facebook RSS # #

16.07.2018 08:55

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2017-07-14 10:21       aktualizacja: 2017-07-14 15:37       WIADOMOŚCI
  A A A

Gaśnica w placówce. Projekt rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej w placówkach

Gaśnica w placówce. Projekt rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej w placówkach
Fot. Fotolia
Do konsultacji publicznych trafił projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej określający wymagania ochrony przeciwpożarowej, jakie musi spełniać lokal, w którym jest prowadzony oddział przedszkolny w publicznej albo niepublicznej szkole podstawowej lub przedszkole utworzone w wyniku przekształcenia oddziału przedszkolnego.

Jak podkreśla resort edukacji, główne zmiany merytoryczne w projektowanym dokumencie dotyczą wymagań przeciwpożarowych, jakie musi spełniać lokal zajmowany przez jeden oddział przedszkolny lub jednooddziałowe przedszkole, gwarantując z jednej strony właściwą ochronę przeciwpożarową, z drugiej bezpieczną ewakuację dzieci w przypadku pojawienia się zagrożenia.

Zgodnie z przepisami, przejście ewakuacyjne z pomieszczenia gdzie przebywają dzieci, z wyłączeniem pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, do drzwi wyjściowych na zewnątrz budynku, powinno prowadzić łącznie przez nie więcej niż dwa pomieszczenia lokalu.

Elementy wykończenia wnętrz i wyposażenia stałego i na drogach ewakuacyjnych (w tym stałe elementy wyposażenia i wystroju wnętrz oraz okładziny ścienne i wykładziny podłogowe) muszą być co najmniej trudno zapalne i nieintensywnie dymiące, zaś okładziny sufitów oraz sufitów podwieszonych powinny być wykonane z materiałów niepalnych lub niezapalnych, niekapiących i nieodpadających pod wpływem ognia.

Projekt wskazuje, że lokal zajmowany przez oddział przedszkolny w szkole podstawowej lub przedszkole ma być wyposażony w gaśnicę o skuteczności gaśniczej co najmniej 21A.

Rozporządzenie zawiera także wymagania ochrony przeciwpożarowej dotyczące stołówki, pomieszczeń szatni i sali gimnastycznej.

Powyższe wymagania zostały opracowane we współpracy z Komendą Główną Państwowej Straży Pożarnej.

MEN informuje, że projektowane rozporządzenie zachowuje część rozwiązań w zakresie wymagań ochrony przeciwpożarowej zawartych w rozporządzeniu z 31 grudnia 2014 r.

W porównaniu z poprzednimi wytycznymi „nastąpiło złagodzenie dotychczasowych wymagań i uaktualnienie niektórych rozwiązań”. Przykładowo, na drogach ewakuacyjnych dopuszczono maksymalną wysokość stopni schodowych 0,175 m, a więc typowych dla budynków szkolnych (w przedszkolach wartość ta wynosi 0,150 m).

Resort zaznacza, że podobnie jak w dotychczas obowiązujących przepisach przyjęto zasadę, że lokal zajmowany przez oddział przedszkolny lub przedszkole utworzone w wyniku przekształcenia oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej powinien spełniać wymagania określone dla kategorii zagrożenia ZL II.

Resort planuje, że rozporządzenie wejdzie w życie 1 września 2017 r.

Proponowane przepisy będą dotyczyły przedszkoli powstałych wskutek przekształcenia oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Natomiast w przypadku gdy placówki nie spełniają wszystkich standardów określonych w obowiązujących przepisach będą miały czas na dostosowanie się do 31 sierpnia 2022 r.

jma/
TAGI: EDUKACJA
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Adam Michrowski
Tel.: (22) 509 29 47
Kom.: 516 363 056
a.michrowski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25