facebook RSS # #

18.07.2018 23:52

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2017-09-12 10:56       aktualizacja: 2017-09-12 15:33       WIADOMOŚCI
  A A A

Dowód po nowemu. Nowe wzory wniosków o wydanie dowodu osobistego, formularzy oraz zaświadczeń

Dowód po nowemu. Nowe wzory wniosków o wydanie dowodu osobistego, formularzy oraz zaświadczeń
Obowiązują nowe wzory wniosków o wydanie dowodu osobistego, formularzy oraz zaświadczeń dot. utraty lub uszkodzenia dokumentu.

Stare wzory mogą być nadal wykorzystywane, nie dłużej jednak niż przez trzy miesiące od wejścia w życie nowelizacji rozporządzenia, czyli od 31 sierpnia. Zmiany dotyczą wzorów: wniosku o wydanie dowodu osobistego (w tym wersji elektronicznej), formularza odbioru dowodu, formularza zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dokumentu, a także zaświadczenia o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego.

Wynika to z nowelizacji rozporządzania w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu.

Zasadniczym celem noweli było dostosowanie przepisów do zmian w ustawie o dowodach osobistych dokonanych ustawą o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej. Ta z kolei dostosowuje polski porządek prawny do unijnego rozporządzenia w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania publicznego w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym.

W znowelizowanym rozporządzeniu, także we wzorach formularzy, dostosowano terminologię w zakresie podpisu elektronicznego do terminologii wynikającej ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej.

W związku ze zmianą odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych zeznań konieczne było dostosowanie treści pouczenia do obecnego brzmienia przepisu. Wprowadzono również zmiany porządkujące, polegające na zastąpieniu odesłania do strony internetowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, odesłaniem do strony Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Uproszczono również sekcję przeznaczoną na złożenie podpisu w formularzu odbioru dowodu osobistego.

Ponadto doprecyzowano przepisy określające wymogi dla zdjęcia dołączanego do wniosku o wydanie dowodu osobistego. Zmiana dotyczy wyglądu (jakości) fotografii oraz kadrowania sfotografowanej osoby. Uszczegółowiono także wymogi dla zdjęcia dołączanego do wniosku o wydanie dowodu osobistego w formie elektronicznej poprzez precyzyjne oznaczenie rozdzielczości oraz rozmiaru fotografii.

Zmiany mają pozwolić pracownikom organów gmin na sprawniejszą ocenę jakości fotografii dołączanych do wniosków o wydanie dowodu osobistego, co ma przełożyć się na jakość dokumentów tożsamości.

Przewidziano przy tym przepis przejściowy, umożliwiający organom gmin wykorzystanie w okresie maksymalnie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia, wcześniej przygotowanych formularzy, opartych na dotychczas obowiązujących wzorach.

kic/

Nowe wzory wniosków o wydanie dowodu osobistego, formularzy oraz zaświadczeń

TAGI: PRAWO , URZĘDNIK
 
KOMENTARZE: 1 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2017-09-18 06:22:01
MB: Jak zwykle nie zostanie udostępniony formularz w postaci pliku pdf do wydruku dla petenta czy urzędnika.
Wzory w Dzienniku to już jakieś zmniejszone wersje dostosowane do publikacji w Dzienniku.
 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Adam Michrowski
Tel.: (22) 509 29 47
Kom.: 516 363 056
a.michrowski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25