facebook RSS # #

20.10.2018 05:13

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2017-12-07 17:35       aktualizacja: 2017-12-07 18:26       WIADOMOŚCI
  A A A

Wskaźnik do zmiany. Śląski Związek Gmin i Powiatów m.in. o indywidualnym wskaźniku zadłużenia

Wskaźnik do zmiany. Śląski Związek Gmin i Powiatów m.in. o indywidualnym wskaźniku zadłużenia
Fot. Fotolia
Śląski Związek Gmin i Powiatów opowiedział się za zmianą wzoru dotyczącego indywidualnego wskaźnika zadłużenia.

Jak podkreślono w stanowisku, aktualny wzór dotyczący indywidualnego wskaźnika zadłużenia „w znaczący sposób” ogranicza możliwości samorządów lokalnych w sferze realizowanych inwestycji. „Jest to szczególnie istotne w kontekście obecnej perspektywy finansowej, gdyż wskaźnik ten znacząco zmniejsza możliwości finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych ze środków unijnych” – stwierdził Związek.

ŚZGiP zaproponował wyłączenie wydatków na obsługę długu z prawej strony relacji. „Zgodnie z proponowaną zmianą badaniu podlega możliwość sfinansowania obsługi zadłużenia JST z nadwyżki bieżącej powiększonej o dochody ze sprzedaży i przychody z prywatyzacji majątku. Nie ma więc uzasadnienia do pomniejszania tej wielkości o koszty odsetkowe” – ocenił.

Według Związku, zaproponowane rozwiązanie eliminuje również niekorzystną prawidłowość polegającą na pogorszeniu zdolności JST do obsługi zadłużenia w sytuacji incydentalnego wpływu dochodów majątkowych, np. związanych z pozyskaniem dofinansowania unijnego. Uwzględnia natomiast korzystny wpływ wzrostu dochodów bieżących w danym roku.

„Wyłączenie tzw. rolowania długu z rygorów proponowanego wskaźnika umożliwi dokonywanie restrukturyzacji zadłużenia. W aktualnym stanie prawnym wiele samorządów, które mają napiętą relację nie może przeprowadzić restrukturyzacji zadłużenia, co poprawiłoby ich zdolność kredytową. To z kolei zwiększyłoby możliwość absorpcji środków z UE na prowadzenie nowych inwestycji, co w związku z obecną perspektywą finansowania jest niezwykle istotne” – czytamy w stanowisku.

Zdaniem ŚZGiP wydłużenie okresu, z którego liczona jest średnia arytmetyczna po prawej stronie relacji do siedmiu lat wstecz umożliwia wyeliminowanie incydentalnych zdarzeń, które potencjalnie mogą wpłynąć na stronę dochodową jednostki samorządu terytorialnego. 

Organizacja zabrała także głos w sprawie projektu nowelizacji ustawy Prawo energetyczne, popierając propozycję uregulowania własności punktów świetlnych i dodatnie definicji punktu świetlnego.

ŚZGiP zwrócił uwagę, że jednostki samorządu terytorialnego nie są zazwyczaj właścicielami punktów świetlnych i nie mogą dowolnie zlecać ich konserwacji. „W praktyce oznacza to, że przedsiębiorstwa energetyczne nie wyrażają zgody na swobodny wybór podmiotu prowadzącego konserwację sieci i oferują wykonanie tych zadań w ramach swoich usług lub poprzez powiązane z nimi spółki. W tej sytuacji gminy nie są w stanie wpłynąć na racjonalizację wydatków ponoszonych na oświetlenie, często też nie posiadają pełnej wiedzy na temat kosztów składowych poszczególnych usług” – zaznaczył Związek.

Według niego, należy zapewnić ustawową możliwość przekazania majątku oświetleniowego gminom przez zakłady energetyczne. „Rozwiązanie to powinno mieć charakter fakultatywny i być uzależnione od sytuacji, w tym m.in. specyfiki sieci czy struktury własnościowej i jej potrzeb” – wskazał ŚZGiP.

Stanowiska przyjęto podczas XLIII sesji Zgromadzenia Ogólnego Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, które odbyło się w czwartek w Sosnowcu.

dap/
TAGI:
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Adam Michrowski
Tel.: (22) 509 29 47
Kom.: 516 363 056
a.michrowski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25