facebook RSS # #

20.06.2019 08:20

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2018-01-23 16:49       aktualizacja: 2018-01-23 17:10       WIADOMOŚCI
  A A A

Gdzie JOW-y. Zmiany w Kodeksie wyborczym - wybory proporcjonalne w 342 gminach (lista gmin)

Gdzie JOW-y. Zmiany w Kodeksie wyborczym - wybory proporcjonalne w 342 gminach (lista gmin)
Fot. Fotolia
W efekcie zmian w Kodeksie wyborczym w 342 gminach zostaną wprowadzone wybory proporcjonalne, wobec dotychczasowych 66 - wynika z opinii Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu. Oznacza to zniesienie JOW-ów w 276 samorządach.

Dotychczas wybory proporcjonalne odbywały się wyłącznie w 66 miastach na prawach powiatu. Nowelizacja Kodeksu wyborczego, która wchodzi w życie z końcem stycznia, zakłada rozszerzenie zasady proporcjonalności o gminy, które zamieszkuje co najmniej 20 tys. osób. Niesie to za sobą likwidację jednomandatowych okręgów wyborczych (JOW-ów) w 276 samorządach. 

Jak wynika z danych GUS, na które powoływało się Biuro Legislacyjne Kancelarii Senatu w opinii do projektu ustawy, w pierwszym półroczu 2017 r. w Polsce były 342 gminy, łącznie z miastami na prawach powiatu, w których populacja była równa co najmniej 20 tys. mieszkańców. W efekcie zmiany przepisów do miast z ordynacją proporcjonalną dołączą m.in. Piła (73,9 tys.), Inowrocław (73,8 tys.), Zamość (64,5 tys.), Wejherowo (50 tys.), ale także np. Mrągowo (21,9 tys.). 

To zaledwie 13 proc. gmin, których w sumie jest 2478, przy czym obszar ten zamieszkuje 56,4 proc. ludności Polski (czyli 21,7 mln mieszkańców).

Dotąd we wszystkich gminach nie będących miastami na prawach powiatu obowiązywała ordynacja większościowa, czyli system jednomandatowy (JOW-y). Nowelizacja zakłada, że JOW-y pozostaną w gminach do 20 tys. mieszkańców, których w Polsce jest zdecydowana większość (86 proc). Na ich obszarze mieszka jednak 16,8 mln Polaków, co stanowi 43,6 proc. ludności naszego kraju. Pierwotna propozycja ustawowa znosiła JOW-y również w tych gminach, jednak ostatecznie się z niej wycofano. 

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów dokonuje zmian w sześciu ustawach, w tym w Kodeksie wyborczym.

Nowela Kodeksu wyborczego przewiduje m.in. dwukadencyjność wójtów, burmistrzów i prezydentów miast liczoną od wyborów samorządowych w 2018 r. Zgodnie z nowelizacją, kadencja rad gmin i powiatów oraz sejmików wojewódzkich wynosić będzie pięć lat, a nie jak dotąd – cztery.

kic/

Lista gmin, w których wprowadzone zostaną wybory proporcjonalne (łącznie 342 samorządy) dostępna jest tutaj

Lista 2136 gmin, w których wybory odbędą się w oparciu o JOW-y dostępna jest tutaj
TAGI: WYBORY
 
KOMENTARZE: 1 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2018-01-30 10:04:05
Redakcja: Pełna opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu, z której pochodzą dane, dostępna jest tutaj:

http://www.senat.gov.pl/prace/senat/proces-legislacyjny-w-senacie/ustawy-uchwalone-przez-sejm/ustawy-uchwalone-przez-sejm/ustawa,451.html

Jak poinformowało Centrum Informacyjne Senatu, źródłem informacji zamieszczonej w opinii Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu jest coroczna publikacja GUS „Ludność. Stan i struktura w przekroju terytorialnym. Stan w dniu 30 VI 2017 r.” (wydana w październiku 2017 r.), s. 117, tablica 10.

Przywołane dane dostępne są tutaj:

http://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5468/6/22/1/ludnosc._stan_i_struktura_w_przekroju_terytorialnym._stan_w_dniu_30.06.2017.pdf
 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25