facebook RSS # #

20.01.2020 04:21

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2018-01-03 14:31       aktualizacja: 2018-01-03 10:39       WIADOMOŚCI
  A A A

Specjalna 13-tka. Komu "trzynastka" przysługuje na specjalnych zasadach?

Specjalna 13-tka. Komu
Fot. Fotolia
Pracownik nabywa prawo do „trzynastki” w wysokości 8,5 proc. rocznego wynagrodzenia po przepracowaniu roku kalendarzowego. Komu świadczenie przysługuje na specjalnych zasadach?

31 marca upływa ustawowy termin wypłaty tzw. trzynastek. Pracownik nabywa prawo do wynagrodzenia rocznego w pełnej wysokości (8,5 proc. rocznego wynagrodzenia) po przepracowaniu u danego pracodawcy całego roku kalendarzowego. Świadczenie, w proporcjonalnej wysokości, przysługuje już jednak po sześciu miesiącach pracy.

Półroczny staż nie zawsze jest wymagany. Zwolnienie z obowiązku przepracowania co najmniej sześciu miesięcy dotyczy m.in. nowo wybranych wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, ich nowo powołanych zastępców, a także skarbników. Do wyjątkowych przypadków ustawodawca zaliczył również nawiązanie stosunku pracy w trakcie roku kalendarzowego z nauczycielem.

Prawo do trzynastki, bez obowiązku przepracowania faktycznie sześciu miesięcy, przysługuje też pracownikowi, który korzysta z urlopu macierzyńskiego, z dodatkowego urlopu macierzyńskiego, z urlopu ojcowskiego i z urlopu rodzicielskiego.

To samo dotyczy osób, które przeszły na emeryturę lub np. zostały zwolnione z przyczyn leżących po stronie pracodawcy. We wszystkich tych przypadkach wysokość „trzynastki” jest proporcjonalna do przepracowanego okresu.

Wynagrodzenie roczne ustala się w wysokości 8,5 proc. sumy wynagrodzenia otrzymanego przez pracownika w ciągu roku kalendarzowego, za który przysługuje to wynagrodzenie.

kic/

Jednolity tekst ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym
TAGI: PRAWO
 
KOMENTARZE: 2 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2018-01-08 20:32:00
obywatel: Należy zlikwidować 13-tki. Uczciwe podejście: płaca zasadnicza (odpowiednio wysoka) + premia uznaniowa roczna za zaangażowanie. Żadnych 13-tek, funduszy socjalnych, deputatów, dodatków za wysługę lat, itp. W skali kraju, tylko w samej administracji rządowej i samorządowej zaoszczędzi się ogromne środki finansowe. Niestety (nie)rząd obecnie panującej jedynej słusznej partii Jarosława z kotem nie zdecyduje się na taki ruch. Jak i żaden następny rząd. Bo to niepopularne, bo się coś pozornie ludziom "zabierze". Ale podwyższanie opłat za wodę (nowe prawo wodne), utrzymywanie 500+ które finansują wszyscy podatnicy, wysokie ceny węgla spowodowane chorym systemem przywilejów górniczych są ok, to się wyborcom podoba. Bo bezpośrednio nikt im nic nie "zabiera". Tylko że bilans wychodzi na zero bądź na niekorzyść pracownika, bo musi zapłacić więcej za pewne towary i usługi.

 
2018-01-03 12:37:35
jeszcze jeden przypadek: pracownik, który utracił prawo do "13" w związku z bezzasadnym zwolnieniem może dochodzić swoich praw do odszkodowania z tego tytułu przed sądem pracy
 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25