facebook RSS # #

21.09.2018 18:35

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2017-10-09 11:15       aktualizacja: 2017-10-09 14:08       WIADOMOŚCI
  A A A

Koszty dla JST. ME przeciwne odciążeniu budżetów JST kosztami oświetlenia dróg

Koszty dla JST. ME przeciwne odciążeniu budżetów JST kosztami oświetlenia dróg
Fot. PAP/W. Deska
Podział odpowiedzialności za finansowanie oświetlenia drogowego na poszczególnych zarządców dróg mógłby wprowadzić chaos kompetencyjny, a także utrudnić kompleksowe podejście do inwestycji i modernizacji źródeł światła – uważa resort energii.

Do Ministerstwa Energii wpłynęła interpelacja poselska, w której Andrzej Maciejewski (Kukiz’15) wskazał, że samorządy są obciążone kosztami oświetlenia wszystkich dróg znajdujących się na ich terenie, nawet gdy nie są ich zarządcą.

Parlamentarzysta zapytał, czy istnieje możliwość odciążenia budżetów JST w taki sposób, by gminy ponosiły opłaty związane z utrzymaniem punktów świetlnych znajdujących się wyłącznie przy drogach gminnych. Maciejewski chciał także wiedzieć, czy możliwe jest stworzenie podstaw prawnych do nieodpłatnego przekazania JST części infrastruktury oświetleniowej przez przedsiębiorców energetycznych w celu zamocowania punktów świetlnych i ich utrzymania.

Jak podkreślił wiceminister energii Andrzej Piotrowski w odpowiedzi na interpelację, kompleksowe rozwiązanie stosunków własnościowych majątku służącego oświetleniu ulic wymaga szerszych zmian legislacyjnych, opartych o analizę problemu występującego w skali kraju. „Ważnym aspektem jest przy tym zachowanie możliwości elastycznego działania, co pozwoli samorządom oraz przedsiębiorstwom energetycznym skupić się na obszarach, w których posiadają największe kompetencje oraz zasoby” – zaznaczył.

Wiceminister poinformował, że prace nad nowelizacją ustawy Prawo energetyczne prowadzone są w sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej oraz Podkomisji Stałej ds. Finansów Samorządowych, w ramach której ukonstytuował się zespół ekspertów przygotowujących projekt zmian prawnych.

„Mam przekonanie, że prowadzone prace legislacyjne stworzą podstawy prawne bardziej nowoczesnych relacji pomiędzy gminami i przedsiębiorstwami energetycznymi, oparte na transparentnych i niedyskryminujących żadnej ze stron zasadach” – podkreślił.

Piotrowski zwrócił uwagę, że opracowując nowe przepisy, trzeba pamiętać o przysługującemu przedsiębiorstwom energetycznym prawie własności sieci dystrybucyjnej i części infrastruktury oświetleniowej stanowiących ich majątek.

„Nie jest dopuszczalne w ramach obowiązującego porządku prawnego wywłaszczenie, ani inne ograniczenie prawa własności bez wynagrodzenia. Przedsiębiorstwa energetyczne działają zasadniczo w formie spółek prawa handlowego i jako takie stanowią odrębny byt prawny, toteż wprowadzenie ustawowych rozwiązań, mogących naruszać ich prawa majątkowe, niesie poważne ryzyko roszczeń o odszkodowanie” – stwierdził.

Jak dodał, resort jest gotowy do udzielania „stosownego wsparcia i współpracy na każdym etapie procesu tworzenia nowych regulacji, aby w sposób najbardziej efektywny pogodzić interesy samorządów i przedsiębiorstw energetycznych”.

Zdaniem wiceministra ustawodawca „nie bez przyczyny” wskazał gminę jako jednostkę właściwą do zapewnienia i finansowania oświetlenia na swoim obszarze. „Podział odpowiedzialności za finansowanie oświetlenia drogowego na poszczególnych zarządców dróg mógłby, jak się wydaje, wprowadzić chaos kompetencyjny, a w szczególności utrudnić kompleksowe podejście do inwestycji i modernizacji źródeł światła, mających na celu poprawę ich efektywności energetycznej” – ocenił.

Piotrowski przypomniał, że do końca 2003 r. do zadań własnych gmin należał obowiązek finansowania jedynie tych dróg, dla których była ona zarządcą. Rozszerzenie obowiązku finansowania oświetlenia na wszystkie drogi znajdujące się na jej terenie, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych, wiązało się ze zwiększeniem dochodów, które miało umożliwić im finansowanie tego zadania.

„Dotacje, jakie gminy otrzymywały na finansowanie oświetlenia dróg, dla których nie były zarządcą, zostały zastąpione zwiększonymi dochodami własnymi. Udział tych jednostek we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zwiększono z 5 proc. do 6,71 proc., a z podatku od osób fizycznych z 27,6 proc. do 39,34 proc.” – przypomniał.

dap/ woj/
TAGI: ENERGIA , GMINA , PRAWO
 
KOMENTARZE: 1 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2017-10-10 13:06:26
kij: Tyle, że nie wszystkie gminy mają znaczące dochody w PIT, więc te zwiększenie niewiele ma wspólnego z ich wydatkami.A dlaczego już kilkanaście lat nie można uporządkować majątku oświetleniowego by właścicielem została gmina i mogła swobodnie wykonywać zadanie własne i jednozanacznie określić obowiązki zakładów energetycznych co do zasad użyczania słupów dla zawieszonych lamp.ZGADNIJCIE KTO KORZYSTA NA TYM WIECZNYM BAŁAGANIE I CZYIM KOSZTEM ????
Wstyd tak traktować znaczącego klienta, jak to robią zakłady energetyczne z gminami. Chore prawo i typowe praktyki monopolistyczne !!!!
 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Adam Michrowski
Tel.: (22) 509 29 47
Kom.: 516 363 056
a.michrowski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25