facebook RSS # #

22.06.2018 10:58

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2017-08-16 15:11       aktualizacja: 2017-08-16 15:53       WIADOMOŚCI
  A A A

Odprawa dla emeryta. Ustawa o pracownikach samorządowych nie określa momentu przejścia na emeryturę

Odprawa dla emeryta. Ustawa o pracownikach samorządowych nie określa momentu przejścia na emeryturę
Fot. Fotolia
Skorzystanie przez pracownika z uprawnień emerytalnych w czasie trwania zatrudnienia nie powoduje utraty prawa do odprawy emerytalnej.

Sprawa, która trafiła do Sądu Rejonowego w Olsztynie (Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych), dotyczyła wątpliwości, czy fakt otrzymywania emerytury, pomimo trwania stosunku pracy, daje prawo do odprawy emerytalnej. Zdaniem sądu takie prawo przysługuje.

W uzasadnieniu wyroku sąd powołał się na orzeczenie Sądu Najwyższego, który stwierdził, iż ustawa o pracownikach samorządowych (art. 21 ust. 1 ) a także ustawa o pracownikach urzędów państwowych (art. 28 ust. 1 i 3) nie określają momentu przejścia na emeryturę lub rentę, ani też nie uzależniają prawa do odprawy od ustania stosunku pracy. Prawo do odprawy pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do renty inwalidzkiej lub emerytury, którego stosunek ustał w związku z przejściem na rentę lub emeryturę, przyznaje Kodeks pracy (art. 92[1] § 1).

„W orzecznictwie ugruntowany jest pogląd, że zmiana statusu pracownika lub pracownika - emeryta na status wyłącznie emeryta jest przejściem na emeryturę w rozumieniu art. 92(1) § 1 KP. Następuje ono zawsze i tylko przez ustanie stosunku pracy. Dopóki bowiem trwa stosunek pracy osoba posiadająca ustalone prawo do emerytury lub pobierająca to świadczenie nie przestaje być pracownikiem” - podkreślono w uzasadnieniu orzeczenia.

W ocenie sądu zmiana statusu prawnego pracownika, również pracownika posiadającego podwójny status (pracownika i emeryta), wyraża się w tym, że traci on ten status i staje się emerytem, a przy tym jest to następstwem ustania jego stosunku pracy pozostającego w związku z przejściem na emeryturę.

„W tym znaczeniu kilkukrotne przejście pracownika na emeryturę nie jest wykluczone. Dla tak rozumianego przejścia na emeryturę pozostaje bez znaczenia okoliczność nabycia uprawnień do emerytury przed nawiązaniem stosunku pracy, chyba że pracownik już wcześniej skorzystał z uprawnienia do takiej odprawy” – zaznaczono, powołując się na kolejne wyroki Sądu Najwyższego.

Według sądu, ani nabycie przez pracownika prawa do emerytury, ani przyznanie świadczenia, ani nawet jego wypłata nie stanowią zdarzeń powodujących ustanie zatrudnienia. „Pracownik pobierający emeryturę w czasie nieprzerwanie trwającego stosunku pracy przechodzi więc na emeryturę dopiero po ustaniu tego zatrudnienia” – podkreślono.

Zwrócono uwagę, że Sąd Najwyższy opowiadał się w orzeczeniach przeciwko restrykcyjnym poglądom, a zwłaszcza praktyce, przyjmującej, że skorzystanie przez pracownika z uprawnień emerytalnych w czasie trwania zatrudnienia powoduje utratę prawa do odprawy emerytalnej w chwili, gdy nastąpi rozwiązanie stosunku pracy. Zdaniem Sądu Najwyższego, dla nabycia prawa do odprawy nie jest konieczne przejście na emeryturę lub rentę równocześnie z rozwiązaniem z tego powodu stosunku pracy.

Zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy przysługuje jednorazowa odprawa. Wysokość świadczenia wynosi równowartość dwumiesięcznego wynagrodzenia po 10 latach pracy, trzymiesięcznego wynagrodzenia po 15 latach pracy a po 20 latach pracy – sześciomiesięcznego wynagrodzenia.

kic/

Sygn. akt IV P 68/17
TAGI: PRAWO
 
KOMENTARZE: 1 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2017-08-17 13:27:24
gość: Proszę o wyjaśnienie w jakich okolicznościach pracownik samorządowy czyt. urzędnik może bez rozwiązania stosunku pracy otrzymać emeryturę z ZUS. Warunkiem jest rozwiązanie stosunku pracy.

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Adam Michrowski
Tel.: (22) 509 29 47
Kom.: 516 363 056
a.michrowski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25