facebook RSS # #

13.12.2018 08:31

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2018-03-06 14:25       aktualizacja: 2018-03-05 15:27       WIADOMOŚCI
  A A A

Swoje bilety. Czy gmina może kupić bilety miesięczne od swojej jednostki organizacyjnej?

Swoje bilety. Czy gmina może kupić bilety miesięczne od swojej jednostki organizacyjnej?
Fot. UMiG Polkowice
Czy gmina może kupić bilety miesięczne od swojej jednostki organizacyjnej? Czy taki przewoźnik może wystawić na gminę fakturę VAT? Odpowiada RIO w Opolu.

Z pytaniami o organizowanie przewozu oraz o właściwe rozliczenia zwrócił się do Regionalnej Izby Obrachunkowej Andrzej Buła, marszałek województwa opolskiego.

„Czy przewoźnik Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, funkcjonujący jako zakład budżetowy Gminy Dobrodzień, może sprzedać Gminie Dobrodzień bilety miesięczne imienne zgodnie z art. 5a ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego?
Czy Gmina Dobrodzień może nabyć takie bilety od swojej jednostki organizacyjnej?” – pyta marszałek.

Izba przytacza w odpowiedzi przepisy czterech ustaw.

Zgodnie z Prawem oświatowym gmina ma obowiązek zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dziecka albo zwrotu kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej podczas drogi dziecka z domu do przedszkola i szkoły (art. 32 ust. 5 i art. 39 ust. 3). Zasady nabywania w tym celu imiennych biletów miesięcznych przez gminę reguluje z kolei ustawa o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (art. 5a).

Jak podkreśla RIO, w tym konkretnym przypadku ważne są też przepisy ustawy o publicznym transporcie zbiorowym (art. 19 ust. 2), która wskazuje, że organizator może realizować przewozy w ramach publicznego transportu zbiorowego w formie samorządowego zakładu budżetowego. Również ustawa o finansach publicznych przewiduje, że zadania własne jst w zakresie lokalnego transportu zbiorowego mogą być wykonywane przez samorządowe zakłady budżetowe (art. 14 pkt 4).

„Przepisy ustawowe dają podstawy zarówno do powierzenia realizacji zadań z zakresu publicznego transportu zbiorowego samorządowemu zakładowi budżetowemu, jak i stanowią podstawę do nabywania biletów miesięcznych przez gminę od podmiotu, który został wyznaczony jako operator publicznego transportu zbiorowego realizujący przewozy na terenie gminy” – podsumowuje RIO.

Marszałek chciał też wiedzieć, czy Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej może wystawić na gminę fakturę VAT dokumentującą sprzedaż tych biletów.

„Zmiana od stycznia 2017 r. przepisów w zakresie centralizacji rozliczeń podatku VAT wpłynęła na wybór rozwiązań dotyczących rozliczeń VAT między jednostką samorządu terytorialnego a jej jednostkami organizacyjnymi, w tym samorządowym zakładem budżetowym” – RIO.

Zdaniem Izby z wątpliwościami dotyczącymi rozliczeń podatku VAT (prawidłowego wystawiania faktur i dokumentowania sprzedaży usług pomiędzy jednostkami) samorząd powinien zwrócić się do Krajowej Informacji Skarbowej.

aba/
 
KOMENTARZE: 2 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2018-03-13 08:50:02
beton: Jeżeli RIO w Opolu nie wie jak wystawia się faktury to chyba czas na rozwiązanie takiej jednostki.
 
2018-03-07 12:44:54
jotka: Czyli pismo jest, ale brak odpowiedzi.
 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25