facebook RSS # #

18.01.2019 05:30

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2018-02-13 11:47       aktualizacja: 2018-02-13 12:22       WIADOMOŚCI
  A A A

Lato w przedszkolu. Rok szkolny w przedszkolu kończy się 31 sierpnia

Lato w przedszkolu. Rok szkolny w przedszkolu kończy się 31 sierpnia
Fot. PAP/T. Gzell
Przedszkole jest placówką nieferyjną, funkcjonuje cały rok, a ewentualne przerwy ustala organ prowadzący na wniosek dyrektora i rady przedszkola – podkreśla MEN.

„W organizacji przedszkola nie były i nie są zatem przewidziane ferie zimowe i letnie. Przedszkola zaliczane są do tzw. placówek nieferyjnych. Oznacza to, że rok szkolny w przedszkolu kończy się 31 sierpnia” – informuje resort w komunikacie.

Jak dodaje, ze względów organizacyjnych, związanych z mniejszym zainteresowaniem wychowaniem przedszkolnym w okresie wakacyjnym, organ prowadzący może podjąć decyzję o wyznaczeniu przedszkoli pełniących w tym czasie dyżur.

„Przedszkole powinno dostosowywać godziny funkcjonowania do potrzeb rodziców” – zaznacza przy tym MEN.

I wyjaśnia: funkcjonująca w przedszkolu rada rodziców mogła i może nadal występować do dyrektora przedszkola i innych organów przedszkola, organu prowadzącego przedszkole oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach przedszkola, w tym również w zakresie funkcjonowania placówki w okresie ferii letnich i zimowych.

Ministerstwo przypomina, że osobą odpowiedzialną za organizację jest bezpośrednio dyrektor przedszkola. Natomiast organem nadzorczym wobec działań dyrektora jest wójt/burmistrz/prezydent miasta oraz właściwy kurator oświaty.

Do 31 sierpnia 2017 r. w odniesieniu do ramowego statutu publicznego przedszkola obowiązywał zapis: Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola i rady przedszkola. W rozporządzeniu z 17 marca 2017 r. zastosowano ww. zapis z jednoczesnym jego doprecyzowaniem: przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący przedszkole, na wspólny wniosek dyrektora przedszkola i rady przedszkola, a w przypadku braku rady przedszkola – na wspólny wniosek dyrektora przedszkola i rady rodziców.

aba/
TAGI: EDUKACJA
 
KOMENTARZE: 1 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2018-02-13 16:15:16
anonim: Dlaczego MEN podając komunikat na swojej stronie nie wskazuje, że przepisy te tyczą się również oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych (par. 18 rozporządzenia), rodzice bardzo często nie mają takiej wiedzy, a dyrektorzy szkół często o tym zapominają ....

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25