facebook RSS # #

08.12.2019 12:06

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2017-08-30 18:56       aktualizacja: 2017-08-31 09:43       WIADOMOŚCI
  A A A

Meldunek zostaje. Projekt nowelizacji ustawy o ewidencji ludności przyjęty przez rząd

Meldunek zostaje. Projekt nowelizacji ustawy o ewidencji ludności przyjęty przez rząd
Fot. Fotolia
Rada Ministrów przyjęła we wtorek projekt ustawy o zmianie ustawy o ewidencji ludności, który przewiduje uchylenie przepisów znoszących obowiązek meldunkowy, co oznacza, że od 1 stycznia 2018 r. obowiązek ten będzie nadal istniał.

Pozostawiając obowiązek meldunkowy zaproponowano istotne uproszczenia przy jego realizacji - od 1 stycznia 2018 r. przewidziano możliwość elektronicznego meldunku, czyli bez konieczności osobistej wizyty w urzędzie. W tym celu ma powstać specjalna e-usługa, za pomocą której każda osoba posiadająca profil zaufany ePUAP albo kwalifikowany podpis elektroniczny będzie mogła się zameldować.

Jednocześnie przy użyciu jednego formularza meldunkowego możliwe będzie zameldowanie na pobyt czasowy z jednoczesnym wymeldowaniem z pobytu stałego, a także zameldowanie na pobyt stały i jednoczesne wymeldowanie z pobytu czasowego. Obecnie trzeba wypełniać dwa formularze: zameldowania i wymeldowania. Rozwiązanie to ma ułatwić czynności meldunkowe np. studentom i pracownikom, którzy wyjeżdżają poza stałe miejsce zamieszkania.

Projekt zakłąda też, że numer PESEL nadawany będzie wszystkim cudzoziemcom  dokonującym zameldowania w Polsce na pobyt stały lub czasowy. Oznacza to gromadzenie informacji o wszystkich cudzoziemcach przebywających w naszym kraju w centralnym rejestrze PESEL. W rezultacie zlikwidowane zostaną dotychczasowe rejestry zamieszkania cudzoziemców (gromadzone są w nich dane o cudzoziemcach którym nadano numer PESEL, jak i o tych którzy go nie otrzymali). Słabą stroną tych rejestrów jest niska referencyjność zgromadzonych w nich danych, ponieważ nie są one odpowiednio często aktualizowane, a także ich rozproszenie (każda gmina prowadzi własny rejestr). Po zmianach nie będzie mnożenia danych w rejestrach i ich dublowania.

Obywatelom państw członkowskich UE i członkom ich rodzin numer PESEL będzie nadawany przy zameldowaniu powyżej 3 miesięcy. Zmniejszone zostaną także formalności związane z zameldowaniem tych osób. Numer PESEL nie zostanie nadany przy zameldowaniu cudzoziemców, których pobyt w Polsce będzie krótkotrwały lub tranzytowy (nie przekraczający 30 dni).

Nowa ustawa ma także uprościć zasady nadawania numeru PESEL obywatelom polskim. Osobom mieszkającym w Polsce, które będą ubiegać się o wydanie dowodu osobistego numer PESEL zostanie nadany z urzędu. Obecnie numer PESEL nadawany jest przy ubieganiu się o dowód osobisty lub paszport obywatelom, którzy mieszkają poza Polską. W rezultacie, osoby mieszkające w Polsce, które nie posiadają numeru PESEL, a chcą otrzymać dowód osobisty - muszą w pierwszej kolejności ubiegać się o numer PESEL.  Obywatel taki musi złożyć odpowiedni wniosek do organu gminy o nadanie PESEL, a dopiero potem może ubiegać się o wydanie dowodu osobistego (numer PESEL jest podstawą wydania dowodu osobistego).

Zdaniem autorów projektu taki sposób działania wprowadza dodatkowe formalności i wydłuża czas oczekiwania na dowód osobisty przez obywateli polskich zamieszkałych w naszym kraju. Dzięki nowym rozwiązaniom wszystkie czynności związane z nadaniem numeru PESEL wykona urzędnik.

Obecnie obowiązek rejestracji miejsca zamieszkania funkcjonuje w kilkunastu krajach Unii Europejskiej, w tym m.in. w Finlandii, Litwie, Austrii, Chorwacji, Wielkiej Brytanii, Łotwie, Danii, Bułgarii, Belgii, Luksemburgu, Szwecji, Hiszpanii, Włoszech, Estonii, Holandii, czy Niemczech. W wielu krajach obowiązek meldunkowy ma bardziej rygorystyczną formę niż w Polsce, a za jego niedopełnienie wymierzane są wysokie kary finansowe.


mp/
TAGI: PRAWO , URZĄD
 
KOMENTARZE: 2 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2017-08-31 07:37:13
najemca: Bardzo dobre . Problem mały istnieje , gdy najemca musi mieć wyrażoną zgodę administracji budynku , bo do takich wydział meldunkowy odsyła twierdząc , że nie może bez zgody administracji ,najemca ma prawo zameldować ,umowa o najem jest jego uprawnieniem . Utrudniają urzędasy ,pomijając obowiązek o ewidencji ludności i stanem faktycznym .Takie praktyki są stosowane w Grudziądzu
 
2017-08-30 12:37:59
zamieszkanie=zameldowanie: Już jest łatwo się zameldować i bez wypełniania wniosków... Kwestia ważniejsza to zupełny upadek znaczenia meldunku w oczach wielu interesantów dzięki powtarzanym od lat zapowiedziom zniesienia obowiązku meldunkowego.
Chętnie bym widział dwie zmiany:
- powrót do powiązania adresu zamieszkania z adresem zameldowania. To rozjechanie nastąpiło przez kłopoty z różnicami pomiędzy różnymi rejestrami oraz skomplikowanym wpływem meldunku na inne sfery życia. Np ewidencje działalności gospodarczej, konieczność wymiany dokumentów (dowody osobiste, rejestracyjne i prawa jazdy).
Rejestry państwowe, jak CEPIK, PESEL, US, ewidencja gruntów i wiele innych powinny się widzieć wzajemnie i eliminować fikcje meldunkowe.
- w kwestii wymeldowania decyzją. Osoba zamieszkała gdzie indziej posiada meldunek w lokalu spornym. Skoro ustalono miejsce zamieszkania to wymeldowanie w powietrze jest absurdem. Powinno się meldować z urzędu i tyle.

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25