Z budżetu gminy nie można pokryć kosztów mandatu karnego wójta, który naruszył przepisy środowiskowe – przypomina RIO w Opolu" /> Serwis Samorządowy PAP
facebook RSS # #

22.11.2019 17:41

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2017-10-04 14:50       aktualizacja: 2017-10-04 14:44       WIADOMOŚCI
  A A A

Mandat za siebie. RIO: nie ma podstaw by z budżetu gminy pokryć koszty mandatu karnego wójta

Mandat za siebie. RIO: nie ma podstaw by z budżetu gminy pokryć koszty mandatu karnego wójta
Fot. Fotolia
Z budżetu gminy nie można pokryć kosztów mandatu karnego wójta, który naruszył przepisy środowiskowe – przypomina RIO w Opolu.

Czy w sytuacji nałożenia mandatu karnego na wójta gminy, będącego organem wykonawczym gminy (właściciela przydomowych oczyszczalni ścieków oraz inwestora), kwota mandatu może zostać uiszczona ze środków budżetowych gminy? - z takim pytaniem zwrócił się do RIO wójt jednej z gmin w woj. opolskim. Chodziło o wykroczenie z art. 341 oraz art. 351 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. 

Zdaniem RIO odpowiedzialność za wskazane wykroczenia zobowiązana jest ponieść wskazana osoba fizyczna. Izba przywołała stanowisko prezentowane w literaturze przedmiotu dotyczące odpowiedzialności, o której mowa w art. 341 p.o.ś, zgodnie z którym sprawcą wskazanego wykroczenia, może być tylko prowadzący instalację i użytkownik urządzenia zobowiązany do prowadzenia pomiarów na podstawie przepisów ustawowych i wykonawczych wydanych na ich podstawie (wykroczenie indywidualne). 

„Jeżeli prowadzącym instalację lub użytkownikiem urządzenia jest osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna, za wykroczenie odpowiada ta osoba fizyczna, która w tym zakresie reprezentuje osobę prawna lub jednostką organizacyjną” – wskazała Izba. 

RIO przypomniała też, że w kontekście dokonywania wydatków ze środków publicznych wielokrotnie wypowiadała się Główna Komisja Orzekająca w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych. W orzeczeniu z dnia 29 października 2012 r. sygn.BDF1/4900f92/92/12/23 wskazano, iż upoważnienie do dokonania wydatków ze środków publicznych dotyczy zarówno zakresu podmiotowego (odpowiedzialność kierownika jednostki sektora finansów publicznych), jak i upoważnienia rozumianego przedmiotowo, które musi wynikać z istnienia zawartej w przepisach prawa materialnego podstawy prawnej do dokonania konkretnego wydatku. 

Oznacza to, że wydatek ze środków publicznych musi być dokonany na podstawie konkretnego tytułu prawnego, tj. zgodnie z przepisami dotyczącymi poszczególnych rodzajów wydatków. 

RIO podkreśliła, że w zakresie dyscypliny finansów publicznych nie sposób stosować zasady: „co nie jest zakazane jest dozwolone", lecz należy stosować zasadę: „dozwolone (w zakresie wydawania środków publicznych) jest to, co prawo wyraźnie przewiduje". 

Marcin Przybylski
TAGI: PRAWO , RIO , WÓJT
 
KOMENTARZE: 4 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2017-10-10 19:21:41
stary urzędnik: do skarbnik: przecież wiadomo,że wójt i tak się wykręci twierdząc, że to nie on tylko pracownik jemu podległy
 
2017-10-10 16:23:35
skarbnik: do starego urzędnika-ano właśnie dlatego, żeby osoba zajmująca stanowisko wójta wiedziała, że za swoje złe decyzje sama zapłaci, a nie wszyscy mieszkańcy
 
2017-10-05 07:31:27
stary urzędnik: Instalacją zarządza Wójt jako organ a nie Wójt jako osoba fizyczna, więc dlaczego Wójt - osoba fizyczna ma ponosić kary za wykroczenia?.
 
2017-10-04 17:03:45
#: czyli taka sama zasada, jak w prawie pracy
 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25