facebook RSS # #

18.01.2019 05:36

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2018-02-13 08:10       aktualizacja: 2018-02-13 15:05       WIADOMOŚCI
  A A A

O prokreacji. Stanowisko Związku Gmin Wiejskich na temat projektu ustawy

 O prokreacji. Stanowisko Związku Gmin Wiejskich na temat projektu ustawy
Fot. ZGWRP
Związek Gmin Wiejskich RP ma uwagi do projektu ustawy o świadomej prokreacji. Chce m.in. wskazania finansowania obowiązków JST wynikających z tego projektu.

Związek wniósł do poselskiego projektu ustawy o świadomej prokreacji ludzkiej następujące uwagi:

• Wniesiony do Sejmu poselski projekt ustawy (o świadomej prokreacji) nie zawiera Oceny Skutków Regulacji (OSR) oraz dość powierzchownie odnosi się do finansowania realizacji zakładanych zadań i przedsięwzięć.

• Oceniając zapisy art. 3, art. 4 oraz art. 5, gdzie jest mowa m.in. o powinnościach ciążących na samorządach, to należy doprecyzować, jakiego charakteru mają być zakładane działania. Czy mają to być zadania własne samorządów czy też zlecone im przez administrację rządową? W obu przypadkach należy wskazać źródło i sposób ich finansowania. Tego, niestety, w projekcie brak, a wymagać to może znacznych nakładów.

• Podobny problem dotyczy art. 6, który mówi o zadaniach oświatowych realizowanych w sieci szkolnej. Czy mamy tu do czynienia z zadaniami, które będą uwzględnione w subwencji oświatowej czy też będą to zadania finansowane z dotacji celowej?

ZGWRP nie wypowiedział się na temat pozostałych zapisów ustawy, gdyż – jak zaznaczył – „dotyczą one sfer dotyczących poza statutową działalnością związku”.

jmk/

Źródło: ZGWRP
TAGI:
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25