facebook RSS # #

16.01.2019 14:22

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2017-08-10 15:39       aktualizacja: 2017-08-10 13:22       WIADOMOŚCI
  A A A

Na koszt gminy. Samorządy bez prawa do pobierania opłat za przyłącze wodociągowe

Na koszt gminy. Samorządy bez prawa do pobierania opłat za przyłącze wodociągowe
Fot. Fotolia
Gminy nie mogą pobierać od mieszkańców opłat za przyłączenie do sieci wodociągowych i kanalizacyjnych – poinformowała Prokuratura Krajowa. Prokuratorzy będą zaskarżali uchwały wprowadzające obowiązek ponoszenia przez mieszkańców opłaty przyłączeniowej.

W piśmie skierowanym do wszystkich prokuratorów regionalnych Zastępca Prokuratora Generalnego Robert Hernand zauważył, że organy stanowiące gmin do uchwał, a więc aktów prawa miejscowego, dotyczących warunków podłączenia do gminnych sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji ogólnej często wprowadzają obowiązek ponoszenia przez mieszkańców opłaty przyłączeniowej. Dotyczy on możliwości podłączenia budynku do gminnych sieci.

Jednocześnie Hernanad podkreślił, że obowiązek ponoszenia opłat nakładany jest na mieszkańców bez upoważnienia ustawowego i narusza art. 7, art. 84 i art. 94 Konstytucji RP.

W konsekwencji Hernand zwrócił się do wszystkich prokuratorów z prośbą o dokonanie analizy zgodności z prawem uchwał dotyczących warunków podłączenia do gminnych sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji ogólnej.

„W przypadku ujawnienia nieprawidłowości polegających na nakładaniu na mieszkańców obowiązku ponoszenia opłaty przyłączeniowej za możliwość podłączenia budynku do gminnych sieci, prokuratorzy mają obowiązek podjęcia działań zmierzających do zakwestionowania tych zapisów, jako nie posiadających upoważnienia ustawowego” – zapowiedziała Prokuratura Krajowa.

Zastępca Prokuratora Generalnego zwrócił uwagę, że upoważnieniem do podejmowania przez gminy takich uchwał nie może być art. 7, art. 18 i art. 40 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) oraz art. 4 ustawy z 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 827).

„Praktyka stosowana przez gminy, które wskazują taką podstawę ustawową podejmowanych przez siebie uchwał, jest błędna” – zaznaczył Hernand.

W opinii Prokuratury Krajowej niedopuszczalne jest również uzależnianie przyłączenia się do sieci od wcześniejszego zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków. Nielegalne są ponadto wszelkie zapisy w regulaminach dostarczania wody i odprowadzania ścieków, określonych przez rady gmin oraz opłaty za ustalanie warunków technicznych przyłącza.

„Obywatele, nawet za swoją zgodą, nie mają także obowiązku wybudowania urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych z własnych środków. Na stanowisku takim staną Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim w wyroku z 5 grudnia 2006 roku (sygn. akt II SA/Go 432/06) oraz Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach w wyroku z 30 stycznia 2008 roku (sygn. akt II SA/Ke 675/07)” – zaznaczono w komunikacie.

Czytaj też: Gminy zwrócą za przyłącza

mm/
 
KOMENTARZE: 10 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2018-11-20 18:01:45
Kkk: Witam,u mnie stwierdzili że muszę na własny koszt zaprojektować i wykonać przedłużenie rurociągu Pe 100 DN 110 wraz z hydrantem oraz przyłącze wodociągowe z rur PE 100DN 40 i przyłącze kanalizacyjne z rur PVC DN 160 czy to przedłużenie rurociągu powinnam robić na własny koszt? To zgodne z prawem?
 
2018-07-09 23:10:29
Łukasz Nowaczyk: Witam serdecznie własne zamierzam budować dom mam problem z przylaczenie wodno kanalizacyjnym
Gmina i wodociągi stwierdziły ze mam przyłączyć wodę i kanalize na własny koszt cena 36000 tys zł na dodatek zadają opłat co roku za to ze rury idą w ich drodze koszt 528 masakra mogę coś tym Robić proszę o poradę
 
2018-07-09 23:07:00
Łukasz : Witam serdecznie własne zamierzam budować dom mam problem z przylaczenie wodno kanalizacyjnym
Gmina i wodociągi stwierdziły ze mam przyłączyć wodę i kanalize na własny koszt cena 36000 tys zł za przyłącze , na dodatek zadają opłat co roku za to ze rury idą w ich drodze koszt 528 masakra mogę coś tym Robić proszę o poradę 733559448
 
2017-08-16 17:04:33
klaudia: Wode podłączaliśmy na nasz koszt, było to jakies 2,3 lata temu. Nie były to małe pieniądze bo kopaliśmy spory kawał żeby nas podłączyli. Niestety ścieków nie mogliśmy pociągnąc za jednym razem. I teraz staramy się o [podłączenie kanalizy, gdzie projekt jest już prawie gotowy, lecz wójt powiedział nam, że my musimy pokryc koszty podłączenia. Więc jak to teraz jest ? bo już zgłupiałam.
 
2017-08-14 08:44:39
Alko: Proszę nie wprowadzać czytelnika w błąd. W wyroku SN sygn. akt III CZP 79/07 nie ma ani słowa o tym, że to gmina ma "obowiązek pokrycia kosztów wykonania przyłącza kanalizacyjnego ze środków własnych gminy"!! Wręcz przeciwnie: realizację budowy przyłączy do sieci (...) zapewnia i finansuje osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci. SN rozpatrywał kwestię: uznać czy nie uznać za przyłącze odcinek leżący poza granicą nieruchomości właściciela, wykonany przez niego i na jego koszt.
 
2017-08-13 13:49:16
Marcin - informatyk gminny: Zaraz, zaraz... Może ja się na czymś nie znam. Ale od kiedy to prokuratura krajowa bada uchwały samorządów pod kątem zgodności z prawem? Czy ktoś tu nie wchodzi w buty nadzoru województw? A może to pokazanie samodzielnym włodarzom - uważajcie, po naślemy na Was prokuratora?
 
2017-08-11 12:40:47
samorządowiec: Proszę nie wprowadzać ludzi w błąd. Zakaz dotyczy pobierania tzw. "opłat przyłączeniowych". Natomiast opłaty "za przyłączenie" są w pełni dozwolone, co wynika z par.5 pkt 7 rozporządzenia w sprawie określania taryf (...) [Dz.U.z 2006 nr 127 poz.886] cyt."par.5 Taryfy ... zawierają ...:
7) stawkę opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych, będących w posiadaniu przedsiębiorstwa, wynikającą z kosztów przeprowadzenia prób technicznych przyłącza wybudowanego przez odbiorcę usług; do stawki opłaty dolicza się podatek, o którym mowa w § 2 pkt 9."
 
2017-08-11 11:35:41
Eugeniusz: Dlaczego jedne gminy respektują ta ustawę a inne nie? Gmina Piekary Śląskie pobiera opłaty za przyłącza wody i kanalizacji tłumacząc tą decyzję uchwała rady miasta tzn.ze uchwała rady jest niezgodna z obowiązującymi przepisami!czy ktoś może pomóc mi w tej sprawie?


 
2017-08-10 22:03:11
Mateusz: Kwestia jeszcze doprecyzowania. Chodzi o "Opłatę przyłączeniową" i do tego koszty całego przedsięwzięcia czy opłatę za samo wykonanie całego przyłącza czyli robocizna + materiał?
 
2017-08-10 13:30:21
Jarek: Ciekawe jak zapisy ostatniego akapitu artykułu mają się do art. 15 ust. 2 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków w brzmieniu:
"Realizację budowy przyłączy do sieci oraz studni wodomierzowej, pomieszczenia przewidzianego do lokalizacji wodomierza głównego i urządzenia pomiarowego zapewnia na własny koszt osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci"?

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25