facebook RSS # #

18.06.2018 02:06

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2017-09-06 20:15       aktualizacja: 2017-09-07 09:00       WIADOMOŚCI
  A A A

Taryfy za deszcz. Ekspert: nowe Prawo wodne utrudni egzekwowanie opłat za tzw. deszczówkę

Taryfy za deszcz. Ekspert: nowe Prawo wodne utrudni egzekwowanie opłat za tzw. deszczówkę
Fot. Fotolia
Nowe Prawo wodne uniemożliwia gminom ujmowanie w taryfach stawek za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych urządzeniami kanalizacji deszczowej - uważa prawnik Tymoteusz Mądry.

Obowiązujące od 24 sierpnia niektóre przepisy   nowej ustawy Prawo wodne wprowadziły szereg zmian w ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, w tym nowe brzmienie definicji legalnej pojęcia ścieki. Nowa definicja nie obejmuje już wód opadowych i roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne, pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni.

Zdaniem Tymoteusza Mądrego, prawnika w kancelarii SMM Legal konsekwencją zmienionego brzmienia przepisu art. 2 pkt 8 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę (UZZW) jest niemożność ujmowania w taryfach stawek za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych urządzeniami kanalizacji deszczowej.

Jak wskazuje ekspert definicja taryfy zawarta w przepisie art. 2 pkt 12 UZZW określa, że jest ona zestawieniem ogłoszonych publicznie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz warunków ich stosowania. „Wody opadowe i roztopowe ujęte w systemy kanalizacji deszczowej zostały zaś wyłączone z katalogu ścieków na mocy omawianej nowelizacji UZZW" - zauważa Mądry.

Zwraca przy tym uwagę, że w przepisach nowego Prawa wodnego brakuje też regulacji o charakterze intertemporalnym, odnoszących się do losu prawnego taryf uchwalonych przed wejściem w życie omawianych zmian, poza ujętym w art. 558 zakazem zmiany taryf w związku z wprowadzeniem opłat za usługi wodne. Według niego taki stan prawny rodzi  szereg wątpliwości o los taryf zawierających w swojej treści stawki opłaty za odprowadzanie tzw. deszczówki.

Prawnik wskazuje, że w sytuacji braku przepisów przejściowych zastosowanie powinny znaleźć ogólne reguły obowiązywania i uchylania aktów prawa miejscowego wyrażone w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r w sprawie zasad techniki prawodawczej (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 283, dalej także: „ZTP").

Z ich treści wynika, że każda zmiana przepisów ustawy prowadząca do zmiany zakresu spraw przekazanych do uregulowania danym aktem prawa miejscowego, jakim zgodnie z dominującym poglądem jest uchwała rady gminy ws. zatwierdzenia taryf, powoduje utratę mocy obowiązującej takiego aktu prawa miejscowego.

„Przekładając to na język praktyczny wydaje się, że zasadnym jest wniosek, iż z dniem 24 sierpnia 2017 r. (tj. dniem wejścia w życie umawianej zmiany UZZW) moc utraciły wszystkie taryfy przewidujące w swojej treści stawki opłaty za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych ujętych w systemy kanalizacji deszczowej" - wyjaśnia Mądry.

Jego zdaniem osobnym problemem wymagającym szerszych rozważań jest także to, czy taryfy te utraciły moc jedynie w zakresie stawek opłaty za tzw. deszczówkę, czy też w całości.

Ekspert spodziewa się, że w najbliższym czasie mogą pojawić się problemy z egzekwowaniem opłat za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do systemów kanalizacji deszczowej od podmiotów zobowiązanych to ich ponoszenia. W związku z tym jednostki samorządowe mogą być zmuszone szukać nowych sposobów na zapewnienie sobie środków koniecznych do utrzymania tego rodzaju infrastruktury.

mp/

 
 
KOMENTARZE: 1 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2017-09-06 16:38:19
Tomasz Wojtania: ...trudno się nie zgodzić z powyższą opinią.
 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Adam Michrowski
Tel.: (22) 509 29 47
Kom.: 516 363 056
a.michrowski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25