facebook RSS # #

13.12.2019 13:46

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2017-10-30 13:05       aktualizacja: 2017-10-30 13:25       WIADOMOŚCI
  A A A

Leasing do WPF. RIO: leasing wykraczający poza rok budżetowy należy ujmować w WPF

Leasing do WPF. RIO: leasing wykraczający poza rok budżetowy należy ujmować w WPF
Fot. Fotolia
Umowa leasingu zawarta przez zakład budżetowy wykraczająca poza rok budżetowy powinna być ujęta w załączniku do uchwały w sprawie WPF - wyjaśnia RIO.

Jedna z gmin w woj. opolskim zwróciła się do tamtejszej RIO z prośbą o wyjaśnienie, czy w związku planowanym przez samorządowy zakład budżetowy podpisaniem umowy leasingu operacyjnego na samochód ciężarowy ze spłatą rat leasingowych ze środków własnych zakładu należy tę umowę uwzględnić w załączniku „Wykaz przedsięwzięć WPF" do uchwały rady gminy w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz ewentualnie w budżecie gminy?

W odpowiedzi RIO zwróciła uwagę, że zawarcie umowy w formie leasingu operacyjnego ze spłatą rat leasingowych w kolejnych latach kreuje zobowiązanie wykraczające poza roczny plan finansowy zakładu budżetowego. Wobec tego, w ocenie RIO, do zawarcia umowy leasingowej, kreującej zobowiązania wymagalne w następnych latach budżetowych, potrzebne jest upoważnienie organu stanowiącego w oparciu o przepis art. 228 ust. 2 w zw. z art. 226 ustawy o finansach publicznych.

„Umowa leasingowa jest umową wieloletnią, co oznacza, że wydatki związane z realizacją tej umowy będą musiały zostać ujęte w planach finansowych kolejnych lat, w których ponoszone będą płatności z tytułu leasingu - tj. w planach finansowych zakładu budżetowego" - podkreśliła izba w wyjaśnieniach.  

Podsumowując RIO wskazała, że umowa leasingu wykraczająca poza rok budżetowy powinna być ujęta w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego.

mp/
TAGI: FINANSE , RIO
 
KOMENTARZE: 3 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2017-11-02 20:19:47
Kontestator: Jak mój Przedmówca wyobraża sobie wymóg zgodności WPF z budżetem JST - monitorowany przez RIO w programie BeSTi@ - jeśli wydatek na przedsięwzięcie nie będzie zgadzał się z wydatkami budżetu. Czyżby za takie przedsięwzięcie (zakładu) bez wykonania budżetu gminy (no bo nie będzie go w Rb-28S) Wójt nie otrzyma absolutorium ?
 
2017-10-31 22:47:46
Worden: Nie ma bezpośrednio określonych ram dla zaciągania zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy przez podmiot zależny od jst ale nie objęty budżetem, taki jak zakład budżetowy czy instytucja kultury. W konsekwencji możemy uznać że:
a) nie jest możliwe zaciąganie takich zobowiązań przez te podmioty
b) dopatrując się luki w przepisach, uznamy że systemowo takie zobowiązania wieloletnie powinny jakoś odnajdować się w WPF, które jest narzędziem wieloletniego planowania, wpiszemy je zatem do przedsięwzięć. Jako jednostkę odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia wskażemy zakład budżetowy czy instytucję kultury. Nakłady na przedsięwzięcie nie będą objęte z oczywistych przyczyn wydatkami WPF, ale skoro Izbie to nie przeszkadza to problem raczej nie zaistnieje.
 
2017-10-31 16:47:48
Kontestator: Przychody i koszty zakładu budżetowego nie są składową budżetu JST. Jest to nomen omen "gospodarka poza-budżetowa". WPF dotyczy danych o dochodach i wydatkach oraz przychodach i rozchodach budżetów JST.
Załącznik WPF wiąże się z kwotami wydatków w samym WPF. Czym więc zrównoważyć w WPF koszty z tytułu spłaty rat leasingowych zakładu budżetowego. Czy planować w WPF wydatki zakładu budżetowego - jako wydatki "na zapas", jak zakład nie spłaci leasingu to budżet pokryje ?!?!?!

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25