Rząd przyjął projekt noweli ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, który przewiduje, że gminy będą raportować MF o podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym" /> Serwis Samorządowy PAP
facebook RSS # #

21.09.2018 14:47

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2017-10-03 15:47       aktualizacja: 2017-10-03 15:56       WIADOMOŚCI
  A A A

Gmina zaraportuje. Samorządy będą musiały informować MF o podatkach lokalnych

Gmina zaraportuje. Samorządy będą musiały informować MF o podatkach lokalnych
Fot.Fotolia
Rząd przyjął we wtorek projekt nowelizacji ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, który przewiduje, że samorządowe organy podatkowe będą raportować resortowi finansów o podatku od nieruchomości, rolnym oraz leśnym.

Projekt zakłada wprowadzenie obowiązku corocznego sprawozdawania przez organy podatkowe właściwe w sprawach podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wybranych informacji o tych podatkach. Sprawozdanie ma obejmować zarówno informacje o podstawach opodatkowania tymi podatkami, a także o podstawach opodatkowania zwolnionych z tych podatków na mocy uchwał rad gmin. 

Raportowaniu mają też podlegać dane o wysokości stawek podatku od nieruchomości, średniej cenie skupu żyta i średniej cenie sprzedaży drewna przyjmowanych  dla potrzeb wymiaru podatków na terenie danej gminy. 

Zgodnie z projektem sprawozdanie będzie przekazywane wyłącznie w postaci elektronicznej za pośrednictwem regionalnych izb obrachunkowych. Do przekazywania danych zostanie wykorzystany istniejący informatyczny system zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego BeSTi@.

Jak tłumaczą autorzy projektu gromadzone w ten sposób dane zwiększą możliwości analizy obecnych rozwiązań podatkowych m. in. umożliwiając oszacowanie struktury potencjalnych wpływów z tych podatków w podziale na typy przedmiotów opodatkowania, jak również określenie średnich stawek podatkowych stosowanych przez gminy.

Dane te zwiększą również możliwości analizy i oceny polityki podatkowej gmin pod kątem wykorzystania potencjału dochodowego w zakresie opodatkowania nieruchomości. Według resortu finansów dzięki powstałej sprawozdawczości gminy uzyskają lepszy dostęp do informacji o stosowanych stawkach podatkowych oraz podstawach opodatkowania w innych samorządach, co ułatwi im prowadzenie nie tylko własnej polityki podatkowej, lecz również formułowanie propozycji zmian w opodatkowaniu nieruchomości.

Obecnie gminy nie mają obowiązku sprawozdawczości o charakterze podatkowym w zakresie podatków od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego. Informowanie o tych podatkach sprowadza się jedynie do przekazywania danych o dochodach budżetowych z tych podatków oraz skutków obniżania górnych granic stawek podatkowych, skutków udzielonych ulg i zwolnień w tych podatkach na mocy uchwał rad gmin, a także skutków decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa.

Dotychczas resort finansów pozyskiwał dane na temat omawianych podatków za pomocą dobrowolnych badań ankietowych gmin przeprowadzanych w odstępach kilkuletnich. Zdaniem ministerstwa taka forma ze względu na dużą pracochłonność i koszty nie jest optymalnym rozwiązaniem oraz utrudnia prowadzenie racjonalnej polityki podatkowej.

Marcin Przybylski
TAGI: FINANSE
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Adam Michrowski
Tel.: (22) 509 29 47
Kom.: 516 363 056
a.michrowski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25