facebook RSS # #

23.01.2020 12:39

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2017-11-02 10:14       aktualizacja: 2017-11-02 10:15       WIADOMOŚCI
  A A A

Zarzut mobbingu. Burmistrz Nowych Skalmierzyc z zarzutem mobbingu wobec urzędników

Zarzut mobbingu. Burmistrz Nowych Skalmierzyc z zarzutem mobbingu wobec urzędników
Fot.Fotolia
Zarzut złośliwego naruszania praw pracowniczych przedstawiła burmistrzowi Nowych Skalmierzyc prokuratura w Kępnie.

Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa mobbingu skierował w grudniu 2016 roku do prokuratury okręgowy inspektorat pracy. Wcześniej pod skargą na zachowanie burmistrz Bożeny B. podpisało się 48 pracowników spośród 62 zatrudnionych w urzędzie. Zarzucili burmistrz znęcanie psychiczne, poniżanie i dyskryminację ze względu na płeć.

W wyniku kontroli przeprowadzonej przez PIP stwierdzono, że w urzędzie zaburzone są relacje interpersonalne, pracownicy są zastraszeni, żyją w niepewności i mają obawy o swoje stanowiska pracy.

Jak poinformował rzecznik Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wlkp. Maciej Meler, w ramach postępowania zgromadzono obszerny materiał dowodowy, a także przesłuchano szczegółowo kilkudziesięciu świadków, byłych i obecnych pracowników urzędu. „W oparciu o kompleksową analizę karnoprawną materiału dowodowego prokurator powyższe zachowanie zakwalifikował jako występek złośliwego naruszania praw pracowniczych, co zagrożone jest karą więzienia do lat dwóch” – powiedział.

Bożena B. nie przyznała się do zarzucanych jej czynów i skorzystała z prawa do odmowy składania wyjaśnień.

Źródło: Codzienny Serwis Informacyjny

woj/

TAGI: BURMISTRZ , PRAWO
 
KOMENTARZE: 11 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2017-11-05 15:19:13
paragraf: Osoby na stanowisku wójta, burmistrza, prezydenta miasta nie chroni żaden immunitet. Prawo pracy jest takim samym prawem jak każde inne prawo i należy go przestrzegać. Burmistrz (pracodawca) jest z mocy prawa obowiązany szanować godność i inne dobra osobiste pracownika, przeciwdziałać wszelkim formom dyskryminacji i mobbingu w zakładzie pracy-stanowią o tym m.in. przepisy art. 11 (1-3), 18 (3a-3e) i 94 (1-3) k.p. Za łamanie prawa przez pracodawcę lub za jego zgodą, grożą sankcje karne. Klasyczny mobbing, w większości przypadków charakteryzuje się nękaniem psychicznym i zastraszaniem (art. 190a, 191 k.k.), w niektórych przypadkach dochodzi także do pozbawiania wolności-możliwości wyboru miejsca przebywania i swobody przemieszczania się (art. 189 k.k.). Zgodnie także z art. 218 § 1a k.k.-Kto, wykonując czynności w sprawach z zakresu prawa pracy, złośliwie lub uporczywie narusza prawa pracownika wynikające ze stosunku pracy, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Takim bezprawiem już zajmuje się prokuratura.
 
2017-11-03 16:05:09
bardzo długo: Żeby przesłuchać 48 pracowników trzeba aż rok czasu? Co ile podejmowane były czynności? Przecież Ci ludzie w tym czasie ciągle są pod tą burmistrz.
 
2017-11-03 13:08:49
zz: W większości instytucji tak jest, ale nik nie mówi. A śmieszne jest (a może trzeba raczej płakać) pisianie: "Zarzut złośliwego naruszania praw pracowniczych" - a nie złośliwe naruszenia to mogą być ??????? lub "Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa mobbingu skierował w grudniu 2016 roku..." - rok czasu i co ??? Może do wyborów przeżyją.
 
2017-11-03 10:31:58
godność i dobra osobiste pracownika: Prawo pracy jest takim samym prawem jak każde inne prawo i za łamanie prawa. Pracodawca jest z mocy prawa pracy obowiązany szanować godność i inne dobra osobiste pracownika, przeciwdziałań wszelkim formom dyskryminacji i mobbingu w zakładzie pracy-stanowią o tym przepisy art. 11 (1-3), 18 (3a-3e) i 94 (1-3) k.p. Za łamanie prawa pracy przez pracodawcę lub za jego zgodą, grożą mu za to sankcje karne.
 
2017-11-03 10:14:19
#: Przykre jest to, że procesy i postępowania karne w takich sprawach toczą się tak długo, a w tym czasie mobber przeważnie ma nad pracownikami władzę, wywierając na nich psychiczną presję milczenia, lub czasami wręcz współdziałania w mobbingu jakiejś osoby lub grupy osób, których chce się pozbyć z zakładu, a której to presji pozostali pracownicy się poddają w obawie przed nękaniem i zwolnieniem.
 
2017-11-03 08:29:35
masakra: Jakim trzeba być człowiekiem, aby tak traktować ludzi? Dziwię się też ludziom, którzy takim zjawiskom biernie się przyglądają, udzielając milczącej akceptacji. Takie rzeczy powinny być nagłaśniane.
 
2017-11-02 22:45:18
przemoc funkcjonariusza publicznego?: Mnie zastanawia kto na takich ludzi głosuje, kto ich wybiera? Jak tak można tyranizować ludzi?! I to w dodatku funkcjonariusz publiczny wykorzystujący nadaną mu przez wyborców władzę w publicznej instytucji?! Wszystkie takie przypadki Polsce powinny być nagłaśniane, aby ludzie znali prawdę, wiedzieli kim naprawdę jest dany człowiek.
 
2017-11-02 21:58:32
jaki człowiek tak traktuje ludzi?!: No i szala się przelała. Sądy i prokuratury powinny jednak zdecydowanie szybciej działać w Polsce. Zmiany w tym zakresie są wręcz konieczne. Jak w takich sprawach można przez rok prowadzić postępowanie? Jak można być takim człowiekiem, tak przedmiotowo traktować ludzi? Co to, znajomki czekali na "łupy wyborcze" i trzeba było gnębić ludzi, by zrobić dla nich miejsca?
 
2017-11-02 21:39:04
psychoza strachu: Pan Bóg nie rychliwy, ale sprawiedliwy. Miejmy tylko nadzieje, że pracownicy przez cały czas prowadzenia tego długiego postępowania, podczas którego gromadzono ten obszerny karnoprawny materiał dowodowy, objęci zostali odpowiednią ochroną prokuratorską. Przykre jest to, że na świecie są tacy ludzie, którzy dla kariery, władzy i pieniędzy potrafią urządzać innym piekło. W naszej gminie też po zmianie władzy zaczął się mobbing, zastraszanie utratą pracy, nękanie psychiczne, a nawet pozbawianie wolności (zamykanie na klucz w pomieszczeniu) i mobbingiem wymuszanie na bezpartyjnych pracownikach zrzekania się stanowisk i pracy. Wszystko oczywiście to po to, by na tych stanowiskach obsadzić "swoich" upolitycznionych ludzi. Zaczęły się działania mające na celu skłócenie ludzi ze sobą (zawsze najlepiej działają czynniki płacowe). Pracownicy z zawiści, zemsty, ale najczęściej ze strachu o utratę pracy, zaczęli skakać sobie do oczu, przerzucać na siebie nawzajem winy, donosić na siebie, byleby tylko samemu się wybielić, uniknąć "kary", albo za donosicielstwo i współudział w mobbingu przypodobać się nowej władzy i "przetrwać", czy też wręcz coś na tym dla siebie "ugrać"-ludzie są różni i w takich sytuacjach wychodzi na wierzch prawdziwa ludzka natura. Tak właśnie działa klasyczny mobbing w zakładzie. Aż pewnego razu szala się przebrała, jedna mobbingowana osoba korzystając z pomocy prawnej stowarzyszenia antymobbingowego przerwała milczenie, a za nią już posypały się następne. Dziś sprawy prowadzi prokuratura i sąd. Trzeba pamiętać, że osoby, która chwilowo jest na stanowisku burmistrza nie chroni żaden immunitet i tak samo odpowiada karnie za łamanie prawa, jak każdy.
 
2017-11-02 17:05:44
pracownik: no jak w takim tempie prowadzone są sprawy, to nie dziw, że łamiący prawo czują się bezkarni
 
2017-11-02 16:26:59
#: Podobnych działań po zmianie władzy w Polsce jest więcej. W naszej gminie nowy burmistrz, aby "pozbyć się" wieloletnich bezpartyjnych pracowników i zrobić miejsca dla "swoich" POlitycznie z nim powiązanych ludzi, wręcz wynajął kancelarię prawną, która razem z nim i jego nowym zastępcą zastraszają, znęcają się psychicznie, poniżają, dyskryminują, a nawet pozbawiają pracowników wolności, aby wymuszać na pracownikach rezygnacje ze stanowisk, rezygnację z pracy. Toczą się cywilne procesy ale i prokuratura prowadzi postępowanie. To, co wyprawiają niektórzy ludzie, jak dorwą się do władzy, publicznych stołków i publicznej kasy, to się w głowie nie mieści. Takie sprawy powinny być nagłaśniane przez samą prokuraturę, żeby nikt się nie łudził, że na takie działanie jest cicha akceptacja. Niektórzy ludzie nigdy nie powinni mieć władzy nad ludźmi.

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25