facebook RSS # #

22.11.2019 17:59

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2017-10-16 14:26       aktualizacja: 2017-10-16 14:37       WIADOMOŚCI
  A A A

Dane do budżetu. MF podał roczne kwoty subwencji, wpłat i udziałów w PIT na 2018 r.

Dane do budżetu. MF podał roczne kwoty subwencji, wpłat i udziałów w PIT na 2018 r.
Fot. Fotolia
Resort finansów przekazał samorządom dokładne wyliczenia w zakresie planowanych na 2018 r. rocznych kwot subwencji, wpłat i udziałów w PIT.

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego Minister Finansów przekazał poszczególnym samorządom informacje na temat planowanych na 2018 r. kwot poszczególnych części subwencji ogólnej, a także planowanych kwot dochodów z tytułu udziału we wpływach z PIT.

Według zestawienia planowana na 2018 r. kwota subwencji ogólnej dla gmin (bez części oświatowej) wynosi 8.126.396 tys. zł, z tego: część wyrównawcza subwencji ogólnej 7.495.538 tys. zł, część równoważąca subwencji ogólnej 613.858 tys. zł, a część rekompensująca subwencji ogólnej 17.000 tys. zł.

Planowana kwota subwencji ogólnej dla powiatów (bez części oświatowej) wynosi 3.353.036

tys.  zł. Z kolei część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw została obliczona zgodnie z art. 24 ustawy o dochodach JST i w 2018 r. wynosi  1.177.802 tys. zł.

Subwencja oświatowa

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego planowana na rok 2018 wynosi 43.079.335 tys. zł i jest większa w porównaniu do kwoty części oświatowej subwencji ogólnej określonej w ustawie budżetowej na rok 2017 o 1.169.799 tys. zł, tj. o 2,8 proc.

W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2018 zostały uwzględnione zmiany zakresu zadań oświatowych, z których najważniejsze to:
- podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli o 5% od 1 kwietnia 2018 r.,
- przekazanie szkół prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi (środki w wysokości 9.417 tys. zł zostały przesunięte z części Rolnictwa i Rozwoju Wsi),
- zmiany liczebności uczniów szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży oraz liczby uczniów ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, liczby uczniów gimnazjów dla dzieci i młodzieży w związku z rozpoczęciem funkcjonowania 8 klasy szkoły podstawowej i wygaszaniem gimnazjów od 1 września 2018 r.,
- zmiany wynikające z przepisów ustawy Prawo oświatowe, Przepisów wprowadzających ustawę - Prawo oświatowe oraz projektu ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

Z podziału kwoty części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na 2018 r. - 43.079.335 tys. zł, zgodnie z art. 28 ust. 5 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wyłączona została ustawowa 0,4% rezerwa w wysokości 172.318 tys. zł.

W związku z powyższym pomiędzy poszczególne jednostki samorządu terytorialnego podzielono kwotę 42.907.017 tys. zł, z tego dla gmin 27.829.869 tys. zł, powiatów 14.470.393 tys. zł i województw 606.755 tys. zł.

W powyższych kwotach uwzględnione zostały: kwota bazowa, kwota uzupełniająca na realizację zadań szkolnych oraz kwota na zadania pozaszkolne.

Udział w PIT

W 2018 r. wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, wynosić będzie 37,98%. W komunikacie resort podkreślił, że informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z PIT nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, w porównaniu z planem określonym w projekcie ustawy budżetowej, z powodów, na które Minister Rozwoju i Finansów nie ma bezpośredniego wpływu.


Marcin Przybylski

TAGI: FINANSE
 
KOMENTARZE: 2 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2017-10-19 08:07:59
mireko66: http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/finanse-publiczne/budzety-jednostek-samorzadu-terytorialnego/kwoty-i-wskazniki
 
2017-10-17 11:26:34
tekela: Strona nie odpowiada. Zróbcie coś PAP.
 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25