facebook RSS # #

24.08.2019 07:52

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2017-10-25 13:44       aktualizacja: 2017-10-25 14:20       WIADOMOŚCI
  A A A

Posłowie o wodzie. Opozycja przeciwko nowym zasadom regulacji cen wody

Posłowie o wodzie. Opozycja przeciwko nowym zasadom regulacji cen wody
Fot. Fotolia
Powołanie regulatora cen wody - taki będzie m.in. efekt noweli ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Pierwsze czytanie rządowego projektu odbyło się w środę w Sejmie - kluby opozycyjne złożyły wnioski o jego odrzucenie.

Projekt przedstawił posłom wiceminister środowiska Mariusz Gajda. Celem projektu jest, jak mówił, "efektywny nadzór nad ustanawianiem cen i opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków".

"Ta zmiana ustawy jest konsekwencją ustawy Prawo wodne oraz realizacją zaleceń NIK, dotyczących kształtowania cen na dostarczanie wody i odprowadzone ścieków" - podkreślał Gajda.

Projekt zakłada, że od 1 stycznia 2018 r. rolę regulatora gospodarki wodnej przejmie prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego "Wody Polskie" oraz dyrektorzy regionalnych zarządów gospodarki wodnej PGW "Wody Polskie". PGW "Wody Polskie", przypomniał Gajda, to instytucja powołana na mocy ustawy Prawo wodne z 20 lipca 2017 r.

Zadaniem nowego organu regulacyjnego - dyrektorów zarządów regionalnych PGW "Wody Polskie" - będzie m.in zatwierdzanie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków, a także rozstrzyganie sporów między przedsiębiorstwami wodociągowo-kanalizacyjnymi a odbiorcami usług - mówił Gajda. Jego zadaniem będzie także opiniowanie projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

Rozwiązanie to, podkreślał Gajda, ma przyczynić się do wyeliminowania ryzyka nieuzasadnionego wzrostu stawek opłat oraz cen za pobór wody i odprowadzanie ścieków.

Jak relacjonował wiceminister środowiska, w obowiązującym stanie prawnym to gmina zatwierdza taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, na podstawie przekazanego przez przedsiębiorstwo wodociągow-kanalizacyjne wniosku o zatwierdzenie taryfy. Zwracał zarazem uwagę, że przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne funkcjonują często w formach spółek prawa handlowego, w których gmina jest większościowym bądź wyłącznym właścicielem.

Skutek jest taki, mówił Gajda, że "ten kto ustala taryfę, tę taryfę także zatwierdza".

W konsekwencji może to prowadzić, mówił, do nieuzasadnionego wzrostu cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Więcej o nowym regulatorze: Tak dla regulatora. Rząd przyjął projekt ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę

PiS za, opozycja krytycznie o nowym regulatorze

Projekt poparł przedstawiciel PiS. Jak mówił przedstawiciel tego klubu Ryszard Bartosik, nowe regulacje nie spowodują dodatkowego obciążenia obywateli, a powinny chronić przed nadmiernym podnoszeniem cen za dostarczanie wody.

Podczas debaty projekt wywołał jednak gwałtowne protesty przedstawicieli opozycji.

Krystyna Sibińska (PO) podkreślała, że żadne uwagi zgłaszane do projektu nie zostały przez rząd uwzględnione. Krytykowała zasadę ustalania taryf na 3 lata.

Dodała, że regulator tak naprawdę nie będzie "niezależny", bo "będą nim zarządzać partyjni nominaci". "Wody Polskie już ze wszystkiego będą czerpały pieniądze" - zaznaczyła.

Mówiła, że "regulator będzie mógł wprowadzić taryfy tymczasowe, które nie wiadomo jak długo będą obowiązywały". Piętnowała, że w projekcie jest brak jakiegokolwiek vacatio legis i wchodzi on w życie od razu po ogłoszeniu.

"W związku z tym, że ustawa jest przygotowana w pośpiechu, bez konsultacji, stwarza zagrożenie dla przedsiębiorstw, klub PO składa wniosek o odrzucenie tego bubla prawnego" - mówiła Sibińska.

Józef Brynkus (Kukiz'15) przekonywał, że nowa ustawa nikomu nie przyniesie korzyści. Zwracał uwagę, że PGW "Wody Polskie" nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności za ingerencję w ceny dostarczania wody.

"Po co psuć coś, co dobrze funkcjonowało od lat? Mieszkańcy mogli dotąd rozliczać swoich włodarzy i radnych za wysokość opłat za wodę i ścieki. Proponowane przez rząd rozwiązanie burzy ten ustalony od wielu lat ład funkcjonowania społeczności gminnych w Polsce" - podkreślał Brynkus. Dodał, że projekt pogłębi tylko kłopoty finansowe gmin.

Składając wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu apelował, by "strona rządowa poszła po rozum do głowy i wycofała się z tego projektu".

Wniosek o odrzucenie złożył też w imieniu klubu Nowoczesna Marek Sowa. Podkreślał, że rząd tym projektem chce odebrać kluczowe uprawnienie, jakie mają samorządy gminne - ustalania cen wody. "Wydawało się, że wpaść na tak absurdalny pomysł nikt nie będzie w stanie, a państwo pokazujecie, że można" - mówił Sowa.

Przypomniał, że już dziś wojewoda może ingerować w wysokość taryf ustalanych przez gminy, jeśli uzna je za niewłaściwe. Zdaniem Sowy, rządowy projekt jest także niezgodny z konstytucją.

Krytyczny był także występujący w imieniu PSL Kazimierz Kotowski, zapowiadając poparcie wniosków o odrzucenie projektu w pierwszym czytanie. "Ta ustawa ma pokazać naszym samorządom, jak bardzo ich nie lubicie" - mówił. "Gdzie jest szacunek do decyzji suwerena, który tak jak wybrał posłów, wybrał także radnych i wójta?" - pytał.

Poseł PSL przekonywał także, że projekt służy przede wszystkim zapewnieniu środków na PGW "Wody Polskie", a jego skutkiem będzie m.in. zahamowanie gminnych inwestycji wodnych.

Projekt krytykowali także występujący w debacie posłowie niezrzeszeni - Ryszard Galla i Jan Klawiter. Ten drugi zwracał uwagę, że projekt jest niezgodny z zasadą pomocniczości państwa, w myśl której rząd ingeruje w uprawnienia samorządu tylko tam, gdzie samorząd nie może sobie poradzić.

Gajda odpowiadał krytykom m.in., że na niewłaściwe ustalanie przez gminy cen za wodę zwracał uwagę niezależny organ, jakim jest NIK. Zapewniał też, że w PGW "Wody Polskie" nie będą zatrudniani "Misiewicze".

Głosowanie wniosków o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu przewidziano jeszcze na obecnym posiedzeniu Sejmu.

Źródło: Codzienny Serwis Informacyjny PAP

mp/
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25