facebook RSS # #

18.06.2018 11:50

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2017-09-11 15:39       aktualizacja: 2017-09-12 11:47       WIADOMOŚCI
  A A A

Wojewoda przy RPO. MR: chcemy wykorzystać potencjał, który jest w urzędach wojewódzkich

Wojewoda przy RPO. MR: chcemy wykorzystać potencjał, który jest w urzędach wojewódzkich
Fot. Fotolia
Chcemy, żeby fundusze unijne w ramach programów regionalnych (RPO) były bardziej przyjazne dla tych, którzy te projekty realizują. Do tego chcemy wykorzystać potencjał, który jest w urzędach wojewódzkich - powiedział w poniedziałek PAP wiceminister rozwoju Jerzy Kwieciński.

W poniedziałek wiceminister rozwoju Jerzy Kwieciński podpisał w imieniu Ministerstwa Rozwoju porozumienia "w sprawie przekazania wojewodom części zadań związanych z kontrolą dotrzymania warunków desygnacji przez instytucje w programach regionalnych (RPO)". Ma to zapewnić sprawną realizację programów unijnych. "Zależy nam na utrzymaniu sprawnej realizacji programów perspektywy 2014-2020" - podkreślił wiceszef resortu.

Dodał, że proces desygnacji ma za zadanie zapewnienie pełnej sprawności funkcjonowania instytucji zarządzających funduszami unijnymi, w pełnej zgodności z aktualnym porządkiem prawnym, unijnym i krajowym. Zadanie to zostało przypisane państwu członkowskiemu na podstawie regulacji unijnych.

Jak podkreślił Kwieciński, beneficjentami funduszy są mali i średni przedsiębiorcy. "Ale też z tych naszych funduszy korzystają w coraz większym stopniu samorządy (...), naukowcy, ośrodki badawczo-rozwojowe. Korzystają również ośrodki pozarządowe(...). Chcemy, żeby fundusze były znacznie bardziej przyjazne dla tych, którzy te projekty realizują. Ale też, żeby te projekty były znacznie łatwiej realizowane. Do tego chcemy wykorzystać potencjał, który jest w urzędach wojewódzkich" - wskazał wiceszef rozwoju.

Ministerstwo Rozwoju otrzyma pomoc ze strony wojewodów przy monitorowaniu właściwego funkcjonowania instytucji zaangażowanych we wdrażanie, a tym samym prawidłowej realizacji RPO. Kontroli będą mogli dokonywać urzędnicy wojewody na warunkach określonych w porozumieniu zawartym pomiędzy ministrem rozwoju i finansów a wojewodą.

"Przekazanie części tych zadań do wojewody jest rozwiązaniem czysto funkcjonalnym, bo zamiast urzędników Ministerstwa Rozwoju, którzy musieliby jeździć do regionów kontroli tych mogą dokonywać w imieniu MR urzędnicy wojewody" - wyjaśnił wiceminister.

Jak podkreślił, przyjęte rozwiązania pozwolą wykorzystać dotychczasowe doświadczenia wojewodów w realizacji programów unijnych oraz będą stanowić wsparcie dla instytucji odpowiedzialnych za wdrażanie RPO, w zapewnianiu skutecznej oraz prawidłowej ich realizacji.


Jak wyjaśnił Kwieciński, wojewodowie będą np. zobowiązani do udziału w kontrolach, które będą wynikiem harmonogramu weryfikacji poszczególnych instytucji w regionach do pełnienia swoich funkcji. Reprezentanci wojewody będą np. zasiadali we wszystkich komitetach monitorujących.

"Mamy tych komitetów monitorujących 16 - w każdym regionie. Do tej pory od konkretnego regionu zależało, czy wojewoda w tym komitecie zasiadał, czy nie".

Źródło: Codzienny Serwis Informacyjny PAP

mp/
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Adam Michrowski
Tel.: (22) 509 29 47
Kom.: 516 363 056
a.michrowski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25