facebook RSS # #

17.10.2019 23:49

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2017-10-30 17:09       aktualizacja: 2017-11-02 14:55       WIADOMOŚCI
  A A A

Ubywa Polaków. GUS: ludność gmin 2017

Ubywa Polaków. GUS: ludność gmin 2017
Fot. Fotolia
W pierwszym półroczu 2017 r. liczba ludności Polski zmniejszyła się o prawie 11 tys. osób - poinformował GUS. Gminami o najmniejszej liczbie ludności były Krynica Morska (1323 mieszkańców), Dubicze Cerkiewne (1554) i Platerówka (1613).

Według informacji Głównego Urzędu Statystycznego na koniec czerwca 2017 r. ludność Polski liczyła 38422 tys. osób; w miastach mieszkało 23126 tys. osób (60 proc. populacji), na wsi 15297 tys. Liczba ludności Polski zmniejszyła się o prawie 11 tys. osób - oznacza to ubytek rzeczywisty, którego stopa wyniosła -0,03%.

GUS wskazał, że spadek liczby ludności obserwowany jest szósty z kolei rok i jest on wynikiem niekorzystnych tendencji - notowanych w skali rocznej - przede wszystkim w zakresie przyrostu naturalnego. Od 2013 r. jest obserwowany ubytek naturalny wynikający z nadal niskiej liczby urodzeń przy jednoczesnym niewielkim, ale systematycznym wzroście liczby zgonów wynikającym ze wzrostu liczby i odsetka osób w starszym wieku.

Gminami o największej liczbie ludności były: miasto stołeczne Warszawa - 1 758143 mieszkańców, Kraków (766 739) i Łódź (693 797). Najmniejszą liczbę ludności zanotowano w gminach: Krynica Morska (1323), Dubicze Cerkiewne (1554) i Platerówka (1613). 

Przyrost nadal ujemny

W I półroczu 2017 r. zarejestrowano 200 tys. urodzeń żywych, tj. o ponad 14 tys. więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Współczynnik urodzeń zwiększył się o 0,7 pkt do poziomu 10,4‰ (w miastach wyniósł 10,1‰, a na wsi tradycyjnie więcej, tj. 10,8‰).

Jednocześnie zmarło ok. 211 tys. osób. Oznacza to, że w stosunku do I półrocza 2016 r. liczba zgonów zwiększyła się o ponad 13 tys., współczynnik był wyższy o 0,7 pkt i wyniósł 11,0‰ (w miastach 11,1‰, na wsi 10,7‰).

W konsekwencji, jak podał GUS, przyrost naturalny (różnica między liczbą urodzeń żywych i liczbą zgonów) był ujemny i wyniósł 10,7 tys. (współczynnik kształtował się na poziomie -0,6‰).

Oznacza to, że w I półroczu 2017 r., w wyniku ruchu naturalnego, na każde 10 tys. ludności kraju ubyło 6 osób. W miastach odnotowano ubytek naturalny liczący -11,7 tys. z kolei na wsi przyrost wyniósł 0,9 tys.

Mniej małżeństw, więcej rozwodów

W ciągu pierwszych sześciu miesięcy tego roku zawarto prawie 71 tys. związków małżeńskich - o ponad 2 tys. mniej w porównaniu z I półroczem 2016 r. Jednocześnie rozwiodło się ponad 34 tys. par małżeńskich, a w przypadku kolejnych ok. 0,9 tys. małżeństw orzeczono separację - jest to więcej niż przed rokiem o około 2 tys. w przypadku rozwodów oraz 0,1 tys. w przypadku separacji.

Liczba rozwodów w miastach (24,4 tys.) była prawie 3-krotnie wyższa niż na wsi, a w przypadku separacji - o połowę wyższa - odnotowano 0,6 tys. orzeczeń w miastach oraz 0,3 tys. wśród mieszkańców wsi.

Migracje na plus

GUS zwrócił uwagę, że drugim elementem wpływającym na ogólną liczbę ludności były migracje zagraniczne. Z danych pochodzących z rejestru PESEL wynika, że liczba imigracji była wyższa od liczby emigracji. Na pobyt stały zameldowało się w Polsce około 5,9 tys. osób mających poprzednio stałe miejsce zamieszkania za granicą, natomiast wyjazd na pobyt stały za granicę zgłosiło 5,8 tys. osób.

Marcin Przybylski
 
KOMENTARZE: 1 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2017-11-03 08:38:38
Jagoda: Liczby - piszecie : "W I półroczu 2017 r. zarejestrowano 200 tys. urodzeń żywych, tj. o ponad 14 tys. więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Współczynnik urodzeń zwiększył się o 0,7 pkt" oraz "Jednocześnie zmarło ok. 211 tys. osób. Oznacza to, że w stosunku do I półrocza 2016 r. liczba zgonów zwiększyła się o ponad 13 tys., współczynnik był wyższy o 0,7 pkt". Wnioski: PILNIE !!!!!!!!!!!! trzeba zając sie zdrowotnościa Polaków a nie 500+. Za 30 miliardów na 500+ faktycznie przybyło 1000 osób, czyli 30 milionów na osobę. Te 30 miliardów lepiej wydać na służbę zdrowia, wówczas nie będzie wzrostu umieralności. I liczba Polaków wzrośnie.

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25