facebook RSS # #

26.09.2018 13:40

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2017-11-08 16:07       aktualizacja: 2017-11-08 16:23       WIADOMOŚCI
  A A A

Apel marszałków. Konwent Marszałków Województw m.in. o strukturze PFRON

Apel marszałków. Konwent Marszałków Województw m.in. o strukturze PFRON
Fot. Fotolia
Marszałkowie województw negatywnie ocenili ponowny podział środków przewidzianych dla samorządów w PFRON. Zaapelowali także o wzmocnienie roli JST w ustroju państwa.

Konwent Marszałków Województw RP przyjął stanowisko ws. Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), w którym podkreślił, że ponowny podział środków przewidzianych dla samorządów w planie Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych budzi zaniepokojenie i sprzeciw.

Według marszałków, w lutym PFRON poinformował samorządy o wysokości środków Funduszu według algorytmu przypadających na realizację zadań. W oparciu o nie sejmiki województw dokonały podziału kwot. Z kolei w czerwcu samorządy otrzymały wiadomość o uchyleniu wcześniejszej informacji i ponownym podziale środków Funduszu.

„Powyższa sytuacja obciąża marszałków i analogicznie samorządy powiatów konsekwencjami prawnymi, uniemożliwia płynne wypełnianie ustawowych zadań na rzecz osób z niepełnosprawnością, a wśród beneficjentów środków dotkniętych koniecznością zmniejszenia przyznanych środków Funduszu wywołuje zdenerwowanie i zachwianie realizacji zadań” – stwierdzono w dokumencie.

Marszałkowie zaapelowali do rządu o bezzwłoczne podjęcie działań zaradczych zmierzających do wyeliminowania tego typu praktyk w przyszłości, bez przerzucania kosztów na samorządy. „Prawidłowa i skuteczna realizacja zadań wymaga sprawnie działającego aparatu administracyjnego, a naprawianie błędów poprzez zmniejszanie algorytmu po zaangażowaniu środków na zadania przez samorządy, nie może odbywać się bez porozumienia z ich dysponentami. Samorządy województw są poważnym partnerem realizacji wielu zadań na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych i tego typu praktyki nie mogą mieć w przyszłości miejsca” – ocenili.

Konwent Marszałków Województw zabrał także głos w sprawie zbliżającej się 20. rocznicy wprowadzenia reformy samorządowej w Polsce, podkreślając znaczenie trójstopniowego podziału terytorialnego państwa.

„Wartość reformy administracyjnej z 1998 r. nie sprowadzała się jedynie do usprawnienia aparatu państwa, zwiększenia efektywności gospodarowania pieniędzmi publicznymi, rozszerzenia elastyczności wydatków czy dostosowania ich struktury do aktualnych potrzeb. Jej wymiar miał bowiem charakter cywilizacyjny i kulturowy, doprowadzając do odrodzenia się dużych regionów” – czytamy w stanowisku.

Według marszałków, następstwem reformy było także pojawienie się w Polsce społeczeństwa obywatelskiego. „Instytucje wprowadzone przez reformę samorządową stały się prawdziwą szkołą demokracji i wychowania obywatelskiego, a przywrócenie mieszkańcom realnego wpływu na zarządzanie swoimi +małymi ojczyznami+ miało wymiar zarówno utylitarny, jak i głęboko moralny” – zaznaczyli.

Jak dodali, konsekwentne podążanie za duchem reformy samorządowej wymaga pracy nad dalszą decentralizacją władzy publicznej i przekazywaniem samorządom zarówno kolejnych kompetencji oraz środków umożliwiających realizację nowych zadań. „Niekwestionowany sukces samorządów wszystkich szczebli, a zwłaszcza szczebla regionalnego w ostatnich 20 latach, stanowi najważniejszy argument za wzmacnianiem roli samorządu w ustroju państwa oraz promowaniem działań służących dalszej decentralizacji władzy publicznej” – podkreślili.

Konwent Marszałków przyjął także stanowisko ws. jubileuszu 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Jego zdaniem obchody powinny bazować na oddolnych inicjatywach i nieść radość ze wspólnego dziedzictwa. „Winien to być także czas pogłębionej refleksji i troski o losy państwa polskiego. Aby tak się stało, potrzebna jest dobra i skoordynowana współpraca samorządów wszystkich szczebli i administracji państwowej oraz organizacji pozarządowych” – stwierdzono w dokumencie.

Stanowiska przyjęto podczas Konwentu Marszałku Województw, który odbył się w dniach 30-31 października w Łodzi.

dap/ woj/
TAGI:
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Adam Michrowski
Tel.: (22) 509 29 47
Kom.: 516 363 056
a.michrowski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25