facebook RSS # #

21.10.2019 06:04

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2017-10-26 15:24       aktualizacja: 2017-10-26 15:29       WIADOMOŚCI
  A A A

Śmieciowy pat trwa. Sąd administracyjny podtrzymał decyzję wojewody ws. WPGO dla Mazowsza

Śmieciowy pat trwa. Sąd administracyjny podtrzymał decyzję wojewody ws. WPGO dla Mazowsza
Fot. Fotolia
WSA podtrzymał decyzję wojewody mazowieckiego uchylającą Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami - kluczowy dokument regulujący odbiór i przetwarzanie odpadów na Mazowszu.

Wojewoda mazowiecki Zdzisław Sipiera poinformował w czwartek, że Wojewódzki Sąd Administracyjny podtrzymał wydane przez niego w styczniu br. rozstrzygnięcie nadzorcze uchylające w całości Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami (WPGO) dla Mazowsza.

Zdaniem wojewody uchwała ws. WPGO została podjęta z istotnym naruszeniem prawa w zakresie trybu jej podejmowania, tzn. bez zaopiniowania projektu przez ministra właściwego do spraw środowiska w zakresie wprowadzonych do planu gospodarki odpadami zmian, już po zaopiniowaniu go przez tego ministra, oraz uzgodnieniu planu inwestycyjnego.

Według organu nadzoru, zgodnie z art. 36 ust. 6b ustawy o odpadach, dokonanie przez sejmik województwa zmian w planie inwestycyjnym uzgodnionym z ministrem właściwym do spraw środowiska oraz w pozostałej części wojewódzkiego planu gospodarki odpadami, która odnosi się do inwestycji wskazanych w planie inwestycyjnym, wymaga uzgodnienia z ministrem właściwym do spraw środowiska.

Wojewoda wskazał też na brak konsultacji społecznych oraz brak sporządzenia nowej lub zmodyfikowanej prognozy oddziaływania na środowisko, po wprowadzeniu istotnych zmian pomiędzy drugą wersją projektu, a dokumentem przyjętym 19 grudnia 2016 r.

Marcin Podgórski, dyrektor departamentu gospodarki odpadami w mazowieckim urzędzie marszałkowskim komentując decyzję sądu zwrócił uwagę, że rozstrzygniecie nadal jest nieprawomocne. Zapewnił, że samorząd Mazowsza przygotowuje się do podjęcia kolejnych kroków prawnych. „Czekamy na pisemne uzasadnienie sądu, który również podobnie jak wojewoda nie wskazał nam przepisów, które były naruszone w toku procedowania WPGO i jego uchwalania" - podkreślił dyrektor.

Dodał jednak, że nie zgadza się z zarzutami o brak konsultacji planu z mieszkańcami. „Jest to niezrozumiałe szczególnie w sytuacji, kiedy wszystkie plany gospodarki odpadami w całym kraju były realizowane według tych samych przepisów dotyczących konsultacji. (...) Wobec tego to nie procedura uchwalania WPGO w naszym regionie jest problemem, a jeżeli już, to być może przepisy które się wojewodzie nie spodobały" - powiedział Podgórski. Zapewnił przy tym, że dokument był szeroko konsultowany z gminami i przedsiębiorcami.

Zdaniem Podgórskiego zablokowanie WPGO utrudnia gminom utrzymanie czystości i porządku na swoim terenie. „W związku z zawieszeniem wykonania planu gospodarki odpadami na Mazowszu gminy mają problem i muszą więcej wysiłku włożyć żeby ten problem na swoim ternie rozwiązać. Na razie radzą sobie z tym, nie mamy na razie sygnałów o poważnych problemach w tym zakresie, ale zdajemy sobie sprawę, że jest mało wygodne funkcjonowanie w takim stanie formalno-prawnym jak obecnie" - ocenił Podgórski.

Zgodnie z przepisami województwo mazowieckie nie może korzystać z nowo uchwalonego WPGO. Pod znakiem zapytania stoi tempo prac związanych z przebudową systemu gospodarki odpadami zwłaszcza przy wykorzystaniu środków unijnych. O ile gminy pozyskują środki na rozbudowę i modernizację kluczowych dla systemu gospodarki odpadami na Mazowszu Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, trudniej będzie w przypadku Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych.

Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami został przyjęty przez sejmik województwa mazowieckiego 19 grudnia 2016 r. W dokumencie duży nacisk został położony na konieczność modernizacji całego systemu gospodarki odpadami, poprzez wskazanie gminom i instalacjom dalszego kierunku rozwoju. Celem dokumentu było m.in. zwiększenie poziomu recyklingu, a przede wszystkim ograniczenie uciążliwości i odorowości zwłaszcza tych instalacji, które znajdują się w bliskim sąsiedztwie zabudowań mieszkalnych. Ponadto, dokument dzieli Mazowsze na regiony śmieciowe, na terenie których odpady mają być odbierane, segregowane i unieszkodliwiane. Ma to uniemożliwić ich niekontrolowane krążenie po województwie. WPGO wskazuje także regionalne instalacje do przetwarzania odpadów, które w dalszym ciągu mogą pełnić tę funkcję i te instalacje, które powinny przekształcać się w instalacje wspierające recykling w gminach.

Marcin Przybylski
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25