facebook RSS # #

16.02.2020 19:43

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2017-09-01 09:46       aktualizacja: 2017-09-01 09:52       WIADOMOŚCI
  A A A

500+ a finanse JST. Dzięki rządowemu programowi samorządy mogą bardziej się zadłużać

500+ a finanse JST. Dzięki rządowemu programowi samorządy mogą bardziej się zadłużać
Fot. Fotolia
Według agencji ratingowej INC Rating program 500+ może źle wpłynąć na finanse samorządów, zwiększając możliwość ich zadłużania.

INC Rating opracował raport o sytuacji finansowej polskich samorządów w 2016 r. Wynika z niego, że choć ta sytuacja z roku na rok się poprawia, to wprowadzony w zeszłym roku program „Rodzina 500+” może zaburzyć tę tendencję.

Dlaczego? Trzeba zacząć od tego, że - jak zauważa INC Rating - program „Rodzina 500+” jest w pełni finansowany z budżetu państwa i jako taki powinien mieć wyłącznie przepływowy charakter w budżetach gmin. Koszty jego obsługi, czyli praca urzędników, też pokrywane są ze środków administracji centralnej.

Z drugiej strony - jak pisze INC Rating w swym raporcie - „realizacja programu „Rodzina 500+” doprowadziła do znacznego wzrostu dochodów JST, a tym samym okresowo znacznie zwiększony został maksymalny poziom wydatków związanych z obsługą zadłużenia, co w dłuższej perspektywie może prowadzić do problemów JST z zachowaniem płynności finansowej lub uchwalaniem budżetów”.

Innymi słowy program 500+ wpłynął na zwiększenie budżetu gmin, co skutkowało polepszeniem relacji zadłużenia i jego obsługi do dochodów bieżących i dochodów ogółem.

„Na tej podstawie można odnieść wrażenie, że zdolność kredytowa poszczególnych gmin wzrosła, co nie jest jednak zgodne z rzeczywistością. Dochody i wydatki związane z programem są sztywne, o czysto przepływowym charakterze, a więc nie mogą być rozdysponowane w żaden inny sposób niż świadczenie wychowawcze, a tym samym nie wpływają na zdolność obsługi zadłużenia” – wyjaśniono w raporcie.

Dlatego INC Rating przekonuje, że mimo przepływowego charakteru programu „Rodzina 500+” jego wpływ na budżet gmin jest zauważalny.

„Pomijając obsługę operacyjną, która kosztowała w 2016 roku 337 milionów złotych, warto zastanowić się, czy transfery finansowe z tego tytułu nie powinny zostać wyłączone z budżetu gmin lub przynajmniej w mocniejszy sposób zaakcentowane przy tworzeniu planów finansowych” – stwierdza INC Rating.

Autorzy raportu podkreślają jednocześnie, że wprowadzenie w 2016 programu „Rodzina 500+” przyczyniło się do wzrostu konsumpcji (co potwierdza również Narodowy Bank Polski), a w ślad za tym wpływów podatkowych samorządów.

„Wzrost konsumpcji wpływa bezpośrednio na przychody przedsiębiorstw, a więc i na wysokość płaconych przez nie podatków dochodowych (CIT). Mimo, że te ostatnie powszechnie kojarzone są z dochodami budżetu centralnego (budżetu państwa), blisko jedna czwarta wpływów pozostaje w samorządach na terytorium, którego dane przedsiębiorstwo płaci podatki – 6,71% płaconych podatków CIT otrzymują gminy, 1,40% powiaty, a 14,75% przekazywane jest do budżetu wojewódzkiego” – zauważa INC Rating.

jas/
TAGI: FINANSE
 
KOMENTARZE: 2 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2017-09-04 15:29:21
Tomasz Wojtania: JA to normalnie czegoś nie rozumiem? Jak można robić jakiekolwiek ratingi 500plus skoro:

...próżno szukać informacji o faktycznej kwocie zobowiązań państwa polskiego wobec osób uprawnionych do świadczenia wychowawczego w bilansie z wykonania budżetu państwa….bo nie ma takiego bilansu.

Próżno też szukać informacji o faktycznej kwocie zobowiązań państwa polskiego wobec osób uprawnionych do świadczenia wychowawczego w bilansie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej…bo to nie ministerstwo lecz jednostki samorządu terytorialnego realizują program 500plus i wypłacają świadczenia osobom uprawnionym.

Próżno też szukać informacji o faktycznej kwocie zobowiązań państwa polskiego wobec osób uprawnionych do świadczenia wychowawczego w bilansach jednostek samorządu terytorialnego, choć to właśnie one realizują program 500plus i wypłacają świadczenia osobom uprawnionym….bo jednostki pomocy społecznej kompletnie nie radzą sobie z obowiązkami w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej i finansowej.

Skąd ten rating i na czym jest oparty?
 
2017-09-02 12:09:48
Tomasz Wojtania: onieważ 31 grudnia 2016 roku był dniem, w którym osiągnięto połowę pierwszego okresu świadczeniowego, na drugą jego część do wypłaty powinno trafić kolejne 17 miliardów złotych. Zgodnie bowiem z art. 48 ustawy z 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U.2016.195 z póź. zm.) pierwszy okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, rozpoczyna się z dniem wejścia w życie ustawy i kończy się 30 września 2017 roku. A zatem licząc od 1 kwietnia 2016 roku 9 miesięcy pierwszego okresu świadczeniowego przypadało na rok 2016 i kolejne 9 miesięcy pierwszego okresu świadczeniowego przypadało na rok 2017. Logiczne jest zatem stwierdzenie, że skoro w roku 2016 wypłacono z pierwszej części okresu świadczeniowego 17 mld złotych, to do wypłaty w drugiej części pierwszego okresu świadczeniowego w roku 2017 jest kolejne 17 mld złotych.

Te 17 miliardów złotych to zobowiązania państwa polskiego wobec osób uprawnionych do świadczenia. Osoby te złożyły stosowne wnioski. Wnioski te zostały rozpatrzone i w drodze decyzji administracyjnej z klauzulą natychmiastowej wykonalności (art. 27 ustęp 3 ustawy z 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci) osobom tym przyznano świadczenie wychowawcze, czyli słynne 500 plus.
Jednakże próżno szukać informacji o faktycznej kwocie zobowiązań państwa polskiego wobec osób uprawnionych do świadczenia wychowawczego w bilansie z wykonania budżetu państwa… bo nie ma takiego bilansu.
Próżno też szukać informacji o faktycznej kwocie zobowiązań państwa polskiego wobec osób uprawnionych do świadczenia wychowawczego w bilansie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej… bo to nie resort lecz jednostki samorządu terytorialnego realizują program Rodzina 500 plus i wypłacają świadczenia osobom uprawnionym.

Próżno też szukać informacji o faktycznej kwocie zobowiązań państwa polskiego wobec osób uprawnionych do świadczenia wychowawczego w bilansach jednostek samorządu terytorialnego, choć to właśnie one realizują program Rodzina 500 plus i wypłacają świadczenia osobom uprawnionym… bo jednostki pomocy społecznej kompletnie nie radzą sobie z obowiązkami w zakresie rachunkowości oraz sprawozdawczości budżetowej i finansowej. Ot, po prostu księgowi OPS nauczeni są na ogół jedynie obsługi programu do świadczeń, a skarbnicy obsługują system Besti@. To, co w programie ma się zgadzać, a księgowość już niekoniecznie.

Pojawia się zatem uzasadniona teza, iż analiza sprawozdań finansowych i budżetowych jednostek realizujących program Rodzina 500 plus dowodzi, że w Polsce nie ma takiego programu....

GDZIE SIĘ ZGUBIŁ PROGRAM 500PLUS ????

Reszta jest tu: http://www.biuletyn.bdo.pl/biuletyn/finanse-publiczne/bdo-finanse-publiczne/Budzet/gdzie-sie-zgubil-program-rodzina-500-plus10716.html
 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25