facebook RSS # #

21.07.2018 12:02

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2017-08-03 08:28       aktualizacja: 2017-08-03 12:50       WIADOMOŚCI
  A A A

Dla rodziny. Ruszyła kolejna edycja konkursu „Gmina przyjazna rodzinie”

Dla rodziny. Ruszyła kolejna edycja konkursu „Gmina przyjazna rodzinie”
Fot. Fotolia
"Udało się nam stworzyć cały system działań na rzecz wsparcia rodziny" – mówi A. Zubko z UM Dąbrowa Górnicza, która zwyciężyła w tym konkursie w 2016 r.

Zarząd Województwa Śląskiego rozpoczął w ostatnich dniach IV edycję konkursu „Gmina przyjazna rodzinie”. Jego celem jest – jak informuje Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego - wyróżnienie trzech gmin województwa śląskiego, realizujących najbardziej wartościowe inicjatywy przyjazne rodzinie.

Jak podkreśla ROPS WŚ, organizacja konkursu jest zgodna z założeniami programu „Śląskie dla rodziny – Karta Dużej Rodziny”.

Nabór potrwa do 8 września. „Wnioski należy przesłać lub dostarczyć osobiście do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na adres: ul. Modelarska 10, 40-142 Katowice. Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać pod nr tel. 32 730 68 82” – informuje ROPS.

W ramach ostatniej edycji wyróżniono: Dąbrowę Górniczą (1 miejsce), Rybnik (2 miejsce) i Wyry (3 miejsce). W konkursie brano pod uwagę m.in. trwałość działań, dostosowanie do potrzeb społeczności i lokalnej polityki rodzinnej, inicjatywę, skuteczność czy liczbę i rodzaj organizowanych aktywności na rzecz rodziny.

Anna Zubko z wydziału promocji i komunikacji społecznej Urzędu Miasta w Dąbrowie Górniczej zwraca uwagę, że miastu udało się stworzyć cały system działań na rzecz wsparcia rodziny, który corocznie jest rozszerzany o kolejne inicjatywy.

"To właśnie te inicjatywy dedykowane rodzinom zostały nagrodzone" - wyjaśnia. "Tylko w ubiegłym roku było dziesięć programów prorodzinnych. Do najważniejszych należą m.in. program pomocy rodzinom wielodzietnym „Dąbrowska Rodzinka.pl”, funkcjonowanie Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, który zapewnia dostęp do szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi, gimnazjum, liceum, zasadniczej szkoły zawodowej oraz wczesne wspomaganie rozwoju małego dziecka".

Oprócz tego Dąbrowa Górnicza organizuje półkolonie letnie i zimowe dla dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym. Zwiększa dostępność w opiece nad dziećmi do 3 lat, z której korzysta około 2 tys. uczestników w ciągu roku.

"Wśród nagrodzonych był też m.in. projekt socjalny - dla kobiet osadzonych w zakładzie karnym w Katowicach: "Kolorowe sny". W ramach spotkań i zaangażowania wielu kobiet, w tym więźniarek, powstała pościel dla rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej” – mówi Anna Zubko..

Co jeszcze ma do zaoferowania rodzinom zwycięzca ostatniej edycji konkursu? "Dużym atutem Dąbrowy Górniczej była organizacja warsztatów aktywizacyjnych dla kobiet. Zajęć edukacyjnych, sportowych i kulturalnych dla rodzin dotkniętych problemem przemocy. A także takich, które mają na celu zwiększenie kompetencji wychowawczych rodziców: kształtowanie właściwych postaw rodzicielskich „Szkoła Rodzica”, umiejętności organizacji czasu wolnego dzieciom, pomoc dla matek z problemami opiekuńczo-wychowawczymi „Jestem dobrą mamą" - informuje.

Jakby tego było mało, miasto organizuje jeszcze warsztaty i terapie dla rodziców z problemem uzależnień. Nastawia się również na „organizowanie zajęć profilaktycznych dla dzieci, wzmacnianie więzi rodzinnych („Najważniejsza jest rodzina”), wsparcie rodzin zastępczych, konsultacje specjalistyczne („Nie jesteś sam”) oraz zajęcia pozalekcyjne dla dzieci („Wiem więcej. Nie piję alkoholu”)”.

Anna Zubko tłumaczy, że w rozwoju takiego systemu duże znaczenie miała współpraca z mieszkańcami, organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami, instytucjami czy jednostkami miejskimi.

Anna Kolenda z biura prasowego Urzędu Miasta w Rybniku, informuje, że zajęcie przezeń drugiego miejsca w konkursie „Gmina przyjazna rodzinie”, wiąże się z projektem realizowanym w rybnickim Zespole Grupowej Metody Pracy Socjalnej w Ośrodku Pomocy Społecznej.

"Celem inicjatywy jest wprowadzenie grupowej metody pracy socjalnej jako stałej praktyki realizowanej w Ośrodku Pomocy Społecznej w naszym mieście. Grupy wsparcia są dostępne dla wszystkich mieszkańców Rybnika, niezależnie od ich sytuacji materialnej czy rodzinnej” – zaznacza Kolenda. Dodając, że dla chętnych zajęcia są bezpłatne.

W poprzedniej edycji konkursu, za 2015 rok, uhonorowano Siemianowice Śląskie, Częstochowę i Żory.

W Częstochowie, o czym informował Serwis Samorządowy PAP, duże znaczenie miał program dla rodzin wielodzietnych „Rodzina+”, projekty „Mamo, tato – twoje dziecko też może być przedszkolakiem” i „Aleje – tu się dzieje” oraz utworzone Częstochowskie Centrum Wsparcia Rodziny.

Ponadto częstochowski miejski ośrodek pomocy społecznej realizował zadania związane z pieczą zastępczą oraz kilka innych projektów: aktywizujący zawodowo młode mamy „Macierzyństwo Cię nie wyklucza” i wspierający rodziny zagrożone wykluczeniem społecznym „Schematom STOP!...”.

Bożena Szecówka, zastępca naczelnika wydziału polityki społecznej Urzędu Miasta w Częstochowie, mówi, że miasto realizuje obecnie wiele działań wspierających rodziny. "Są to głównie działania edukacyjne, rozwojowe i profilaktyczne. Częstochowski samorząd wspiera też rodziny z osobami uzależnionymi od środków psychoaktywnych oraz rodziny, w których występuje przemoc domowa" - dodaje.

jas/
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Adam Michrowski
Tel.: (22) 509 29 47
Kom.: 516 363 056
a.michrowski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25