególnie uzasadnionych. „Trudno zatem uznać za zgodne z przepisami prawa powszechne stosowanie w planach miejscowych rozwiązań, które dla realizacji inwestycji wymuszają występowanie o upoważnienie do odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych” – czytamy w zaleceniu.

mm/
 
KOMENTARZE: 3 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2017-07-17 12:48:12
kij: Proponuję ustawowo zakazać zabudowy w terenach zagrożonych powodzią.I tak działek pod zabudowę w Polsce mamy na jakieś 400 mln mieszkańców, a już w starożytności wiedzieli ,że zamki , kościoły i miasta lokalizuje się na wzgórzach.
Inaczej jak przyjdzie powóź znowu będziemy słyszeć jak żyć Panie Premierze ????
W przeciwnym razie lokalnych włodarzy rzeczywiście zbałamucą. Lokalni w tej sprawie lokalnie nie powinni mieć nic do powiedzenia.
 
2017-07-17 10:43:18
Jola: a w projekcie nowych warunków technicznych zlikwidowali zakaz budowy akurat szamb na terenach zalewowych!!! w innym pokoju się tworzą warunki?
 
2017-07-15 21:23:11
właściciel działki: Sz.P.Ministrze! właściciele działek chcą się budować tam gdzie mają działki. Społeczeństwo zaklina rzeczywistość, że nic takiego się nie dzieje, wymusza na lokalnym włodarzu uchwalanie takiego planu miejscowego aby każdy mógł robić na swojej działce to co sobie tylko zamarzy. Włodarz gminy wybierany jest po to by spełniać wolę lokalnej społeczności i krąg się zamyka. Każdy teorię o powodzi ma głęboko w poważaniu. Tak to wygląda w terenie Panie ministrze.
 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Adam Michrowski
Tel.: (22) 509 29 47
Kom.: 516 363 056
a.michrowski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25