facebook RSS # #

10.12.2018 15:32

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2017-11-08 15:38       aktualizacja: 2017-11-08 15:43       WIADOMOŚCI
  A A A

Zmiany w Kodeksie. Wynagrodzenie na konto, gotówka tylko na wniosek pracownika

Zmiany w Kodeksie. Wynagrodzenie na konto, gotówka tylko na wniosek pracownika
Fot.Fotolia
Wprowadzenie bezgotówkowej formy wypłaty wynagrodzenia jako formy preferowanej, skrócenie przechowywania akt pracownika do 10 lat i umożliwienie archiwizowania dokumentacji pracowniczej w formie elektronicznej  – przewiduje rządowy projekt nowelizacji przepisów dot. akt pracowniczych.

Nowelizacja ma dotyczyć Kodeksu pracy oraz ustaw: o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, o systemie ubezpieczeń społecznych oraz o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Zmiany obejmą pracowników i ubezpieczonych zleceniobiorców.

Obecnie obowiązujące przepisy przewidują jako podstawową zasadę wypłatę wynagrodzenia do rąk pracownika. Natomiast inne formy dozwolone są jeśli stanowi tak układ zbiorowy pracy lub pracownik wyrazi na to zgodę na piśmie.

W projekcie nowelizacji zaproponowano przyjęcie bezgotówkowej formy wypłaty pensji jako formy preferowanej z zachowaniem możliwości wypłaty wynagrodzenia w gotówce, na wniosek pracownika. W ocenie rządu, zmiana preferowanej formy wypłaty wynagrodzenia przyczyni się do ograniczenia szarej strefy, poprawy sytuacji konkurencyjnej uczciwych podmiotów i zwiększenia dochodów sektora finansów publicznych.

Projekt przewiduje również umożliwienie pracodawcom prowadzenia i przechowywania dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy i akt osobowych w postaci elektronicznej. Według autorów projektu, digitalizacja dokumentacji pracowniczej korzystnie wpłynie na przyśpieszenie procesu opracowania dokumentów, skrócenie czasu przeszukiwania akt, poprawę jakości dokumentacji oraz redukcję kosztów przechowywania.

Obecnie prawo nie określa wprost postaci w jakiej powinna być przechowywana dokumentacja dotycząca pracy i akta osobowe pracownika. Jednak Państwowa Inspekcja Pracy, w poradniku dla przedsiębiorców, zaleciła, aby dokumentacja pracownicza była prowadzona w formie papierowej.  

Kolejna zmiana przepisów zakłada wprowadzenie obowiązku przechowywania dokumentacji pracowniczej przez 10 lat od końca roku, w którym stosunek pracy został rozwiązany.

„50-letnie przechowywanie dokumentacji pracowniczej zostaje zastąpione rozwiązaniem, w którym na pracodawcy ciąży obowiązek przechowywania dokumentacji pracowniczej w krótszym niż do tej pory okresie, przy jednoczesnym zobowiązaniu przekazywania do ZUS danych potrzebnych do ustalenia prawa do świadczeń” – głosi uzasadnienie projektu. Według rządu proponowana regulacja pozwoli na uzyskanie korzyści ze zmniejszenia powierzchni przeznaczonej do przechowywania dokumentów i kosztów obsługi zgromadzonej dokumentacji.

Obowiązujące obecnie przepisy ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach nakładają na pracodawcę obowiązek przechowywania akt osobowych pracownika przez okres 50 lat od dnia zakończenia pracy lub – w przypadku dokumentacji płacowej - od dnia wytworzenia listy płac.

Projekt nowelizacji zobowiązuje ponadto pracodawców do przekazywania na bieżąco do ZUS comiesięcznych imiennych raportów o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach  pracownikom i zleceniobiorcom. Proponowany mechanizm ma ułatwić ustalenie prawa do świadczenia emerytalnego albo rentowego oraz wyliczenia jego wysokości.

Nowelizacja ma wejść w życie 1 stycznia 2019 r.

Mateusz Mikowski (PAP)

mm/ woj/
TAGI: PRACA
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25