facebook RSS # #

21.09.2018 16:42

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2017-09-28 15:53       aktualizacja: 2017-09-28 18:58       WIADOMOŚCI
  A A A

Reforma w taryfach. Wodociągowcy obawiają się nowej ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę

Reforma w taryfach. Wodociągowcy obawiają się nowej ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
Fot. Fotolia
Za błędy w ustawach reformujących Prawo wodne i zbiorowe zaopatrzenie w wodę zapłacą mieszkańcy w cenie usługi - przestrzega Stanisław Drzewiecki, prezes MWiK w Bydgoszczy.         

Podczas czwartkowego wystąpienia na VII Kongresie Wodociągowców Polskich w Warszawie prezes MWiK w Bydgoszczy podkreślił, że „branża wodociągowa jest przerażona zapisami projektu nowelizacji ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków". 

„Jestem zaskoczony i wszyscy jesteśmy zaskoczeni, że przygotowano zmianę ustawy branżowej, która dotyczy ogromnego obszaru naszego codziennego życia, dotyczy wszystkich miejscowości w Polsce, że przygotowano ją bez konsultacji z praktykami. Spodziewamy się, że będzie w niej sporo błędów, za które ostatecznie zapłacą mieszkańcy w cenie usługi" - ocenił Drzewiecki.  

Dodał, że branża wodociągowa jest za instytucją regulatora, ale najpierw powinny być ustalone kryteria weryfikacji taryf i standardy, które należy uzyskać. Jego zdaniem powinien też być przyjęty co najmniej 2-3 letni okres przejściowy dla nowych regulacji. 

Wśród przepisów, które budzą największe obawy wodociągowców jest m.in. wydłużenie do 3 lat okresu na jaki będą ustalane taryfy za wodę i ścieki oraz surowe kary, jakie będzie mógł nakładać nowy regulator na spółki wodno-kanalizacyjne.

Zgodnie z projektem za zawyżanie cen lub stawek opłat, za nieprzekazanie dokumentów lub informacji na wezwanie organu nadzoru lub przekazanie nieprawdziwych informacji firma wodociągowa będzie mogła dostać karę pieniężną w wysokości do 15 proc. przychodu osiągniętego w poprzednim roku podatkowym lub do 100 tys. zł. Dodatkowo szef spółki będzie mógł otrzymać indywidualną karę sięgającą do 300 proc. jego miesięcznego wynagrodzenia.  

Zdaniem Drzewieckiego na kary związane z błędną kalkulacją taryf najbardziej będą narażone mniejsze firmy wodociągowe, którym trudniej będzie precyzyjnie skalkulować wysokość stawek w dłuższej perspektywie. 

„Do przygotowania taryf na 3 lata niezbędne są modele finansowe, które robią predykcje co najmniej na 10 lat do przodu. Wiele dużych firm wodociągowych takie modele posiada. Tworzy się je często latami, nie da się tego zrobić na szybko, w dwa tygodnie. Spodziewam się, że małe i średnie wodociągi sobie z tym nie poradzą. W efekcie będą ponosić konsekwencje finansowe za błędy, których nie będą w stanie przewidzieć" - zauważył Drzewiecki. 

Prezes nie wykluczył też, że po wejściu w życie nowych regulacji część spółek może się asekurować i kalkulować wyższe taryfy. 

Opublikowany na stronach RCL projekt nowelizacji ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków przewiduje powierzenie funkcji organu nadzoru w sprawach realizacji zadań z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dyrektorowi regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Wśród kompetencji nowego organu nadzoru są m.in. zatwierdzanie regulaminu zbiorowego dostarczania wody i odprowadzania ścieków, zatwierdzenie taryf za wodę i ścieki, rozstrzyganie sporów między PWiK a odbiorcami usług, a zbieranie i przetwarzanie informacji dotyczących przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, w tym w szczególności obliczanie i publikowanie informacji o średnich cenach dostawy wody i odbioru ścieków składnych przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne.

Więcej: Nowy nadzór. Ukazał się projekt nowelizacji ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę

Marcin Przybylski
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Adam Michrowski
Tel.: (22) 509 29 47
Kom.: 516 363 056
a.michrowski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25