facebook RSS # #

26.03.2019 22:19

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2018-03-01 08:45       aktualizacja: 2018-03-01 14:51       WIADOMOŚCI
  A A A

Konkurs dla JST. Gmina przyjazna rowerzystom

Konkurs dla JST. Gmina przyjazna rowerzystom
Fot. PTTK

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze organizuje Ogólnopolski Konkurs „Gmina przyjazna rowerzystom". Zgłoszenie do tegorocznej edycji do 10 sierpnia.

Więcej informacji o konkursie na stronie (łącznie z jego regulaminem i kartą zgłoszenia):

http://www.narowerze.pttk.pl

Cele konkursu:

Konkurs ma na celu zebranie i spopularyzowanie informacji o gminach, które w swoich działaniach uwzględniają potrzeby rowerzystów i promują aktywny wypoczynek na rowerach, tworzą rowerową infrastrukturę, inicjują lub wspierają organizowanie rowerowych imprez, wydają rowerowe mapy i przewodniki.

Konkurs promuje gminy, które dbają o bezpieczeństwo rowerzystów, wspierają akcje „Bądź bezpieczny na rowerze”, zachęcają do jazdy w kaskach i kamizelkach odblaskowych, a także do znakowania rowerów.
Konkurs jest okazją do promocji gmin „przyjaznych rowerzystom”, ale również do dostrzeżenia zaangażowania władz gmin, lokalnych stowarzyszeń i aktywistów działających na rzecz rozwoju turystyki rowerowej w swoich okolicach.

Warunki konkursu:

1. Konkurs ma za zadanie wspierać i nagradzać działania związane z:

• inwestycjami w infrastrukturę turystyczną - szlaki, ścieżki i drogi rowerowe, wypożyczalnie rowerów, stojaki dla rowerów w miejscach użyteczności publicznej (dworce PKP, PKS, urzędy, parki itd.), punkty napraw rowerów, miejsca obsługi rowerzystów, miejsca noclegowe, postojowe itp.

• promocją w postaci wydanych map, przewodników, informacji na stronach gminy i innych portalach

• popularyzacją turystyki rowerowej poprzez organizację cyklicznych imprez dla miłośników dwóch kółek.

• wskazaniem konkretnych działań na rzecz mieszkańców i turystów związanych z propagowaniem bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym rowerzystów (np. kamizelki odblaskowe, oświetlenie, znakowanie, jazda w kasach).

2. Przewiduje się następujące kategorie: gmina wiejska, gmina miejska, gmina miejsko-wiejska i gmina miejska na prawach powiatu.

3. W zgłoszeniu udziału w konkursie należy podać: szczegółowy opis zrealizowanych inwestycji (m. in. długość dróg, ścieżek rowerowych i oznakowanych szlaków, liczba urządzeń, miejsc postojowych) w latach 2017 i 2018, w miarę możliwości z mapami i planami oraz dokumentacją fotograficzną, kopie publikacji prasowych, wydawnictwa własne, adresy portali, wykaz zorganizowanych imprez (rajdy, zloty) oraz informacje o innych działaniach uzasadniających starania o certyfikat, w tym o planowanych na przyszły rok, a także o długofalowym planie utrzymania i konserwacji istniejącej infrastruktury rowerowej.

4. Wypełnioną kartę zgłoszenia wraz z dokumentacją należy przesyłać do 10 sierpnia 2018 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, Zarząd Główny, 00-075 Warszawa, ul. Senatorska 11 z dopiskiem "Gmina Przyjazna Rowerzystom".
Karta zgłoszenia udziału do pobrania ze strony: www.narowerze.pttk.pl

5. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi przez specjalnie powołane Jury, które w terminie do 30 sierpnia 2018 r. dokona weryfikacji zgłoszeń w terenie, a wyniki Konkursu ogłoszone będą na stronie do 5 września 2018 r.

6. Laureaci zostaną uhonorowani certyfikatami wręczanymi we wrześniu 2018 r., w trakcie Międzynarodowych Targów Rowerowych Bike-Expo w Kielcach.

7. Ostateczna interpretacja warunków konkursu należy do organizatorów.

Nagrody:

Gmina, która uzyskała trzykrotnie certyfikat Gminy Przyjaznej Rowerzystom może w VII edycji ubiegać się o nagrodę Grand Prix, a wśród nagród znajda się m. in.:

• Rower ze wspomaganiem elektrycznym ufundowany przez Trybeco sp z o.o.
• Samoobsługowa Stacja Naprawy Rowerów firmy IBOMBO
• Nagrody rzeczowe ufundowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.
• Voucher na zaprezentowanie gminy na stoisku „Rowerem przez Polskę” podczas Międzynarodowych Targów Bike-Expo ufundowany przez Targi Kielce.
• Wykonanie aplikacji 3D promującej oferowane przez gminę atrakcje dla rowerowych turystów - ufundował Związek Powiatów Polskich.

Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać u Jolanty Śledzińskiej, sekretarz ZG PTTK ds. promocji i kontaktów zewnętrznych, tel.: +48 22 826 01 56, email: jolanta.sledzinska@pttk.pl


TAGI: KONKURS
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25