facebook RSS # #

21.07.2018 12:02

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2017-08-01 13:12       aktualizacja: 2017-08-01 14:19       WIADOMOŚCI
  A A A

Jak unieważnić? Rozporządzenie ministra rodziny w sprawie Karty Dużych Rodzin

Jak unieważnić? Rozporządzenie ministra rodziny w sprawie Karty Dużych Rodzin
Źródło: Rozporządzenie MRPiPS
1 sierpnia wchodzi w życie rozporządzenie ministra rodziny, pracy i polityki społecznej, określające sposób unieważnienia Karty Dużej Rodziny.

Według rozporządzenia – z dnia 27 lipca 2017 r. (poz. 1454) – kartę można unieważnić przez wprowadzenie informacji do systemu teleinformatycznego i odcięcie jednego z jej rogów o powierzchni co najmniej 1 cm2. „Wójt (burmistrz, prezydent miasta) unieważnia Kartę przez wprowadzenie do systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny, zwanej dalej „ustawą”, informacji o unieważnieniu Karty oraz odcięcie jednego z rogów Karty o powierzchni co najmniej 1 cm2” – czytamy w rozporządzeniu.

Karta, po dokonaniu unieważnienia, zostaje zwrócona członkowi rodziny wielodzietnej. Rozporządzenie przedstawia również wzory graficzne Karty, znaku „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny” oraz logo rodziny wielodzietnej.

„Karta ma wymiary 54 x 85,6 mm, jest wykonana z tworzywa sztucznego, zawiera imię oraz nazwisko członka rodziny wielodzietnej, numer PESEL członka rodziny wielodzietnej (albo numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL), termin ważności Karty, numer Karty, logo rodziny wielodzietnej, skrót „KDR” pisany alfabetem Braille’a oraz elementy zabezpieczające dokument przed podrobieniem i sfałszowaniem” – wyjaśniono w rozporządzeniu.

Ministerialny akt prawny precyzuje także, jakie informacje powinny być zawarte we wniosku o przyznanie karty lub wydanie jej duplikatu. Wniosek zawiera wskazanie, czy chodzi o przyznanie karty, czy wydanie jej duplikatu oraz dane dotyczące członków rodziny wielodzietnej.

Przy okazji wejścia w życie tego rozporządzenia resort rodziny zasygnalizował, że Kartę Dużej Rodziny czekają ważne zmiany.

„Dzięki specjalnej aplikacji korzystanie z Karty będzie możliwe od razu po jej przyznaniu przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, bez konieczności oczekiwania na wydruk plastikowego nośnika. Plastikowa karta pozostanie jednak w obiegu. Posiadacze Karty będą mogli korzystać z obu form alternatywnie” – powiadamia resort.

Od przyszłego roku uprawnienia do Karty Dużej Rodziny będą przysługiwały rodzicom, którzy kiedykolwiek mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci. Czyli także tym, których dzieci są już dorosłe.

Z informacji przedstawionych przez resort rodziny wynika, iż do tej pory wydano ponad 1,8 mln kart (dla 391,7 tys. rodzin wielodzietnych). Ich posiadacze mogą korzystać ze zniżek w 2,5 tys. firm i instytucji.

Więcej informacji o Karcie Dużej Rodziny można znaleźć na stronie rodzina.gov.pl.

Żródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

jas/
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Adam Michrowski
Tel.: (22) 509 29 47
Kom.: 516 363 056
a.michrowski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25