facebook RSS # #

22.01.2019 18:48

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2018-02-14 16:42       aktualizacja: 2018-02-14 17:06       WIADOMOŚCI
  A A A

Ośrodki do poprawy. RPD: Wyższa subwencja dla MOW może poprawić sytuację przebywających tam dzieci

Ośrodki do poprawy. RPD: Wyższa subwencja dla MOW może poprawić sytuację przebywających tam dzieci
Fot. PAP/ M.Obara
Rzecznik Praw Dziecka alarmuje, że dzieci ze szczególnie poważnymi problemami, przebywające w młodzieżowych ośrodków wychowawczych, nie otrzymują właściwej pomocy. Sytuację mogłoby poprawić zwiększenie subwencji oświatowej dla samorządów.

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wystąpił o zmiany w funkcjonowaniu młodzieżowych ośrodków wychowawczych do minister edukacji Anny Zalewskiej.

Ze spraw kierowanych do Biura Rzecznika Praw Dziecka wynika m.in. że brakuje ośrodków wyspecjalizowanych w rozwiązywaniu specyficznych dysfunkcji wychowanków, nie ma indywidualnej pracy z wychowankami, a opieka psychologiczno-pedagogiczna jest słaba.

W ośrodkach przekraczana jest maksymalna liczba 12 wychowanków w grupach wychowawczych i 16 uczniów w oddziałach szkolnych. Zdarza się również, że w regulaminach ośrodków umieszczane są kary mogące naruszać lub naruszające prawa dziecka (np. udzielanie upomnienia lub nagany wobec całej społeczności ośrodka, karanie poprzez pracę). "Ponadto doprowadzanie nieletnich do MOW odbywa się z dużym opóźnieniem" - zauważył RPD.
 
Na problemy w działalności resocjalizacyjnej młodzieżowych ośrodków wychowawczych zwracała już uwagę Najwyższa Izba Kontroli. Pod koniec ubiegłego roku minister edukacji w odpowiedzi na zarzuty NIK wskazywała, że „nie ma narzędzi prawnych zobowiązujących jednostki samorządu terytorialnego do prowadzenia MOW w tym specjalizowania się tych placówek”.

RPD napisał w liście do minister edukacji, że nie podziela tej opinii. W ocenie Rzecznika Praw Dziecka resort edukacji „nie tylko kształtuje politykę państwa w tym zakresie, tworząc określone uregulowania prawne, ale też wprowadzając inne mechanizmy służące osiąganiu stawianych celów”. „W tym wypadku należy poddać pod rozwagę m.in. zwiększenie subwencji oświatowej przeznaczonej na placówki specjalistyczne, których prowadzenie wymaga przecież większych nakładów finansowych” – napisał RPD w wystąpieniu do minister edukacji.

Zdaniem rzecznika, „wyższa subwencja dla specjalistycznych ośrodków pozwoliłaby na zatrudnienie większej - dostosowanej do ich specyfiki - liczby pracowników (w tym terapeutów, pracowników socjalnych z ukończoną specjalizacją w zawodzie pracownik socjalny, doradców zawodowych, instruktorów zajęć, specjalistycznych, lekarzy psychiatrów, pielęgniarki, co służyłoby indywidualizacji pracy z dzieckiem i skuteczniejszemu usamodzielnianiu wychowanków, a także umożliwiłoby małoletnim matkom pobyt w ośrodku razem z dzieckiem”.

Z danych NIK wynika, że w roku szkolnym 2016/2017 na umieszczenie w młodzieżowym ośrodku wychowawczym oczekiwało 264 nieletnich, mimo że wszystkie placówki dysponowały łącznie ok. 5830 miejscami, a przebywało w nich 4701 nieletnich (według stanu na 30 czerwca 2017 r.).

"Oznacza to, że dzieci ze szczególnie poważnymi problemami nie mogą otrzymać właściwej pomocy, bo brakuje wyspecjalizowanych placówek" - ocenił rzecznik.

Jego zdaniem - „jeśli powyżej wskazany problem nie zostanie rozwiązany, do młodzieżowych ośrodków wychowawczych nadal będą trafiać nieletni o różnym stopniu zdemoralizowania, poziomie agresji, czy wymagający terapii uzależnień (w jednym ośrodku będą spotykali się nieletni, wobec których sąd zastosował środek wychowawczy, bo wagarowali, z kolegami, którzy popełnili poważne czyny karalne, np. zgwałcenia, rozboje, zabójstwa), nadal małoletnie matki będą rozdzielane ze swoimi dziećmi lub też ich proces resocjalizacyjny nie będzie kontynuowany, jeśli sąd postanowi o odroczeniu lub przerwaniu wykonywania środka wychowawczego".

Jednocześnie, w liście do minister edukacji – RPD przyznał, że dostrzega pozytywne zmiany, jakie zaszły przez te lata w sytuacji dzieci, wobec których sąd orzekł środek wychowawczy w postaci umieszczenia w placówce wychowawczej. „Nadal jednak konieczne jest doskonalenie obowiązujących rozwiązań, by zapewnić właściwy przebieg procesu wychowawczego oraz realizację przynależnych wychowankom praw” – zaznaczył RPD.

Pełna treść wystąpienia RPD do minister edukacji dostępna jest na stronie internetowej RPD.

amk/
TAGI: EDUKACJA , FINANSE , NIK , PRAWO
 
KOMENTARZE: 1 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2018-02-15 08:07:44
Samorządowiec: I znów potyczka o kasę. Tym razem o koszt utrzymania wychowanka w MOW. Ćwierć wieku minęło i ciągle to samo. Organy prowadzące dowodzą wręcz, że środki z budżetu państwa na zadania oświatowe są nieadekwatne do ponoszonych kosztów. I grochem o ścianę! Czy nie może w końcu MEN dokonać analizy kosztów oświatowych i na tej podstawie pokazać wreszcie ile brakuje w budżecie państwa na ten cel? Wystarczy opracować pożądany model organizacyjny przedszkoli, szkół i placówek i określić koszty jego funkcjonowania. To byłby standard, i organizacyjny i finansowy. To jest proste. Byłaby wtedy podstawa do ustalenia koniecznych nakładów na oświatę z budżetu państwa. Tymczasem MEM miesza w kotle zwanym subwencją oświatową żonglując wagami. Jak brakuje na wagi to obniża się standard finansowy "A"! Osobiście standard A porównuję z z tzw. bonem oświatowym, który według liberalnej myśli miał załatwić wszystko! Ciekawe jest to, że dziś najgłośniej krzyczą o zwiększenie nakładów na zadania oświatowe właśnie te osoby, które wcześniej liberalnym ideom bardzo sprzyjały. Punkt widzenia zależy od miejsca patrzenia. Czekam w tym obszarze na dobrą zmianę i wierzę, że sprawa finansowania zadań oświatowych zostanie rozwiązana systemowo.

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25