facebook RSS # #

23.09.2018 11:22

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2017-10-10 13:52       aktualizacja: 2017-10-10 20:59       WIADOMOŚCI
  A A A

Wymogi dla żłobka. Przepisy dotyczące wymagań lokalowych i sanitarnych

Wymogi dla żłobka. Przepisy dotyczące wymagań lokalowych i sanitarnych
Fot. Fotolia
Wszystkie żłobki i kluby dziecięce muszą posiadać pozytywną opinię wójta o spełnieniu warunków sanitarnych – zakłada projekt nowelizacji rozporządzenia Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy.

Znowelizowane przepisy określają wymagania „uwzględniając konieczność zapewnienia odpowiedniej jakości opieki sprawowanej nad dziećmi i warunki ochrony przeciwpożarowej oraz liczbę dzieci, nad którymi sprawowana jest opieka”.

Od 1 stycznia 2018 r. zgodnie z ustawą o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin, wszystkie żłobki i kluby dziecięce przed wpisaniem do rejestru żłobków i klubów dziecięcych będą musiały posiadać pozytywną decyzję komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.

Decyzja wydawana jest kiedy budynek, w którym prowadzony jest żłobek lub klub dziecięcy spełnia wymogi dotyczące bezpieczeństwa w przepisach techniczno-budowlanych oraz przepisach o ochronie przeciwpożarowej dla kategorii zagrożenia ludzi ZL II.

W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się możliwość prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego w budynkach nieposiadających ZL II, ale wówczas lokal musi spełniać dodatkowe warunki sprawdzane przez strażaka.

Ponadto wszystkie żłobki i kluby dziecięce przed wpisaniem do rejestru żłobków i klubów dziecięcych muszą mieć potwierdzenie o spełnieniu warunków sanitarnych, tj. w przypadku żłobków pozytywną decyzję wydaną przez państwowego inspektora sanitarnego, a w przypadku klubów dziecięcych pozytywną opinię wydaną przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta, w których określana jest maksymalna liczba dzieci mogących przebywać w tych lokalach.

Przepisy zakładają zmianę limitu liczby dzieci w żłobkach i klubach dziecięcych w budynkach z 15 dzieci na 25.

Jak podkreśla resort rodziny, jest to zbieżne z obecnymi przepisami dotyczącymi warunków sanitarno-lokalowych dla punktów przedszkolnych, gdzie jeden opiekun przypada na 25 dzieci.

„W żłobku i klubie dziecięcym na jednego opiekuna przypada ośmioro dzieci. Oznacza to, że w podobnych warunkach pod względem bezpieczeństwa przeciwpożarowego jak w punktach przedszkolnych będą przebywać dzieci pod opieką nie jednego opiekuna, a co najmniej czterech” – wskazuje resort rodziny.

Projekt rozporządzenia zakład również wprowadzenie dodatkowych obostrzeń z punktu widzenia bezpieczeństwa dzieci przebywających w budynkach gdzie działa również przedszkole. Każdy z tych lokali musi być wydzielony elementami budowlanymi o klasie odporności ogniowej co najmniej El 30 oraz jednocześnie w obszarze każdego z tych lokali zapewnione musza być niezależne warunki ewakuacji.

Jak wskazuje resort rodziny, obecnie funkcjonuje ok. 3 tys. żłobków i klubów dziecięcych posiadających opinię komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej w zakresie spełnienia warunków sanitarno-lokalowych wydaną na podstawie obowiązującego rozporządzenia. Dlatego zaproponowano wprowadzenie przepisu przejściowego umożlwiającego dostosowanie się ich do zmienionego rozporządzenia w ciągu roku w zakresie wyposażenia lokalu w odpowiednią gaśnicę oraz dostosowania wykończenia wewnątrz i wyposażenia stałego lokalu oraz na drogach ewakuacyjnych w elementy trudno zapalne.

Rozporządzenie ma wejść w życie 1 stycznia 2018 r. 

jma/
TAGI: EDUKACJA
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Adam Michrowski
Tel.: (22) 509 29 47
Kom.: 516 363 056
a.michrowski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25