facebook RSS # #

16.02.2020 20:39

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2017-09-06 19:41       aktualizacja: 2017-09-06 20:36       WIADOMOŚCI
  A A A

Wspólny sukces. Rafalska: bez sprawności JST szybki start 500 plus pewnie by się nie dokonał

Wspólny sukces. Rafalska: bez sprawności JST szybki start 500 plus pewnie by się nie dokonał
Fot. PAP/D. Delmanowicz
Sprawne wprowadzenie programu 500 plus jest wspólnym osiągnięciem rządu i samorządu - oceniła szefowa MRPiPS Elżbieta Rafalska podczas XI Forum Regionów w Krynicy.

Podczas wystąpienia poprzedzającego środową debatę na temat potrzeb samorządów szefowa resortu rodziny podkreśliła, że stworzenie dobrej polityki rodzinnej na szczeblu rządowym nie jest możliwe bez środków finansowych. „W miarę wysoki poziom finansowania polityki rodzinnej to 3 proc. PKB i taką politykę dzisiaj realizujemy. W 2017 r. wydaliśmy 3,11 proc. PKB na ten cel, w 2011 było to 1, 3 proc., a w 2015 r. 1,8 proc. Tu się dokonał dynamiczny skok” – zaznaczyła.

Jak dodała, absolutnie przełomowym momentem dla polskiej polityki rodzinnej był program rodzina 500 plus. „Wprowadzenie tego programu w ciągu stu dni naprawdę jest naszym wspólnym osiągnięciem, ponieważ wspólnie wdrażamy ten program. Samorządy go realizują i bez ich sprawności szybki start programu pewnie by się nie dokonał” – powiedziała.

W ocenie minister program 500 plus stanowi przykład dobrze finansowanego zadania. „Miesięczny transfer środków to 2 mld zł. Miesięczna ilość wypłacanych świadczeń to 4 mln świadczeniobiorców. Liczba rodzin korzystających z programu to 2,6 mln rodzin. To są rodziny mieszkające w samorządach lokalnych, to są pieniądze, które wpływają na dany teren. Oprócz tych środków, a na program wydano ponad 31 mld zł, samorządy otrzymały ponad 0,5 mld zł na obsługę tego zadania” – powiedziała.

W swoim wystąpieniu minister zwróciła także uwagę, że w 70 proc. polskich samorządów nie ma żadnej instytucji opieki nad małym dzieckiem. „To błąd. Jestem głęboko przekonana, że usługi opiekuńcze i społeczne to będą te, do których samorządy będą musiały przywiązywać równie dużą wagę, jak do rozwoju infrastruktury. Dzisiaj już nie chcemy wyłącznie inwestycji. Nasze oczekiwania co do standardu i jakości życia rosną. W naszej polityce chcemy w szczególności wspierać samorządowe żłobki. One gwarantują wysoką jakość opieki i niższą odpłatność” – zaznaczyła.

Według Rafalskiej, kolejnym wyzwaniem dla resortu jest polityka senioralna. Jak podkreśliła, samorządy są świadome, że niebawem konieczne stanie się zwiększenie usług opiekuńczych. „Finansowanie pobytu w domach pomocy społecznej jest niezwykle kosztowne. Musimy znaleźć rozwiązanie na politykę senioralną i wsparcie działań na rzecz osób niepełnosprawnych” – stwierdziła. 

Szefowa MRPiPS zaznaczyła, że samorządy działały na rzecz rodzin, zanim rząd zaczął prowadzić tak aktywną politykę w tym zakresie. „Czasami bywało tak, że były działania na rzecz rodzin, ale nie były one nazywane wprost. Jest też szereg samorządów, które mają zupełnie nowatorskie rozwiązania, prowadzą konkretną politykę rodzinną i my je zawsze chwalimy, promujemy i mówimy, że to jest absolutnie najbardziej celowa polityka społeczna” – powiedziała.

Zdaniem minister samorządy nie mogą postrzegać polityki rodzinnej w kategorii wydatków. „Należy ją traktować jako inwestycję o wysokiej stopie zwrotu, najbardziej opłacalną nie tylko we wdzięczności rodzin, którym zagwarantujemy usługi najwyższej jakości, ale dlatego że to nam się po prostu zwraca. To się przyczynia do budowania lokalnego kapitału zarówno finansowego, jak i społecznego” – wyjaśniła.

Jak dodała, wiele miast boryka się obecnie z problemami demograficznymi. „Musimy zrobić wszystko, żeby te młode rodziny, mobilne, kreatywne, dobrze wykształcone osoby nie chciały wyjechać, tylko wolały być na szczeblu powiatu, gminy, czasami w gminach miejsko-wiejskich, bo tam potrzebny jest kapitał ludzki” – podkreśliła. 

W ocenie Rafalskiej polityka rodzinna musi zapewniać obywatelom poczucie bezpieczeństwa i stabilności na każdym etapie życia. „Opowiadam się za przemyślanymi, długofalowymi działaniami, ale też bezpiecznymi i realnymi. Nie odpalaniem fajerwerków, tylko prowadzeniem stabilnej polityki. Powinna ona być także tworzona partycypacyjnie, a więc w porozumieniu z rodzinami, ze środowiskami, wyprzedzająca pewne zjawiska” – podsumowała.

Forum Regionów odbywa się w ramach trwającego od 5 do 7 września Forum Ekonomicznego w Krynicy Zdroju. Jego celem jest wymiana doświadczeń w zakresie m.in. finansów, zrównoważonego rozwoju oraz innowacyjności pomiędzy liderami samorządowymi, elitami regionalnymi z Europy Środkowo-Wschodniej, biznesem i środowiskiem naukowym.

dap/kkż/

 
KOMENTARZE: 4 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2017-09-07 15:21:43
Justyna: Na szczęście nie pracuję w OPS i nie muszę mierzyć się z tego typu dylematami;)


Pozdrawiam:)
 
2017-09-07 12:16:51
Tomasz Wojtania: Szanowna Pani

tak jak opisuję to w podanych niżej linkach do Biuletynu Finansów Publicznych, księgowi OPS księgują program 500plus tak samo jak fundusz alimentacyjny i świadczenia rodzinne metodą "pod listą wypłat". Pani zapewne też stosuje tą metodę.

A zatem jeśli przeczyta Pani uważnie miją wypowiedź to wynika z niej że na 31.12.2016 17 miliardów złotych nie było wykazane w bilansie budżetu państwa ja ko zobowiązanie....bo nie ma takiego bilansu.

17 miliardów złotych nie było wykazane w bilansie ministerstwa, gdyż gminy realizują zadania.

Ajak się weźnie do ręki bilanse gmin to też tych 17 miliardów złotych nie widać, gdyż na bilans gminy składa się bilans OPS, a księgowi księgują metodą "pod listą wypłat"

A zatem bajek proszę nie opowiadać, że OPSy wykazują zobowiązania związane z programem 500plus, bo nie stosują konta 640 i po aktywach niw wykazują pozycji krótkoterminowe czynne RMK a po pasywach zobowiązania krótkoterminowe.

W Br-28s też stanu zobowiązań na 31.12.2016 nit nie wykazywał.

Oczywiści zdarzają się wyjątki nietsty nieliczne, które stosują konto 640 i je wykazują w sprawozdawczości.

A zatem analiza polskiej sprawozdawczości dowodzi, że nia ma w Polsce programu 500plus....

...czas aby organy kontroli państwowej wzieły się za OPSy

 
2017-09-07 09:48:43
Justyna: Szanowny Panie,
księgowi OPS nie zajmują się obsługą programów do świadczeń:)

"analiza sprawozdań budżetowych i finansowych dowodzi, że w Polsce nie ma żadnego programu 500plus" - zapewniam Pana, że jest i wskazują na to dane z rozdziału 85502. Pozdrawiam:)
 
2017-09-07 08:36:39
Tomasz Wojtania: Szanowna Pani Minister

analiza sprawozdań budżetowych i finansowych dowodzi, że w Polsce nie ma żadnego programu 500plus.

Ponieważ 31 grudnia 2016 roku był dniem, w którym osiągnięto połowę pierwszego okresu świadczeniowego, na drugą jego część do wypłaty powinno trafić 17 miliardów złotych. Zgodnie bowiem z art. 48 ustawy z 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U.2016.195 z póź. zm.) pierwszy okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, rozpoczyna się z dniem wejścia w życie ustawy i kończy się 30 września 2017 roku. A zatem licząc od 1 kwietnia 2016 roku 9 miesięcy pierwszego okresu świadczeniowego przypadało na rok 2016 i kolejne 9 miesięcy pierwszego okresu świadczeniowego przypadało na rok 2017.

Logiczne jest zatem stwierdzenie, że skoro w roku 2016 wypłacono z pierwszej części okresu świadczeniowego 17 mld złotych, to do wypłaty w drugiej części pierwszego okresu świadczeniowego w roku 2017 jest kolejne 17 mld złotych.

Te 17 miliardów złotych to zobowiązania państwa polskiego wobec osób uprawnionych do świadczenia. Osoby te złożyły stosowne wnioski. Wnioski te zostały rozpatrzone i w drodze decyzji administracyjnej z klauzulą natychmiastowej wykonalności (art. 27 ustęp 3 ustawy z 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci) osobom tym przyznano świadczenie wychowawcze, czyli słynne 500 plus.


Jednakże próżno szukać informacji o faktycznej kwocie zobowiązań państwa polskiego wobec osób uprawnionych do świadczenia wychowawczego w bilansie z wykonania budżetu państwa… bo nie ma takiego bilansu.

Próżno też szukać informacji o faktycznej kwocie zobowiązań państwa polskiego wobec osób uprawnionych do świadczenia wychowawczego w bilansie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej… bo to nie resort lecz jednostki samorządu terytorialnego realizują program Rodzina 500 plus i wypłacają świadczenia osobom uprawnionym.

Próżno też szukać informacji o faktycznej kwocie zobowiązań państwa polskiego wobec osób uprawnionych do świadczenia wychowawczego w bilansach jednostek samorządu terytorialnego, choć to właśnie one realizują program Rodzina 500 plus i wypłacają świadczenia osobom uprawnionym… bo jednostki pomocy społecznej kompletnie nie radzą sobie z obowiązkami w zakresie rachunkowości oraz sprawozdawczości budżetowej i finansowej.

Ot, po prostu księgowi OPS nauczeni są na ogół jedynie obsługi programu do świadczeń, a skarbnicy obsługują system Besti@. To, co w programie ma się zgadzać, a księgowość już niekoniecznie.

A zatem w Polsce nie jest realizowany Program Rodzina 500plus.

Gdzie się on zatem zgubił???


http://www.biuletyn.bdo.pl/biuletyn/finanse-publiczne/bdo-finanse-publiczne/Budzet/gdzie-sie-zgubil-program-rodzina-500-plus10716.htmlhttp://www.biuletyn.bdo.pl/biuletyn/finanse-publiczne/bdo-finanse-publiczne/Budzet/ksiegowosc-programu-rodzina-500-plus9196.html

http://www.biuletyn.bdo.pl/biuletyn/finanse-publiczne/bdo-finanse-publiczne/Budzet/ksiegowosc-programu-rodzina-500-plus-swiadczenia-nienaleznie-pobrane-potracenia-ze-swiadczeniami-rodzinnymi-i-pozostale-ksiegowania9500.html 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25