facebook RSS # #

22.01.2020 20:14

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2017-10-24 17:16       aktualizacja: 2017-10-25 09:50       WIADOMOŚCI
  A A A

Reforma oświadczeń. Rząd planuje duże zmiany w systemie oświadczeń majątkowych

Reforma oświadczeń. Rząd planuje duże zmiany w systemie oświadczeń majątkowych
Fot. Fotolia
Nowy wzór oświadczeń majątkowych, obowiązek składania deklaracji majątkowych na wezwanie szefa CBA, poszerzenie katalogu osób zobowiązanych do składania zeznań i wymóg uwzględnienia w oświadczeniu wszystkich posiadanych nieruchomości – przewiduje projekt ustawy o jawności życia politycznego.

Rządowe Centrum Legislacji opublikowało we wtorek projekt ustawy o jawności życia publicznego. Regulacja przewiduje m.in. zakaz zasiadania w spółkach prawa handlowego przez wójtów, burmistrzów, prezydentów, starostów, marszałków i członków zarządów województwa, obowiązek publikowania ogłoszeń o przetargach publicznych w internecie i wprowadzenie nowego, jednolitego wzoru oświadczenia majątkowego.

W ramach reformy systemu oświadczeń majątkowych rząd zaproponował poszerzenie katalogu osób zobowiązanych do składania oświadczeń. Obowiązek składania deklaracji o stanie majątkowym będą miały m.in. wszystkie osoby biorące udział w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych, w postępowaniach dot. prywatyzacji jeżeli wartość postępowania przewyższa 500 tyś. zł, osoby kierujące jednostka budżetową, samorządowym zakładem budżetowym czy samorządową instytucją kultury.

Według projektu szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego będzie mógł wezwać raz w roku każdą osobę pełniącą funkcję publiczną do złożenia dodatkowego oświadczenia majątkowego. Szef CBA będzie także uprawniony do wezwania do złożenia zeznania majątkowego osoby spoza katalogu zobowiązanych do składania oświadczeń.

„Wskazane propozycje mają na celu zapewnienie możliwości pobierania oświadczeń o stanie majątkowym od każdej osoby narażonej na ryzyko korupcyjne bez nadmiernego rozbudowywania właściwego katalogu ustawowego” – uzasadnił projektodawca.

W projekcie wprowadzono wymóg podania w oświadczeniu majątkowym wszystkich posiadanych nieruchomości. Obecnie funkcjonuje jedynie obowiązek przekazania informacji o nieruchomościach będących przedmiotem własności. Natomiast rząd zaproponował wykazanie zarówno nieruchomości będących własnością składającego oświadczenie, jak i posiadanych przez niego na podstawie innych tytułów prawnych i bez tych tytułów.

Proponowane przepisy wprowadzają także obowiązek wykazywania w oświadczeniu zmian dotyczących sytuacji majątkowej, które miały miejsce w ciągu roku. „Ta zmiana ma fundamentalne znaczenie, bowiem daje możliwości uzyskania realnego obrazu stanu majątkowego w okresie między kolejnymi oświadczeniami. Do tej pory procedura składania oświadczenia majątkowego powodowała, że obraz stanu posiadania miał charakter bardzo wyrywkowy i mógł być mylący” – czytamy w uzasadnieniu.

Według projektu ustawy formularz oświadczenia majątkowego uzyska status załącznika do ustawy. W ocenie projektodawcy pozwoli to na skuteczne egzekwowanie obowiązku ujawnienia informacji dotyczących stanu majątkowego.

Proponowana regulacja wprowadza także obowiązek składania oświadczenia majątkowego corocznie, w związku z opuszczeniem stanowiska oraz w terminie 14 dni od objęcia funkcji zobowiązującej do złożenia zeznania.

Zaproponowano też, aby oświadczenia majątkowe były jawne i przechowywane przez sześć lat od momentu złożenia zeznania.

Do tej pory informacje, które podlegają ujawnieniu w oświadczeniu majątkowym samorządowca, ujęte były w ustawach samorządowych. Wykaz obejmuje w szczególności: zgromadzone środki pieniężne i papiery wartościowe, nieruchomości oraz składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 tys. złotych.

Termin na przekazanie oświadczenia majątkowego w 2017 r. minął 30 kwietnia. Dokument należało złożyć w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Do oświadczenia powinno być dołączone zeznanie o wysokości dochodu (PIT) w ubiegłym roku.

Obecnie do złożenia deklaracji zobowiązani są członkowie korpusu służby cywilnej oraz pracownicy zatrudnieni na podstawie mianowania, czyli urzędnicy. W przypadku samorządowców obowiązek składania oświadczeń majątkowych mają m.in. radni, wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast), ich zastępcy, sekretarze gmin, skarbnicy i osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu wójta.

Mateusz Mikowski

mm/ woj/
 
KOMENTARZE: 9 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2017-10-27 16:47:36
Tomasz Wojtania: Ta ustawa jest GENIALNA.

Oświadczenie majątkowe ma przecież fundamentalne znaczenie dla rozróżnienie kto to MY a kto to ONI ...i kto wykorzystuje stanowisko służbowe.

Będą w nim wykazywane w części publikowanej na BIPie następujące dochody:

VIII. DOCHODY
Dochody i inne przysporzenie majątkowe uzyskane przez osobę zobowiązaną do składania oświadczeń
majątkowych oraz jej małżonka w roku poprzedzającym złożenie oświadczenia majątkowego na wskazany
dzień z tytułu:

1. Umów o pracę

a. Kwota ... pracodawca
b. Kwota ...pracodawca

2. Umów zleceń

c. Kwota... zleceniodawca
d. Kwota ...zleceniodawca

3. Umów o dzieło

e. Kwota ...zamawiający
f. Kwota... zamawiający


...a zatem będzie widać, nie tylko ile ale i u kogo ktoś dorabiał lub zarabiał. Mógł ten ktoś np. z PIS dorabiać w fundacji kojarzonej z PO PSL i z totalną opozycją...lub na odwrót...lub w innej politycznej lub pozapolitycznej konfiguracji...z fundacjami i stowarzyszeniami włącznie, np. gdzie fundatorami są politycy lub zagraniczne podmioty.

Mógł ktoś sobie po cichu dorabiać zgodnie z zasadą ciszej jedziesz dalej zajedziesz ...bo był urzędnikiem, bo wydawał decyzje, bo kontrolował i miał krztynę władzy nad innymi. I korzystał z tego.

A teraz będzie to będzie widać.

Uspokoi się zatem sytuacja w administracji publicznej bo będzie widać kto z mojej jednostki gdzie dorabia i od kogo bierze pieniądze. A kasa czyni cuda.... i kusi urzędników i polityków.

Naprawdę ta ustawa jest genialnie prosta i uważam ją za świetny pomysł.

 
2017-10-25 15:00:31
mmm: Do: ja. Masz rację co do tej kwoty. Wystarczyło dokładniej przeczytać projekt. Przepraszam za zamieszanie. Ale z komentarza Sekretarza wynika, że nie tylko ja nie doczytałem. Chyba za bardzo wszyscy się ekscytujemy.
 
2017-10-25 13:09:06
ja: A może warto sięgnąć do projektu ustawy i przeczytać co jest napisane? Zgodnie z tą ustawą obowiązkiem składania oświadczeń będą objęci członkowie komisji przetargowej oraz pracownicy sporządzający siwz pod warunkiem, że wartość zamówienia przekroczy 500tys. zł.
 
2017-10-25 12:39:59
Sekretarz: Do mmm. Czy obecnie ktoś pamięta jaki cel ma oświadczenie majątkowe ? Korupcja i jej przeciwdziałanie ? I dlatego karze się za złe wypełnienie (bądź niewypełnienie) oświadczenia ? Przecież nikogo jeszcze nie ukarano za korupcję. Oświadczenia to bzdurny wymóg, który nic nie wnosi do walki z korupcją. Największa korupcja obecnie ma miejsce nie w urzędach a w spółkach skarbu państwa. Ale korupcji nie zwalczy się oświadczeniami.
I jeszcze jedno do mmm - to, że " logiczne jest, że jak ktoś kupi kwiatki za 600 zł to nie będzie musiał składać oświadczenia" nic nie znaczy. Przepis jest przepisem. Logika tylko teoretycznie ma z nim coś wspólnego. Wydatek jest wydatkiem i nie ma znaczenia, czy to 600 zł, czy kilkaset milionów.
 
2017-10-25 12:04:44
miki: Zgodnie z ustawą zakup za 1 zł jest zamówieniem publicznym.
 
2017-10-25 10:41:47
mmm: Ludzie, nie dajcie się zwariować. Przecież logiczne jest, że jak ktoś kupi kwiatki za 600 zł to nie będzie musiał składać oświadczenia. Trzeba pamiętać o celu tej ustawy. Ma zapobiegać korupcji. Myślę więc, że chodzi tu raczej o zamówienia o trochę większej wartości. Może dla przejrzystości warto by było wpisać do ustawy, że chodzi np. o zakupy o wartości np. 5000 zł lub dokonywane w drodze postępowania przetargowego.
 
2017-10-25 09:34:51
gregor: Tylko dlaczego muszę podawać zarobki mojej żony czy męża, a nie wystarczą tylko moje zarobki. Dlaczego inni mają patrzeć ile zarabia druga połówka. Gdzie tutaj jest ochrona danych osobowych. O tym już nikt nie myśli??????
 
2017-10-24 18:08:01
Sasza Grey: Po pierwsze ustawa powinna obejmować również pracowników publicznych instytucji kultury. Nie tylko dyrektorów, ale też szefów komórek organizacyjnych tych instytucji oraz osoby, które wydają te same co w urzędzie publiczne pieniądze w kulturze.
Po drugie do informatyka - skupiłeś się na jednym trybie zamówień publicznych - przetargach. Tymczasem KAŻDY zakup jest zamówieniem publicznym, nie każdy idzie w przetargu. Pani Krysia z referatu Edukacji, która zamówiła kwiatki na Dzień Nauczyciela za 600 zł też udziela zamówienia publicznego i będzie musiała złożyć oświadczenie.
Po trzecie - znowu zapomniano o pracownikach wynajmujących mieszkania (komunalne czy też prywatne), co wpisać? Co zaznaczyć?
 
2017-10-24 17:31:54
informatyk: To w mniejszych urzędach w zasadzie wszyscy oprócz pracowników sprzątających będą zobowiązani do składania oświadczeń. Bo każdy pracownik albo jest w komisji od zamówień, albo przygotowuje opis zamówienia czy siwz albo ma jakąś funkcję kierowniczą, czy też wydaje decyzje administracyjną.

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25