facebook RSS # #

22.03.2019 16:20

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2018-03-08 13:23       aktualizacja: 2018-03-08 14:22       WIADOMOŚCI
  A A A

Bez ekwiwalentu. RIO: nie należy kumulować zaległego urlopu wypoczynkowego

Bez ekwiwalentu. RIO: nie należy kumulować zaległego urlopu wypoczynkowego
Fot. Fotolia
Wójt i starosta nie mogą kumulować zaległego urlopu wypoczynkowego. Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop sięgają kilkudziesięciu tysięcy złotych.

Kompleksowa kontrola gospodarki finansowej przeprowadzona przez Regionalna Izbę Obrachunkową w Szczecinie w jednym z zachodniopomorskich starostw powiatowych wykazała, że władzom powiatu nie udzielono przysługującego urlopu wypoczynkowego. Według RIO, naruszono tym obowiązki pracodawcy wynikające z ustawy Kodeks pracy.

Kontrola gospodarki finansowej dotyczyła lat 2013-2016. Jak wynika z ustaleń Izby, staroście za 2012 r. nie udzielono urlopu w wymiarze 20 dni, natomiast w 2013 r. - 26 dni. W przypadku wicestarosty było to 10 dni w 2013 r.

Z tytułu niewykorzystania urlopu z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w grudniu 2014 r. wypłacono ekwiwalenty pieniężne w wysokości odpowiednio: 26 378,24 zł i 15 805,92 zł.

Jak podkreślono, za nieprawidłowości odpowiedzialność ponoszą sekretarz powiatu, który powinien udzielić urlopu staroście, oraz starosta, który jest z kolei odpowiedzialny za udzielanie urlopu swojemu zastępcy. RIO zaleciła, by przestrzegano obowiązku udzielania urlopu wypoczynkowego osobom uprawnionym.

Takie samo stanowisko zajęła nieco wcześniej RIO w Warszawie, która podkreśliła, że wójt nie może kumulować zaległego urlopu wypoczynkowego. W kontrolowanej jednostce w poprzedniej kadencji włodarz otrzymał z tego tytułu ekwiwalent pieniężny w wysokości 33 tys. zł.

Kontrola wykazała, że sytuacja powtórzyła się w odniesieniu do urlopu za 2015 r., który powinien być udzielony przez pracodawcę najpóźniej do 30 września 2016 r. Tymczasem do momentu zakończenia kontroli, która miała miejsce rok później, pracodawca nie udzielił wójtowi zwolnienia.

Izba zawnioskowała, aby przestrzegać przepisów Kodeksu pracy, poprzez udzielanie i wykorzystywanie urlopów za dany rok, najpóźniej do 30 września następnego roku kalendarzowego.

Zgodnie ze stanowiskiem Państwowej Inspekcji Pracy, pracodawca może wysłać pracownika na zaległy urlop, nawet gdy ten nie wyraża na to zgody. PIP wskazała przy tym, że nieudzielenie pracownikowi urlopu wypoczynkowego jest wykroczeniem z Kodeksu pracy zagrożonym karą grzywny od 1 tys. zł do 30 tys. zł.

Z wykładni PIP wynika, że w praktyce wykroczenia tego może dopuścić się pracodawca lub osoba działająca w jego imieniu, na której spoczywa obowiązek realizowania praw pracowniczych wymienionych w tym przepisie.

„W odniesieniu do burmistrzów, wójtów, prezydentów miast, będzie to osoba wyznaczona przez burmistrza (wójta, prezydenta miasta) w trybie ustawy o pracownikach samorządowych. W przypadku niewyznaczenia takiej osoby odpowiedzialność spoczywać będzie na sekretarzu gminy” – zaznaczono w stanowisku PIP. Analogicznie w przypadku starostw powiatowych odpowiedzialoność spoczywa na sekretarzu powiatu.

Przepisy krytykują m.in. prawnicy, wskazując, że trudno wyobrazić sobie sekretarza, który będąc podwładnym wójta, miałby go zmusić do pójścia na urlop.

kic/
TAGI: PRAWO
 
KOMENTARZE: 3 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2018-04-03 21:35:07
Gupi: Jestem ciekaw jak wykorzysta PIP urlopy pracując w niedzielę szukając otwartych sklepów. To wszystko to porostu pierdzielona parodia państwa.
 
2018-03-14 07:29:54
afganikus: dziara --> brawo Ty!
 
2018-03-09 10:36:43
dziara: Jaka to parodia i wykrętne tłumaczenia - żeby obciążać sekretarza (czyli podwładnego), że nie "wyrzucił" szefa na urlop, nawet przy jego zdecydowanym sprzeciwie. A należałoby po prostu zrobić zmianę w kodeksie pracy, że za każdy dzień niewykorzystanego urlopu nie dość, że nie należy się ekwiwalent, to RIO czy PIP naliczy karę w wysokości np. 1.000 zł za każdy dzień niewykorzystanego urlopu. Proste! Można! No ale po co ma być normalnie i zrozumiale, skoro może być jak nasze cały prawo pełne - sprzeczności, nadinterpretacji, nieuregulowania wielu kwestii oraz braku jednoznaczności.
 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25