facebook RSS # #

21.09.2018 14:44

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2017-08-21 15:18       aktualizacja: 2017-08-22 15:41       WIADOMOŚCI
  A A A

Dane do SIO. Terminarz przekazywania baz danych oświatowych według stanu na 30 września

Dane do SIO. Terminarz przekazywania baz danych oświatowych według stanu na 30 września
Fotolia
17 października mija termin przekazania baz danych oświatowych w SIO do kuratorów oświaty przez jednostki samorządu terytorialnego. Do 4 października szkoły mają przekazać bazy samorządom.

Za Centrum Informatycznym Edukacji podajemy terminy przekazywania baz danych oświatowych w systemie informacji oświatowej według stanu na 30 września 2017 r.

Podmioty przekazujące bazy danych oświatowych


Podmioty, do których są przekazywane bazy danych oświatowych


Termin przekazania baz danych oświatowych


szkoły i placówki oświatowe, centra usług wspólnych, placówki spoza systemu oświaty zatrudniające nauczycieli


jednostka samorządu terytorialnego, która jest dla danej szkoły lub placówki organem prowadzącym albo wpisującym do ewidencji


minister, który jest dla danej szkoły lub placówki organem prowadzącym lub wpisującym do ewidencji


4 października 2017 r.


Centralna Komisja Egzaminacyjna, okręgowe komisje egzaminacyjne, centralne placówki doskonalenia nauczycieli


minister właściwy do spraw oświaty i wychowania


kolegia pracowników służb społecznych


odpowiednie jednostki samorządu terytorialnego


minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego


13 października 2017 r.


jednostki samorządu terytorialnego


właściwy terytorialnie kurator oświaty


17 października 2017 r.


ministrowie prowadzący, wpisujący do ewidencji lub wydający zezwolenie na działalność szkołom i placówkom oświatowym


minister właściwy do spraw oświaty i wychowania


kuratorzy oświaty


 

minister właściwy do spraw oświaty i wychowania


26 października 2017 r.
Jak podkreśla CIE, w przypadku zespołów szkół i placówek niepublicznych, które do ewidencji wpisują różne jednostki samorządów (np. szkoła podstawowa – gmina a liceum – powiat), baza danych oświatowych powinna być przesłana do tej JST, która jest organem wpisującym do ewidencji dla szkoły wyższego szczebla kształcenia (w podanym przykładzie do powiatu).

Konieczne jest wtedy poinformowanie jednostki samorządu, że baza danych oświatowych została przekazana do scalenia do innego samorządu. Analogicznie należy postąpić, jeżeli w zespole szkół publicznych funkcjonują szkoły prowadzone przez dwie różne jednostki samorządu terytorialnego.

Źródło: CIE
Kkż/
 
KOMENTARZE: 6 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2017-09-27 08:29:18
Monika: Stare nowe SIO należny niezwłocznie odinstalować z komputera wraz z wszystkim składnikami. Wg nowej ustawy przetrzymywanie danych w starej formie jest niezgodne z prawem. To samo dotyczy wszelkich kopii zapasowych. Inf. po szkoleniu dot. nowej ustawy.
 
2017-08-24 20:34:23
Wojtek: Co zrobić z dotychczasowymi lokalnymi bazami danych SIO? Pewną odpowiedź - z charakterystycznymi dla tego autora sarkazmem i ironią - znalazłem tutaj: http://sio.ucoz.pl/news/co_zrobic_z_lokalnymi_bazami_danych/2017-08-24-40
 
2017-08-24 11:09:22
Jerry: A czy są gdzieś jakieś wyjaśnienia, co zrobić ze starymi nowymi lokalnymi bazami SIO ?
Stare nowe SIO już chyba nie działa ....
Jak temat teraz będzie wygladam pod względem GIODO. Gminy nadal bądą ADO ?
 
2017-08-22 20:57:02
Wojtek: Należy jeszcze uzupełnić o następującą informację:
[...] obowiązek sprawozdawczości w systemie informacji oświatowej według stanu na dzień 10 i 30 września 2017 r. wykonują Państwo przekazując dane w dotychczas funkcjonującym systemie, tzw. starym SIO. Obowiązek przekazania danych w „starym SIO” wynika z art. 105 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej [...] Jednocześnie uprzejmie przypominamy, że w 2017 roku System Informacji Oświatowej funkcjonuje dwutorowo – w wersji tzw. starego SIO oraz w wersji zmodernizowanej, tzw. nowego SIO.
Czyli dalej używamy stare SIO i dalej nie wiadomo po co używać nowe SIO.
Dużo zaskakujących wyjaśnień o nowym SIO zawarto tu http://sio.ucoz.pl
a o obowiązku używania starego SIO, tu http://sio.ucoz.pl/news/kolejny_wazny_komunikat_men_cie/2017-08-16-34
 
2017-08-21 15:53:03
redakcja: Oczywiście, że do 4 października, już poprawione, dziękujemy i przepraszamy
 
2017-08-21 15:09:08
Urzędnik: Do 4 września czy października?
 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Adam Michrowski
Tel.: (22) 509 29 47
Kom.: 516 363 056
a.michrowski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25