facebook RSS # #

16.02.2020 18:02

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2018-01-12 10:00       aktualizacja: 2018-01-12 11:23       WIADOMOŚCI
  A A A

Współpraca miast. Pierwsze działania sieci rewitalizacji Partnerskiej Inicjatywy Miast

Współpraca miast. Pierwsze działania sieci rewitalizacji Partnerskiej Inicjatywy Miast
Fot. MR
Do 2019 r. samorządy należące do sieci rewitalizacji Partnerskiej Inicjatywy Miast mają wypracować potrzebne im rozwiązania rewitalizacyjne i rekomendacje zmian prawa.

Partnerska Inicjatywa Miast to przedsięwzięcie Ministerstwa Rozwoju, przenoszące na skalę krajową model unijnej inicjatywy Urbact. Urbact jest europejskim programem wymiany doświadczeń i wyników badań między miastami, promującym ich zrównoważony rozwój. Służy ułatwianiu i finansowaniu wymiany doświadczeń oraz wzajemnemu uczeniu się przez miasta europejskie, które w tym celu organizują się w sieci tematyczne.

Przygotowując pilotaż Partnerskiej Inicjatywy Miast (jako jeden z projektów Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju), resort rozwoju zaproponował trzy sieci tematyczne: rewitalizacji, mobilności miejskiej i jakości powietrza. Liderem sieci dotyczącej rewitalizacji zostały - w zeszłym roku - Katowice.

Dotąd w ramach Inicjatywy odbyły się już spotkania – zarówno liderów sieci, jak i poszczególnych grup tematycznych. W czwartek w Katowicach zakończyło się pierwsze spotkanie partnerów sieci rewitalizacyjnej, do której należą też: Stalowa Wola, Gdynia, Hrubieszów, Łosice, Ostróda, Pabianice, Przemyśl, Tomaszów Lubelski, Gryfino, Świebodzice oraz Malbork.

W programie dwudniowego spotkania znalazły się prace merytoryczne dotyczące rewitalizacji, poznawanie Katowic i doświadczeń miasta płynących z procesu transformacji (dotyczących m.in. Strefy Kultury oraz Nikiszowca), a także praca nad „fiszką” sieci, czyli opracowaniem jej planu i założeń.

Uczestniczy spotkania rozmawiali m.in. o udziale społeczności lokalnej w przekształcaniu obszarów zdegradowanych. Padł przykład zabytkowej katowickiej dzielnicy Nikiszowiec, gdzie wieloletnia praca osób związanych z miejscowym ośrodkiem pomocy społecznej, a potem stowarzyszeniem Fabryka Inicjatyw Lokalnych, pomaga dotkniętemu problemami miejscu.

W Katowicach partnerzy sieci zaproponowali też już kształt Miejskich Inicjatyw Działań, które mają być głównym efektem pilotażu na poziomie lokalnym. Będą to wypracowane przez poszczególne miasta zbiory rozwiązań i projektów odnoszących się do lokalnie zidentyfikowanych przezeń problemów związanych z rewitalizacją.
W ramach tych działań Katowice będą chciały opracować zintegrowany plan działania dla kolejnej zdegradowanej dzielnicy – Bogucic. Inne miasta zgłaszały np. potrzeby związane z programami rozwoju gospodarczego, kwestiami związanymi z urbanistyką i architekturą czy metodami włączania partnerów społecznych w proces rewitalizacji.

- Różne potrzeby wynikają m.in. z tego, że miasta są na różnym etapie, jeśli chodzi o proces rewitalizacji, a także mają inne doświadczenia oraz specyfikę, w tym: historię, dziedzictwo, profil - mówi Agnieszka Hajduk-Smaczniewska z wydziału rozwoju katowickiego urzędu miasta. - Katowice prowadzą skoordynowany proces rewitalizacji, w oparciu o kolejne edycje programu rewitalizacyjnego, już od 2004 r. Wiele procesów przeprowadziliśmy z sukcesem, co pozwala nam na podzielenie się wiedzą z partnerami.

- W obrębie sieci rewitalizacji wyznaczyliśmy już cele, wyznaczyliśmy podgrupy miast, które wpisują się w poszczególne cele – dodała Hajduk-Smaczniewska. - Zakładamy w tej sieci nauczenie się i zastosowanie mechanizmów, które zapewniają komplementarność procesów rewitalizacji.

Wyjaśniła, że chodzi o stosunkowo nowe w Polsce podejście zakładające uodpornienie, nadanie prężności i elastyczności rewitalizowanym obszarom. Rewitalizacja ma bowiem przywracać je do życia. Natomiast kolejnym etapem powinny być działania skutkujące usamodzielnieniem obszaru i jego społeczności, aby potrafiły one samodzielnie radzić sobie z sytuacjami kryzysowymi.

Przewidywany termin trwania prac sieci rewitalizacji to kwiecień 2019 r. Wówczas gotowe powinny być poszczególne Miejskie Inicjatywy Działań. Miasta partnerskie powinny też wypracować zbiór rekomendacji do zmiany przepisów związanych z rewitalizacją (ostateczny kształt będą nadawały im miasta – liderzy sieci we współpracy z ekspertami oraz opiekunami sieci ze strony Ministerstwa Rozwoju).

Katowice pracują w Partnerskiej Inicjatywie Miast we współpracy z Ministerstwem Rozwoju, a także z ekspertem tematycznym. Ekspertem w sieci dotyczącej rewitalizacji jest Hanna Gill-Piątek, która w przeszłości pracowała m.in. nad łódzkimi rozwiązaniami dotyczącymi tego zagadnienia. Rolą eksperta jest czuwanie nad merytoryczną stroną prac sieci.

Pilotaż sieci tematycznej poświęconej rewitalizacji w ramach Partnerskiej Inicjatywy Miast (z Katowicami jako liderem sieci) jest przedsięwzięciem horyzontalnym Programu dla Śląska, który z kolei jest jednym z projektów strategicznych Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

W Programie dla Śląska przypomniano m.in., że Czechowice Dziedzice, Cieszyn oraz Jastrzębie-Zdrój biorą udział w sieci Partnerskiej Inicjatywy Miast poświęconej mobilności miejskiej, natomiast Pszczyna oraz Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu – w sieci zajmującej się jakością powietrza.

Źródło: Codzienny Serwis Informacyjny PAP
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25