facebook RSS # #

19.09.2018 19:34

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2017-10-11 17:57       aktualizacja: 2017-10-11 19:54       WIADOMOŚCI
  A A A

Razem o JST. Prezydent zainaugurował działalność zespołu ds. przeglądu prawa samorządowego

Razem o JST. Prezydent zainaugurował działalność zespołu ds. przeglądu prawa samorządowego
Fot. PAP/T. Gzell
Prezydent Andrzej Duda zainaugurował w środę działalność zespołu ds. przeglądu prawa samorządowego. Pierwsze spotkanie, które odbędzie się w październiku, będzie poświęcone finansom JST.

Podczas konferencji pt. „Wspólnie o Konstytucji, wspólnie o samorządzie”, która odbyła się w środę w Pałacu Prezydenckim, prezydent powiedział, że istnieje wiele pytań dotyczących funkcjonowania samorządu terytorialnego, m.in. czy wystarczy zapisanie w Konstytucji jedynie gminy jako podstawowego szczebla samorządu, a także czy dostatecznie zagwarantowana jest samodzielność samorządu terytorialnego. 

Jak wskazał, samorząd składa się z dwóch elementów: obszaru terytorialnego i jego mieszkańców. "Istota zatem samorządności polega na tym, aby ci ludzie w jak największym stopniu byli w funkcjonowanie samorządu terytorialnego włączeni. To jest dla mnie samorządność" - mówił prezydent.

Podkreślił, że budowanie społeczeństwa obywatelskiego jest dla niego "niezwykle ważnym elementem działalności samorządu terytorialnego". "Czy w naszym kraju to jest wystarczające? Obawiam się, że nie" - ocenił prezydent.

Oświadczył, że "zdecydowanie chce" przeprowadzić referendum ws. nowej Konstytucji i jest dla niego ważne, żeby to Polacy wskazali, jaka jest ich wizja państwa. "Ja zakładam, że jeżeli przeprowadzilibyśmy znaczącą, czy to reformę konstytucyjną, czy wprowadzili nową konstytucję, to jest to znów konstytucja na 20, 25, czy 30 lat. Zakładam, że konstytucja z 1997 roku i tak jest konstytucją absolutnie co najmniej na 25 lat, ponieważ nie zakładam, abyśmy w tym zakresie nową regulację w ciągu dwóch, czy trzech lat wprowadzili" - mówił.

Ocenił, że obecnie obowiązująca Konstytucja ma swoje "braki i mankamenty", m.in. dotyczące tego, że nie uwzględnia ona członkostwa Polski w UE i NATO. "W związku z tym pojawiają się pytania, co do gwarancji naszej suwerenności, w jakie sposób te gwarancje powinny być ukształtowane" - powiedział

Prezydent zachęcał także samorządowców, by składali propozycje pytań do referendum. „Dla mnie jako prezydenta, a zarazem prawnika, te dyskusje są niezwykle ciekawe i państwa głosy jako praktyków i ekspertów mają dla mnie ogromne znaczenie” – przekonywał.

Obecny na konferencji prezydent Tomaszowa Mazowieckiego Marcin Witko wskazywał w swoim wystąpieniu, że należy doprecyzować przepisy ustawy zasadniczej dotyczące samorządu. „Można by uszczegółowić zapisy dotyczące poszerzania wachlarza dochodów własnych wraz z uwzględnieniem w konstytucji środków na ich realizację. Konstytucja jest nie tylko gwarantem samodzielności samorządu, ale stoi na straży działalności samorządów, żeby one służyły mieszkańcom, bo oni są najważniejsi” – zaznaczył.

Zdaniem prof. Krystiana Ziemskiego z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Konstytucja nie może być aktem zbyt szczegółowym. „Ona musi na pewnym stopniu ogólności formułować pewne myśli. Najważniejszą rzeczą jest wykonywanie Konstytucji. My jesteśmy wspólnotą. Każdy z państwa przynależy do wspólnoty gminnej, powiatowej i wojewódzkiej. Jakość waszego życia zależy od tego, jak będzie funkcjonował samorząd” – przekonywał.

Jak dodał, polska ustawa zasadnicza nawiązuje do Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego, ratyfikowanej w 1993 r. „Ratyfikowane akty międzynarodowe są kolejnym po konstytucji źródłem prawa. Tam jest szereg wartości, w oparciu o które powinien funkcjonować samorząd. W konstytucji są te wartości powtórzone” – stwierdził.

Wcześniej odbyło się zamknięte spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy z szefami korporacji samorządowych, podczas którego zainaugurowano działalność zespołu ds. przeglądu prawa samorządowego. Jak powiedział Serwisowi Samorządowemu PAP prezes Związku Miast Polskich Zygmunt Frankiewicz, ustalono ramy organizacyjne zespołu.

„Propozycje zgłaszane z naszej strony zostały przyjęte. Tzn. jeszcze w październiku dojdzie do zebrania zespołu ekspertów, czyli przez nas wskazanych ludzi, którzy podejmą w pierwszej kolejności temat finansów samorządowych. Chcielibyśmy zakończyć to jak najszybciej jakimiś konkretami i zajmować się krok po kroku różnymi obszarami tak, żeby nie rozmawiać o wszystkim na raz” – poinformował.

Z kolei dyrektor biura Związku Gmin Wiejskich RP Paweł Tomczak podkreślił, że spotkanie było okazją do podziękowania prezydentowi za przyjęcie inicjatywy samorządowców. „Jest to temat, który wielokrotnie podnosiliśmy, że należy wspólnie uporządkować prawo samorządowe. Oczywiście ważne jest też to, że w tym zespole uczestniczy cały samorząd. W kluczowych kwestiach mamy podobne zdania, ale czasami w szczegółach inne ważne sprawy są dla miast, inne dla gmin wiejskich. Ważnym elementem w pracach jest to, żeby uwzględnić także specyfikę małych ośrodków” – zaznaczył.

Środowa rozmowa była drugim spotkaniem prezydenta Andrzeja Dudy z szefami korporacji samorządowych poświęconym inicjatywie przeglądu prawa samorządowego. Poprzednie odbyło się na początku maja.

Prezydent ogłosił inicjatywę przeprowadzenia referendum dotyczącego zmian w konstytucji podczas uroczystości Święta Konstytucji 3 Maja. Prezydent chce, by referendum odbyło się w 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości - 11 listopada 2018 r. W tym dniu, zgodnie z Kodeksem wyborczym, mają także odbyć się wybory samorządowe.

dap/ woj/
 
KOMENTARZE: 1 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2017-10-12 12:48:04
Tomasz Wojtania: W PIS jak za PO-PSL ci sami specjaliści ale pod innym Patronem przeglądają sobie przepisy.

Aby coś wreszcie w Polsce się zmieniło należy zmienić system zarządzania Państwem. Jest nam potrzebna reorganizacja państwa i WZMOCNIENIE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W POLSCE.

Chodzi o to, że Państwo powinno wzmocnić samorząd gminny i miejski konsolidując zadania JST w gminach. Gminy powinny przejąć zadania i mienie powiatu, tak aby mieszkańcy danej gminy wiedzieli co gmina realizuje i jakim majątkiem dysponuje. Ale nie wszystkie zdania powiatu powinny trafić do gminy. Przykładowo urzędy pracy powinny wrócić pod Krajowy Urząd Pracy. Podobnie geodezja, która powinna zostać przekształcona w jednostkę państwową, gdyż zasób geodezyjny to właśność Skarbu Państwa. Drogi powinny być albo gminne albo w gesti GDDKIA.

Powiaty powinny zatem zostać zlikwidowane.

Województwa powinny zostać przekształcone w tworzone z mocy prawa związki komunalne gmin z terenu danego województwa.

Rada gminy wybierałaby jednego swojego przedstawicela do rady takiego związku lub byłby nim z mocy prawa wójt, burmistrz, prezydent.

Na czele takiego województwa powinien stać przedstawiciel rządu czyli wojewoda, a nie marszałek. Rząd musi przecież koordynować swą politykę z samorządem tak aby realizować zadania rządu i samorządu....czyli PAŃSTWA.

Nastąpiłoby wówczas połączenie wojewódzkiej administracji rządowej z samorządową na poziomie regionów, a gminy poprzez przedstawicela miałyby bezpośredni wpływ na to co się dzieje w regionie i w Państwie.

Środkami unijnymi decydowałby region pod kontrolą wojewody czyli państwa.

Powinno się połączyć gminy "obwarzankowe" tak aby na danym terenie był jeden ośrodek decyzyjny ... a nie gmina wiejska i gmina miejska i jeszcze starostwo. To absurd i patologia. I marnotrawstwo środków publicznych, które blokuje rozwój Polski.

Niewątpliwie wzmocniono by samorząd gminny gdyż dziś struktura organizacyjna samorządu jest nieefektywna i zbyt kosztowna. A najlepsze efekty ma samorząd gminny. I ten trzeba wzmocnić.

Powinno się też opracować również plan RESTRUKTURYZACJI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ poprzez reorganizację Rady Ministrów. Minister powinien być odpowiedzialny za swą część budżetu i podległe mu jednostki wykonujące zadania. Tak jak teraz zrobiono ze spółkami Skarbu Państwa. Pieniądze powinny iść przez ministra odpowiedzialnego za swój budżet, a nie przez wojewodę w ślad za zadaniem do danej jednostki działającej w terenie. Powinno się zlikwidować jednostki wojewódzkie działające w zespoleniu pod wojewodą, gdyż inna rola powinna być przypisana wojewodą - zarządzanie regionem. Wojewodowie zarządzającymi regionami powinni przynajmniej częściowo uczestniczyć w pracach Rady Ministrów i współpracować z samorządami tworzącymi region.

AMEN PANIE PREZYDENCIE
 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Adam Michrowski
Tel.: (22) 509 29 47
Kom.: 516 363 056
a.michrowski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25