facebook RSS # #

23.01.2020 11:28

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2017-12-08 09:11       aktualizacja: 2017-12-10 09:29       WIADOMOŚCI
  A A A

Dwie kadencje. Dwukadencyjność wójtów, burmistrzów i prezydentów została pozytywnie zaopiniowana przez sejmową komisję nadzwyczajną

Dwie kadencje. Dwukadencyjność wójtów, burmistrzów i prezydentów została pozytywnie zaopiniowana przez sejmową komisję nadzwyczajną
For. PAP/P. Supernak
Sejmowa komisja nadzwyczajna pozytywnie zaopiniowała w czwartek wieczorem projekt zmian w Kodeksie wyborczym autorstwa PiS, który zakłada m.in. dwukadencyjność wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz wygaszenie kadencji PKW po wyborach parlamentarnych w 2019 r.

Na czwartkowym posiedzeniu komisja rozpatrywała propozycję dwukadencyjności w samorządach. W związku z wątpliwościami komisji o analizę propozycji dotyczącej dwukadencyjności w samorządach poproszone zostało w zeszłym tygodniu Biuro Legislacyjne. W czwartek jego przedstawiciele zaproponowali inne brzmienie zapisu mówiącego o dwukadencyjności. Zgodnie z nową propozycją ograniczenie możliwości kandydowania na wójta, burmistrza i prezydenta miasta ma nie dotyczyć wyborów na wójta, burmistrza i prezydenta miasta "przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy".

Komisja poparła sugestie Biura Legislacyjnego. Przedstawiciel wnioskodawców Łukasz Schreiber (PiS) wyraził nadzieję, że tak sformułowane zapisy "rozwieją jakiekolwiek wątpliwości i fake newsy o tym, że PiS chce wprowadzić tzw. wsteczną dwukadencyjność".

Wykreślenia z projektu PiS dwukadencyjności chciały kluby opozycyjne: PO, Kukiz'15, Nowoczesna i PSL.
W czwartek posłowie komisji poparli proponowane przez PiS ustanowienie inicjatywy uchwałodawczej w gminach, powiatach i województwach z dwiema poprawkami Nowoczesnej.

Zgodnie z pierwotnym zapisem projektu inicjatywę uchwałodawczą ma 300 osób w gminach do 20 tys. mieszkańców, w gminach powyżej 20 tys. - 500 osób. Poseł Nowoczesnej Marek Sowa zaproponował - na co zgodziła się komisja - by inicjatywę miało 100 osób w gminach do 5 tys. mieszkańców, 200 osób w gminach do 20 tys. i 300 osób w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców.

Komisja przychyliła się także do proponowanego przez posła Sowy obniżenia z co najmniej 2 tys. do 1 tys. podpisów mieszkańców województwa mających inicjatywę uchwałodawczą.

Marcin Horała (PiS) zaproponował z kolei obniżenie wymogu w powiecie. Zgodnie z propozycją popartą przez komisję, inicjatywę uchwałodawczą w powiecie do 100 tys. mieszkańców będzie miało co najmniej 300 osób, w powiecie powyżej 100 tys. - co najmniej 500. Poseł Sowa proponował dalej idące obniżenie progu, jednak tym razem jego poprawka nie została poparta przez komisję.

Posłowie pozytywnie zaopiniowali też propozycję, by dokumenty z wyborów były przekazywane do archiwów państwowych, gdzie mają być przechowywane przez okres dwóch lat lub na wniosek uprawnionych podmiotów pięć lat.

Według innej, popartej w czwartek przez komisję propozycji "dopisanie na karcie do głosowania dodatkowych numerów list i nazw lub nazwisk albo poczynienie innych znaków lub dopisków na karcie do głosowania, w tym w kratce lub poza nią, nie wpływa na ważność oddanego na niej głosu". PO, Nowoczesna i PSL chciały wykreślenia tej zmiany z projektu, bo - jak argumentował poseł Platformy Tomasz Szymański - taki zapis może umożliwić fałszerstwa wyborcze. W ocenie polityka PO możliwe będzie skreślenie znaku "x" postawionego przez wyborcę i postawienie go w innej kratce.

Schreiber, przychylając się do propozycji zapisanej w projekcie, podkreślił, że o złagodzenie przepisów dotyczących ważności oddanego głosu mówią zalecenia OBWE, do których Polska powinna się przychylić, ponieważ jest w czołówce krajów z wysokim odsetkiem głosów nieważnych.

Projekt PiS dotyczy także zmian w funkcjonowaniu samorządów. W czwartek komisja opowiedziała się za obowiązkowym budżetem obywatelskim w miastach na prawach powiatu. Według projektu, wysokość budżetu obywatelskiego wynosi co najmniej 0,5 proc. wydatków gminy będącej miastem na prawach powiatu zawartych w ostatnim przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu.

Poparty przez komisję projekt zakłada także m.in. wygaszenie kadencji Państwowej Komisji Wyborczej po wyborach parlamentarnych 2019 r. oraz zmianę sposobu wyboru PKW. Według propozycji siedmiu na dziewięciu członków Państwowej Komisji Wyborczej ma być powoływanych przez Sejm, a nie - jak do tej pory - delegowanych przez TK, NSA i SN.

Projekt wprowadza ordynację proporcjonalną w wyborach do rad gmin, znosząc tym samym obowiązującą obecnie ordynację większościową, czyli jednomandatowe okręgi wyborcze (JOW-y).

Zgodnie z projektem podziału gminy na obwody głosowania ma dokonywać komisarz wyborczy (a nie władze samorządowe).

W projekcie znalazła się też propozycja możliwości kandydowania do rady gminy i powiatu osób spoza obszaru działania rady.

Komisja nadzwyczajna na kolejnych posiedzeniach ma zająć się projektem autorstwa Kukiz'15. (PAP)

Źródło: Codzienny Serwis Informacyjny PAP
TAGI:
 
KOMENTARZE: 6 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2017-12-22 15:00:31
kij: Co by tu jescze Panowie spieprzyć? Teraz wypadło na Samorząd.
Biedny kraj , głupie obyczaje. Ale cóż ma naród takich przywódców na jakich zasługuje !!!!!
 
2017-12-20 14:08:37
W.B.: Dwie kadencje dla posłów i senatorów - opozycja już dawno powinna to zgłosić,ale będzie trudno. Jak widać są to funkcje dożywotnie i dziedziczne !!!
 
2017-12-14 10:10:28
OldestWoman: Do ciekawy: Przecież wiadomo, że komisarz wyborczy zażąda potrzebnych danych z gmin. I to pracownicy urzędów tych gmin konieczne do wszelkich podziałów i wyznaczenia siedzib dane przygotują. A spróbowaliby nie przygotować, po wygranej pis wszyscy w pierwszej kolejności do odstrzału, reszta w następnej kolejności.
 
2017-12-14 07:10:29
Do-ciekawy: Obowiązek meldunkowy nadal JEST. Nikt go nie zniósł. Nie ma adresów w dowodzie, ale gminy prowadzą rejestr mieszkańców i ludność nadal musi zgłaszać adres zamieszkania do tego rejestru.
 
2017-12-11 07:45:08
wyborca z małej gminy: Drodzy politycy PIS jeśli naprawdę zależy wam na dobru kraju to teraz konsekwentnie proszę przygotowywać projekt ustawy wprowadzającej dwukadencyjność dla Posłów i Senatorów – właściwie od tego trzeba było zacząć, bo jak mówi przysłowie „ryba psuje się od głowy”. Jeśli jest zły wójt, burmistrz czy prezydent to cierpią mieszkańcy jedynie danej gminy czy miasta, jeśli są źli posłowie – cierpią obywatele całego kraju. A nasze życie, biurokracja, rozwój biznesu itp. jest uzależnione od PRAWA stanowionego przez nasz parlament. Czy w przypadku parlamentarzysty, który zasiada ponad dwie kadencje w ławach poselskich nie nastąpiło „zmęczenie materiału” i oderwanie się od rzeczywistości???
 
2017-12-09 20:47:06
ciekawy: Komisarz wyborczy ma dokonywać podział gminy na obwody głosowania?
PARANOJA!!!
Po pierwsze Komisarz wyborczy jest powiązany z Urzędami wojewódzkimi i nie ma on bladego pojęcia o o obwodach głosowania!
Ciekawe skąd weźmie AKTUALNE dane jak nie ma obowiązku meldunku (na dowodach osobistych nie ma już adresu).
Obwody głosowania są ściśle powiązane z obwodowymi komisjami wyborczymi, które z kolei sa powiązane z maksymalną ilością wyborców, którzy mogą być do niech przydzieleni, a takich danych również nie ma komisarz wyborczy.
Wyobraźmy sobie sytuację, że obwody głosowania zostaną podzielone tak, ze będzie problem ze znalezieniem odpowiedniej siedziby dla obwodowej komisji wyborczej, która obsłuży ponad 3 tysiące wyborców.
To gminy będą w kłopocie i na nich spadnie odpowiedzialność za pomyłki i złą analizę (lub polecenie z góry) komisarzy.
Ciekawe jak rozwiążą tą sprawę?
Czy gminy od najbliższych wyborów będą wynajmowały pomieszczenia dla komisarzy wyborczych, którym bedą podlegać wskazani przez nich urzędnicy wyborczy nie będących oczywiście pracownikami gminy tylko zewnętrznymi "niezależnymi" (bo zgodnie z teorią pana schereibera, pracownicy gmin że mogą fałszować wybory ale do dziś nie dowiedzieliśmy się w jaki sposób mogliby to robić).
A w takim razie z wyborami do sejmików województwa?
Komisarze wyborczy i urzędnicy wyborczy (idąc śladem teorii pana schreibera) również nie mogą być związani z osobami, którzy kandydują, a więc absolutnie nie mogą pracować w urzędach. wojewódzkich!!

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25