facebook RSS # #

16.01.2019 14:24

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2018-01-10 19:32       aktualizacja: 2018-01-10 19:48       WIADOMOŚCI
  A A A

Jednym głosem. ZMP pisze do oświatowych związków zawodowych

Jednym głosem. ZMP pisze do oświatowych związków zawodowych
Fot. ZMP
ZMP apeluje do oświatowych związków zawodowych o podjęcie współpracy na rzecz zwiększenia w Polsce publicznych nakładów na edukację.

Jak przypomina, Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowuje nowy system finansowania zadań oświatowych. Wkrótce mają być wznowione prace Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty.

„Związek Miast Polskich nie akceptuje propozycji przedstawianych podczas prac tego Zespołu, które ograniczają się tylko do zmiany zasad podziału części oświatowej subwencji ogólnej, bez jej zdecydowanego zwiększenia” – podkreśla Zygmunt Frankiewicz, prezes ZMP. „Uważamy bowiem, że nakłady na edukację z budżetu państwa są w Polsce zbyt niskie. Ich skala, w odniesieniu do PKB, jest jedną z najniższych w Unii Europejskiej” – zaznacza.

Według ZMP samorządy terytorialne w ostatnich latach wydają na zadania oświatowe o ponad jedną czwartą więcej niż otrzymują subwencji.

„Jednak możliwości samorządów terytorialnych w zakresie uzupełniania nakładów na edukację z ich dochodów własnych gwałtownie się kurczą, a sytuację pogarsza przekazywanie gminom, powiatom i województwom nowych zadań bez odpowiednich na ich realizację środków finansowych” – czytamy w liście.

W tej sytuacji Związek postuluje, aby resort edukacji podjął działania zmierzające do realnego wzrostu nakładów na edukację w budżecie państwa, do poziomu uwzględniającego faktyczne koszty świadczenia usług oświatowych.

W opinii Związku Miast Polskich, spełnienie tego warunku powinno stanowić podstawę jakichkolwiek propozycji budowy nowego sytemu finansowania zadań oświatowych.

„Dlatego zwracamy się z apelem do ogólnopolskich organizacji samorządowych oraz oświatowych związków zawodowych o przyjęcie wspólnego stanowiska w tej sprawie” – wyjaśnia Zygmunt Frankiewicz. „Stanowiska, w którym spełnienie warunku zwiększenia nakładów na finansowanie systemu edukacji w Polsce stanowić będzie punkt wyjścia do dalszych rozmów z Ministerstwem Edukacji Narodowej na temat tworzenia nowych rozwiązań modelowych w tym zakresie” – wskazuje.

aba/
TAGI: EDUKACJA
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25