facebook RSS # #

17.10.2019 23:50

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2018-01-26 09:10       aktualizacja: 2018-01-26 15:13       WIADOMOŚCI
  A A A

Wpływ z kopalń. Kontrowersje wokół Polskiej Agencji Geologicznej

Wpływ z kopalń. Kontrowersje wokół Polskiej Agencji Geologicznej
Fot. Jedrysek.eu
- Ograniczenie dochodów gmin z opłaty eksploatacyjnej będzie niewielkie i dotknie tylko najbogatsze gminy górnicze - zapewnia Mariusz Orion Jędrysek, Główny Geolog Kraju.

Jędrysek, który pełni też funkcję wiceministra środowiska, został zapytany w piątek w Sejmie przez posłanki PO o projekt ustawy o Polskiej Agencji Geologicznej (PAG).

Ów projekt został opublikowany na stronach Rządowego Centrum Legislacji we wrześniu 2016 roku. Zakłada on m.in. stworzenie wyspecjalizowanej agencji wykonawczej, która realizowałaby zadania państwowej służby geologicznej. W projekcie znajdują się również przepisy, które ograniczają dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej należnej gminom. Ograniczenie to dotyczyć ma wyłącznie tych samorządów, dla których dochód roczny z tytułu opłaty eksploatacyjnej na głowę mieszkańca wyniósłby więcej niż 500 zł.

Zgodnie z projektem opłata eksploatacyjna będzie pobierana przez Polską Agencję Geologiczną i rozdzielana wg zasady: 60 proc. - dla gminy, 35 proc. - dla PAG i 5 proc. - dla NFOŚiGW. PAG ma swe wpływy z tej opłaty przeznaczać m.in. na rekultywację terenów górniczych.

Posłanki PO wskazywały, że projektowany przepis może być niezgodny z obowiązującym prawem. Ich zdaniem mniejsze wpływy z opłat mogą w znaczący sposób wpłynąć na dochody takich gmin. Parlamentarzystki zwracały też uwagę, że opłata eksploatacyjna to też rekompensata dla mieszkańców gmin, którzy muszą żyć na terenach górniczych.

Główny Geolog Kraju wyjaśnił, że proponowane w projekcie ustawy o PAG ograniczenie wypływów z opłat eksploatacyjnych dotyczyć będzie tylko najbogatszych gmin górniczych, których jest w Polsce kilka (w uzasadnieniu do projektu ustawy jest mowa o 9 takich gminach).

Jako przykład podał kilkutysięczną gminę Kleszczów, która - jak wskazał wiceminister - z tytułu funkcjonowania na jej terenie górnictwa osiąga 300 mln zł przychodu rocznie. Jędrysek zapewnił, że w przypadku takich gmin tylko kilka procent ich wpływów z opłaty eksploatacyjnej trafi do Polskiej Agencji Geologicznej. Z uzyskanych w ten sposób środków agencja pomoże później gminie w rekultywacji terenów pogórniczych.

Wiceminister dodał, że pozyskane przez PAG fundusze z opłaty eksploatacyjnej (kilkadziesiąt mln złotych rocznie) pozwolą też „szybko uruchomić eksploatację tam, gdzie jest na to przyzwolenie społeczne”, szczególnie na wschodzie kraju.

Źródło: Codzienny Serwis Informacyjny PAP

TAGI: OPŁATY
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25